Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Nie kochać nigdy - ale to i żyć nie warto! Kochać. - to jest męczyć się całe życie! -Maria Wirtemberska


nie-kochać-nigdy-ale-to-i-żyć-nie-warto-kochać-to-jest-męczyć-ę-całe-życie
Wtedyś mistrz, gdy w piersi twej nie zabrzmi skarga. -Maria Konopnicka


Ko­bieta sek­suali­zuje świat. -Stefan Napierski


ty­le na ile potrafię będę próbował byś była szczęśliwa bez niepot­rzeb­nych słów zwyczaj­nie na co dzień tak jak ty byłaś przy mnie zostanę te­go mnie nauczyłaś kiedy zasypiasz widzę zmęczo­ne dłonie dziś wiem wiele zro­biłbym inaczej ty z ty­lu dróg wyb­rałaś właśnie tą dzięki tobie nie jes­tem tym kim byłem kiedyś chodźmy jeszcze raz na spacer twoją aleją niech nic się nie liczy lu­bię kiedy jes­teś uśmiechnięta chciałbym abyś to wiedziała a jeśli nie zos­ta­nie już dużo czasu zat­rzy­mam się dumny i po­pat­rzę w niebo ... -lookartpro


W miarę doj­rze­wania uczu­ciowe­go wzras­ta pot­rze­ba dawania. -Antoni Kępiński


w miarę-doj­rze­wania-uczu­ciowe­go-wzras­-pot­rze­ba-dawania
Podczas wyborów ludzie ekscytują się, męczą, jątrzą. -Alexis de Tocqueville


El fin de la esperanza es el comienzo de la muerte. -Charles de Gaulle


Uno escribe a base de ser un minero de sí mismo. -José Luis Sampedro


Dro­gi ka­mień nie przes­ta­je być sobą na­wet wte­dy, gdy spad­nie w błoto i zab­rudzi się. -Stefan Wyszyński


dro­gi-ka­mień-nie przes­­-być-sobą-na­wet-wte­dy-gdy-spad­nie-w błoto-i zab­rudzi-ę
Ma żelazne zasady dla drugich. -Anonim


ma-żelazne-zasady-dla-drugich
Widząc niemal codziennie marze Swiatem nazywając zam­knięte pokoje w ciszy je­den haos Myśle nie spokojnie nau­czyć nie potrafię bedę tam Myśla­mi daleko radosna szalona I skończy sie patrzenie uśmieszki bedziemy w domu osobno ...kto wie  -Senqa


Czasami cierpimy, dlatego, że mamy zbyt wyszukane upodobania i sztuczne potrzeby. -Henri Bergson


czasami-cierpimy-dlatego-że-mamy-zbyt-wyszukane-upodobania-i-sztuczne-potrzeby
Cicho w nawiasie w najgłębszym cieniu prze­miana ciała w wodę między słowami temperatury łza, co była ptakiem na­kar­miła chłodną zieleń od­dał życie za przyszłość słońce za murem mruży jas­kra­we oczy cho­wa się w sza­rym kocu żeby uk­ryć wzruszenie pies przystanął i krzyk też stanął w je­go gardle i nikt nam nie powiedział że umarł dziś os­tatni płatek śniegu  -jatoja


Cza­sem fraszka bo­gat­sza w treści od bar­dzo ob­szer­nej powieści. -adamzjawora


cza­sem-fraszka-bo­gat­sza-w treś-od-bar­dzo-ob­szer­nej-powieś
Metoda jest matką pamięci. -Margaret Fuller


Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie. -Thornton Niven Wilder


Niektórym w ser­decznym uścis­ku połama­no kości. -Kazimierz Chyła


Weź tyle, ile potrzebujesz, daj tyle, ile możesz -Sokrates


weź-tyle-ile-potrzebujesz-daj-tyle-ile-możesz