Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie. -Otto Ludwig


kto-nie-nosi-nieba-w-sobie-darmo-go-szuka-w-całym-wszechświecie
Bądźcie nietolerancyjni tylko wobec nietolerancji. -Hipolit Taine


bądźcie-nietolerancyjni-tylko-wobec-nietolerancji
Wiel­ka dusza po­win­na mieć w so­bie niep­rzeb­ra­ne źródło młodości, która ją ut­rzy­muje zaw­sze młodą i świeżą po­mimo, że zewnętrzna powłoka starze­je się. -Malwida von Meysenbug


Czym może oka­zać się całe życie dla jed­ne­go dnia? Może przeżyje­my w nim parę lat...?Na pożeg­na­nie kil­ka słów w Twoich oczach. Wróci­my bez śla­du łez, których nie sposób będzie wy­suszyć. Ten poszar­pa­ny od­dech, który zawęża ob­raz do jed­nej krop­li wy­sychającej na roz­grza­nym od wspom­nień policzku...   -Starlight


Na pięść, jako argument, bywa też pięść argumentem. -Stefan Żeromski


Niemała mądrość mądrze mówić, lecz naj­większa - mądrze czynić. -Andrzej Maksymilian Fredro


Ja lu­bię dzi­waków, Raczej trud­no zaufać ko­muś, kto na ta­kim świecie umie zwyczaj­nie wyglądać i nor­malnie żyć. -Haruki Murakami


ja lu­bię-dzi­waków-raczej-trud­no-zaufać-ko­muś-kto-na ­kim-świecie-umie-zwyczaj­nie-wyglądać-i nor­malnie-żyć
Bar­dziej kochałam two­je wa­dy, niż Ty mo­je zalety. -Charlotka


bar­dziej-kochałam-two­-wa­dy-ż-ty mo­-zalety
Wyczer­pa­no mnie, do cna, wiad­ra­mi wy­ciągnięty za­pas szczęścia. Sprag­nieni spi­jają os­tatnie krop­le, kto chce - niech bie­rze, krys­ta­licznie czys­ta ra­dość, a pod nią zim­ne dno, gdzie nie ma słońca. -jatoja


W miłości wszystkie środki są dobre, prócz tych, które prowadzą prosto do celu. -Tadeusz Breza


w-miłoś-wszystkie-środki-są-dobre-prócz-tych-które-prowadzą-prosto-do-celu
Ob­serwuj, słuchaj, rzad­ko osądzaj i nie chciej za dużo. -Platon


ob­serwuj-słuchaj-rzad­ko-osądzaj-i nie chciej-za żo
Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów. -Anonim


czytanie-to-jest-odnajdywanie-własnych-bogactw-i-własnych-możliwoś-przy-pomocy-cudzych-słów
Chwy­cił róże Po­lała się krew. Ran­ny w miłości. -Maniek2012


Mało jest ludzi, którzy by się nie wstydzili, że się kochali, gdy się już nie kochają. -Adam Mickiewicz


mało-jest-ludzi-którzy-by-ę-nie-wstydzili-że-ę-kochali-gdy-ę-już-nie-kochają
Przyjacielu! Jeśli w odpowiedzi na twoje pytanie kobieta odpowiada - nie wierz jej, jeśli jednak milczy - nie wierz jej tym bardziej. -Kornel Makuszyński


przyjacielu-jeśli-w-odpowiedzi-na-twoje-pytanie-kobieta-odpowiada-nie-wierz-jej-śli-jednak-milczy-nie-wierz-jej-tym-bardziej
Prawda jest przykrym, gorzkim lekarstwem. Kto nie łyka dobrowolnie, temu grozi przymusowe karmienie. -Ilona Bodden


prawda-jest-przykrym-gorzkim-lekarstwem-kto-nie-łyka-dobrowolnie-temu-grozi-przymusowe-karmienie
Któż by wiódł so­wy do Aten? 


któż-by wiódł-so­wy-do aten 
Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem - a może trzeba będzie trwać bardzo długo - modli się prawdziwie. -Joseph Ratzinger


ten-kto-w-cierpliwoś-trwa-przed-milczącym-bogiem-a-może-trzeba-będzie-trwać-bardzo-długo-modli-ę-prawdziwie