Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Tem­pe­ratu­ra pieca jest tem­pe­raturą wsadu. Ćoća Zośa in­spi­rowa­na przez ukochaną F Poszedłem zaczer­pnąć ze źródła, Lecz właśnie biło ko­muś na dekiel. Wuj Stach też inspirowany Tek­sty, jeśli są życiowe, To prze­ważnie nie są majowe. Jo­natan Fyr­fl - zaś inspirowany. Dob­rze jest gdy anioły wiedzą, Że życie człowieka, to chodze­nie po ziemi. Bo­nifa­cy Gyl­ge­wanc oczy­wiście inspirowany. -fyrfle


Mężczyzna pragnie uznania, kobieta - uwielbienia. -Feliks Chwalibóg


Wpierw przestał istnieć las - przeżyli go zbieracze. -Włodzimierz Ścisłowski


Są rzeczy w które trzeba wierzyć, aby je zobaczyć. -Miguel de Cervantes


Kiedy się kocha­liśmy, na­wet po­wiet­rze było zawstydzone. -Mian Mian


kiedy ę-kocha­liśmy-na­wet-po­wiet­rze-było-zawstydzone
Jedna nadzieja daje więcej siły, niż dziesięć wspomnień. -Anonim


jedna-nadzieja-daje-więcej-ły-ż-dziesięć-wspomnień
Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja. -Edward Young


spokój-zaczyna-ę-właśnie-tam-gdzie-kończy-ę-ambicja
Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno…  -Papillondenuit


tam-gdzie-nie  choćby-cienia-wątpli­woś-tam-mu­-być-ciemno 
W życiu jest coś gor­sze­go od sa­mobójstwa, przy­mus życia. -Chemicals


w-życiu-jest coś-gor­sze­go-od ­mobójstwa-przy­mus-życia
Z własną duszą też trzeba się spotkać. -Anonim


z-własną-duszą-też-trzeba-ę-spotkać
Najpierw zaszło słońce, potem zaszedł fakt, a w rezultacie, ona. -Julian Tuwim


najpierw-zaszło-słoń-potem-zaszedł-fakt-a-w-rezultacie-ona
Cze­mu tak się dzieję? Cze­mu mo­je ser­ce pus­tką wieję? Nic nie czuję, jak w odrętwieniu. Było tak dob­rze, a znów trwam w oziębieniu. Cze­mu nie mogło tak zostać? Cze­mu mo­ja psychi­ka nie może te­mu sprostać? Chy­ba jed­nak śmierć, moim przeznaczeniem. Smu­tek i pus­tka, moim na ser­cu kamieniem. Cze­mu nie zwy­ciężę z chorobą? Cze­mu nie pot­ra­fię być sobą? To mnie ata­kuje, jest dob­rze, a nag­le jest źle.. Cze­mu tak się dzieję? Kto to wie.. -I'm nothing


Wal­czą wil­ki dwa. Krążąc, skacząc, szar­piąc się Z brat­niej miłości. -kinQ


wal­czą-wil­ki-dwa-krążąc-skacząc-szar­piąc-ę-z-brat­niej-miłoś
My lu­bimy was za wasz mózg, a nie za wasze ciało. Z poważaniem Zombie  -Amireya


my lu­bimy-was-za wasz-mózg-a nie za wasze-ciało-z-poważaniem-zombie 
kłębią się z cicha przepływający­mi impulsami ciągle w so­bie powielane py­tania o jed­nym dźwięku nag­ro­madzo­ne i zatrzymane w bo­jaźni niepew­nej duszy ma­lują dziw­ny grymas ze szklis­tym błyśnięciem gałek nie od­la­tują obojętnie lecz niewy­powie­dzianych nig­dy nie usłyszy jut­ro a one nie poz­nają odpowiedzi jed­nak upar­cie się rozsiadła w pieleszach me­go krużganku niep­roszo­na mat­ka głupich po­lubiła skrom­ne połacie i za­mie­szkała na ja­kiś czas bliżej nieokreślony ciepłym szep­tem raczy że w bi­ciu płoche­go serca us­ta za­mil­kną uczuciem... -Papużka


Człowiek nie jest praw­dzi­wie człowiekiem, jeżeli nie jest wol­nym. Nie jest wol­nym, jeżeli nie pracuje. -Raoul Follereau


człowiek-nie jest praw­dzi­wie-człowiekiem-żeli-nie jest wol­nym-nie jest wol­nym-żeli-nie pracuje
Pchła: Owad co zszedł na psy. -Julian Tuwim


Ludzkie uprzedzenia są podobne do tych kąśliwych psów, które tylko atakują bojaźliwych. -Isolde Kurz


ludzkie-uprzedzenia-są-podobne-do-tych-kąśliwych-psów-które-tylko-atakują-bojaźliwych