Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

W pierwszej miłości kobiety kochają kochanka; w następnych - miłość. -Francois de la Rochefoucauld


Nie ma gorszych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć. -Herbert George Wells


Trochę naszego życia pozostanie zawsze w nieznanych przyjaciołach, którzy nas zrozumieli i kochali. -Joseph Joubert


trochę-naszego-życia-pozostanie-zawsze-w-nieznanych-przyjaciołach-którzy-nas-zrozumieli-i-kochali
Pod powierzchnią zjawisk zobacz furtkę do korzeni świata. -Lao-Tse


pod-powierzchnią-zjawisk-zobacz-furtkę-do-korzeni-świata
Myśl ludzka jest jak mucha: siada na wszystkim. -Maryla Wolska


Niektóre życia ciągną się latami. -LiaMort
odpowiedzią-na-nasze-wszystkie-krajowe-problemy-odpowiedzią-na-problemy-świata-jest-jedno-słowo-to-słowo-to-edukacja-lyndon-b-johnson
Se aprende más por lo que la gente habla entre sí o por lo que se sobrentiende, que planteándose preguntas. -Rudyard Kipling


se-aprende-más-por-lo-gente-habla-entre-sí-o-por-lo-se-sobrentiende-planteándose-preguntas
O, cudowna potęgo kopniaka w tyłek. -Arystofanes


Ko­bieta, która nie może być brzyd­ka, nie jest piękna. -Karl Kraus


ko­bieta-która-nie może-być-brzyd­ka-nie jest piękna
Może bóg potrafi zachować rozum w miłości. -Publiusz Syrus


A są rzeczy, których nie sposób zdobyć nawet magią. I są dary, których nie wolno przyjąć jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce, stopi się niby okruch lodu, zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy. -Andrzej Sapkowski


Lu­bię jak pachniesz, chciałbym złapać trochę two­jego za­pachu do bu­teleczki i ot­wierać ją gdy jes­tem tu i czuć że jes­teś blis­ko mnie. -nikt73


lu­bię-jak pachniesz-chciałbym-złapać-trochę-two­jego-za­pachu-do bu­teleczki-i ot­wierać-ją gdy-jes­tem- i czuć-że jes­teś
Jeśli człowiek i świat w swej nieuda­nej pos­ta­ci pochodzą od Bo­ga, to może i in­ne Je­go dzieła są także niedos­ko­nałe, na przykład Bib­lia czy Kościół. -Peter de Rosa


jeśli-człowiek-i świat-w swej-nieuda­nej-pos­­-pochodzą-od bo­ga-to może-i in­ne-je­go-dzieła-są także-niedos­ko­nałe
Niektórzy najbardziej pomagają, gdy nie przeszkadzają. -Anonim


niektórzy-najbardziej-pomagają-gdy-nie-przeszkadzają
Uśmiech i hu­mor to znak zwy­cięskiego góro­wania nad losem. -Stefan Garczyński


uśmiech-i hu­mor-to znak-zwy­ęskiego-góro­wania-nad-losem
Sa­mot­ność we dwo­je ciąży podwójnie. -Urszula Zybura


Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują. -William Feather


sukces-wydaje-ę-być-w-żej-mierze-kwestią-wytrwania-gdy-inni-rezygnują