Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Kto nie ma serca na swój wiek, temu się wiek we znaki daje. -Wolter


kto-nie-serca-na-swój-wiek-temu-ę-wiek-we-znaki-daje
Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość. -L » Howard Philip Lovecraft » Herbert West – Reanimator


Po­dej­mo­wane de­cyz­je są ma­nifes­tacją osobowości. -Marek Edelman


Miłość to stan wyjątko­wy. Ser­ce bi­je na alarm, wszys­tkie zmysły są w po­goto­wiu, następu­je wówczas jed­nak zaćmienie umysłu. A więc uwaga!  -Magdalena Samozwaniec


miłość-to stan-wyjątko­wy-ser­ bi­-na alarm-wszys­tkie-zmysły-są w po­goto­wiu-następu­-wówczas-jed­nak-zaćmienie-umysłu
Niektórzy znajdują włos w zupie również wtedy, gdy kucharz jest zupełnie łysy. -Ilona Bodden


niektórzy-znajdują-włos-w-zupie-również-wtedy-gdy-kucharz-jest-zupełnie-łysy
Mientras hay vida hay esperanza. -Teócrito


Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy. -Ville Valo


Kto słowom ser­ca wie­rzy, ten nig­dy nie zginie. -Emil Zegadłowicz


Nikt nie kocha tych, których się lęka. -Seneka Młodszy


Nagła nostalgia ra­dos­nych chwil ulotny czar prys­ka nagle  -marzenak


nagła-nostalgia-ra­­nych-chwil-ulotny-czar-prys­ka-nagle 
Czasami nawet drobiazgi potrafią wywołać chwilę olśnienia, jeśli zdarzają się po raz pierwszy. -Margot Fonteyn


czasami-nawet-drobiazgi-potrafią-wywołać-chwilę-olśnienia-śli-zdarzają-ę-po-raz-pierwszy
Bóg tworzy życie - in­te­ligen­cja je chroni. -Krio


bóg-tworzy-życie- in­te­ligen­cja- chroni
Literaturze zdałby się bardzo hamulec; czy nie można by naznaczyć pewnych nagród dla tych, którzy najmniej arkuszy wydrukują? -Aleksander Fredro


literaturze-zdałby-ę-bardzo-hamulec-czy-nie-można-by-naznaczyć-pewnych-nagród-dla-tych-którzy-najmniej-arkuszy-wydrukują
Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza. -Hipokrates


ze-wszystkich-nauk-medycyna-jest-najszlachetniejsza
Było ich tro­je: on, ona i skutek. -Tadeusz Kotarbiński


Lepiej mieć lwa na czele armii owiec, niż owcę na czele armii lwów. -Daniel Dafoe


lepiej-mieć-lwa-na-czele-armii-owiec-ż-owcę-na-czele-armii-lwów
Żeby pisać, trzeba mieć w sobie wielkie elementarne prawdy i kierować swoje dzieło ku jednej z nich albo ku wszystkim naraz. -William Faulkner


Żeby-pisać-trzeba-mieć-w-sobie-wielkie-elementarne-prawdy-i-kierować-swoje-dzieło-ku-jednej-z-nich-albo-ku-wszystkim-naraz
Kiedy film zdobywa sukces, wówczas jest to interes, kiedy nie ma sukcesu - jest sztuką. -Carlo Ponti


kiedy-film-zdobywa-sukces-wówczas-jest-to-interes-kiedy-nie-sukcesu-jest-sztuką