Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

jeśli li słowem pi­sanym się stanę to czy pa­mięć będzie istnieć jak po deszczu wil­goć słońcem osuszo­na je­no spęka­na gle­ba i może czy­jaś roz­pacz czekania  -Papużka


śli-li słowem-pi­sanym ę-stanę-to-czy-pa­mięć-będzie-istnieć-jak-po deszczu-wil­goć-słońcem-osuszo­na-­no-spęka­na-gle­ba-i
Są ta­kie dni, gdy słowa 'ku*rwa mać' to za mało. --------------------------------------------- Przep­raszam za wulgaryzm. -Riot


Kłam­stwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę. -Rabindranath Tagore


kłam­stwo-nie może-stać ę-prawdą-przez-to-że wzrośnie-w potęgę
W podróży i w życiu niecierpliwość rośnie w miarę, jak się zbliżamy do celu. -Józef Ignacy Kraszewski


w-podróży-i-w-życiu-niecierpliwość-rośnie-w-miarę-jak-ę-zbliżamy-do-celu
Nie znoszę pożegnań. Mają w sobie tyle utajonego dramatyzmu i tego, co może się stać, i tego, czego najczęściej nie można już odwołać. -Izabela Bielińska


nie-znoszę-pożegnań-mają-w-sobie-tyle-utajonego-dramatyzmu-i-tego-co-może-ę-stać-i-tego-czego-najczęściej-nie-można-już-odwołać
Zwykły rower jest pojazdem napędzanym mięśni. Rower jadący pod górę jest pojazdem napędzanym siłą woli. -Anonim


zwykły-rower-jest-pojazdem-napędzanym-mięś-rower-jadący-pod-górę-jest-pojazdem-napędzanym-łą-woli
Najpierw powstała dusza, potem ciało. -Platon


najpierw-powstała-dusza-potem-ciało
Jeżeli nie będziesz nic mówił, nie będą wymagali, żebyś powtarzał. -Calvin Coolidge


jeżeli-nie-będziesz-nic-mówił-nie-będą-wymagali-żebyś-powtarzał
Człowiek jest jak trzci­na – najsłab­sza rzecz w na­turze, ale to trzci­na myśląca. -Blaise Pascal


człowiek-jest jak trzci­na- najsłab­sza-rzecz-w na­turze-ale-to trzci­na-myśląca
Ostatni odcinek drogi do Boga nazywa się zawsze samotność. -Peter Lippert


ostatni-odcinek-drogi-do-boga-nazywa-ę-zawsze-samotność
Istnieje zwykle proste rozwiązanie każdego ludzkiego problemu, i jest ono zawsze błędne. -Harold Mencken


istnieje-zwykle-proste-rozwiązanie-każdego-ludzkiego-problemu-i-jest-ono-zawsze-błędne
Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka. -Albert Einstein


Gdzie ja się z tęsknym sercem obrócę. -M. Romanowski


W Ameryce można uważać, że się zrobiło karierę tylko wtedy, gdy ma się więcej guzików przy telefonie niż przy płaszczu. -Marlena Dietrich


w-ameryce-można-uważać-że-ę-zrobiło-karierę-tylko-wtedy-gdy-ę-więcej-guzików-przy-telefonie-ż-przy-płaszczu


Mądrość jest zawsze święta... Świętość jest zawsze mądra. -Ralph Waldo Emerson


Przelana krew może być tak samo symbolem bezradności jak wybita szyba. -Karol Irzykowski


przelana-krew-może-być-tak-samo-symbolem-bezradnoś-jak-wybita-szyba
Jeden z moich profesorów powiedział mi kiedyś: - cokolwiek napiszesz - jedni powiedzą, że to, co napisałeś, jest dobre, inni, że takie sobie, jeszcze inni, że do niczego - i wszystkie oceny będą słuszne. ks. -Jan Twardowski