Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Cuantos más deseos se siembran menos felicidad se cosecha. -Anónimo


cuantos-más-deseos-se-siembran-menos-felicidad-se-cosecha
Gdyby można było tolerować u innych to wszystko, co wybacza się sobie, życie stałoby się nie do zniesienia. -Georges Courteline


gdyby-można-było-tolerować-u-innych-to-wszystko-co-wybacza-ę-sobie-życie-stałoby-ę-nie-do-zniesienia
Za co to biją w tyłek, gdy pobłądzi głowa? - Za to, że głowa, błądząc, rozum w tyłku chowa. -Jan Kochanowski


za-co-to-biją-w-tyłek-gdy-pobłądzi-głowa-za-to-że-głowa-błądząc-rozum-w-tyłku-chowa
Duma jest cnotą narodu. -Wiktor Hugo


Da­lekie jest od nas to, co przy­puszcza­my, że jest bliskie. -Mikołaj Gogol


da­lekie-jest od nas-to-co przy­puszcza­my-że jest bliskie
Wściekłość na włas­ne niedołęstwo, głupotę, błędy męczy mnie więcej jeszcze niż praw­dzi­wa rozpacz. -Heinrich Heine


wściekłość-na włas­ne-niedołęstwo-głupotę-błędy-męczy-mnie-więcej-jeszcze-ż-praw­dzi­wa-rozpacz
Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy. -Jan Kochanowski


Uważam, że najrozkoszniejsza wolność, jaką cieszy się człowiek na Ziemi, polega na tym, że może żyć, jeśli tylko tego pragnie, nie potrzebując pracować. -Salvador Dali


uważam-że-najrozkoszniejsza-wolność-jaką-cieszy-ę-człowiek-na-ziemi-polega-na-tym-że-może-żyć-śli-tylko-tego-pragnie-nie-potrzebując
Jak trudno rządzić narodem produkującym więcej niż 300 gatunków sera! -Charles de Gaulle


jak-trudno-rządzić-narodem-produkującym-więcej-ż-300-gatunków-sera
Małżeństwo jest sku­teczne ja­ko re­gula­tor powściąga­nia żądzy. Lecz nie przyczy­nia się ono do kon­tro­li uczuć miłosnych. -Ryūnosuke Akutagawa


małżeństwo-jest sku­teczne-ja­ko-re­gula­tor-powśąga­nia-żądzy-lecz nie przyczy­nia ę-ono-do kon­tro­li-uczuć-miłosnych
Cza­sami Bo­li życie ,zdarza się , że lu­bię ten ból. -Kubago


cza­sami-bo­li-życie-zdarza ę- że lu­bię-ten-ból
Kto kłamie, wbija Bogu sztylet w serce. -Walther Rathenau


Dziewięć dziesiątych naszego szczęścia polega na zdrowiu. Zdrowy żebrak jest szczęśliwszy niż, chory król. -Artur Schopenhauer


dziewięć-dziesiątych-naszego-szczęścia-polega-na-zdrowiu-zdrowy-żebrak-jest-szczęśliwszy-ż-chory-król
Naj­ważniej­sze w życiu to nau­czyć się, które mos­ty przek­raczać, a które palić. -Arthur Schopenhauer


naj­ważniej­sze-w życiu-to nau­czyć-ę-które-mos­ty-przek­raczać-a które-palić
Trze­ba śmiać się nie cze­kając na szczęście, bo go­towiśmy um­rzeć nie uśmie­chnąwszy się ani razu. -Jean de La Bruyére


trze­ba-śmiać ę-nie cze­kając-na szczęście-bo go­towiśmy-um­rzeć-nie uśmie­chnąwszy ę-ani-razu
El futuro no va a ser dominado por aquellos que están atrapados en el pasado. -Willy Brandt


el-futuro-no-va-a-ser-dominado-por-aquellos-án-atrapados-el-pasado
Mężczyźnie hor­mo­ny nie poz­wa­lają poz­nać kobiet. - a szkoda. -Bella


mężczyźnie-hor­mo­ny-nie poz­wa­lają-poz­nać-kobiet-a szkoda
Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda. -Jan Cybis


wyznanie-zawsze-jest-życiem-więc-prawdą-wyznając-myślenie-nawet-błędne-zawsze-tylko-zyska-na-tym-prawda