Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Go to Gemtracks Beats
Między Snami i Proroctwami widzę jedno tylko podobieństwo: nie należy dawać posłuchu ani jednym, ani drugim. -Savinien Cyrano De Bergerac
między-snami-i-proroctwami-widzę-jedno-tylko-podobieństwo-nie-należy-dawać-posłuchu-ani-jednym-ani-drugim
Tylko ten ma serce, kto ma je dla drugich. -Fryderyk Chrystian Hebbel
Na­wet pod­czas śmier­ci,będzie wid­niał uśmiech na mej twarzy. -Van Kalisz
na­wet-pod­czas-śmier­będzie-wid­niał-uśmiech-na mej-twarzy
Dziew­czy­na jest jak pieniądz - prag­nie się wydać. -Magdalena Samozwaniec
Wy­piję dziś ten kielich goryczy, Ale nie zdziw się, gdy to ty jut­ro będziesz miał kaca. -Andrea
wy­piję-dziś-ten-kielich-goryczy-ale-nie zdziw-ę-gdy-to ty jut­ro-będziesz-miał-kaca
Każdy człowiek umiera, nie każdy naprawdę żyje -William Wallace
każdy-człowiek-umiera-nie-każdy-naprawdę-żyje
Ze wszys­tkich rzeczy, których wy­maga się od książki, naj­ważniej­sza jest, żeby na­dawała się do czytania. -Anthony Trollope
ze wszys­tkich-rzeczy-których-wy­maga ę-od książki-naj­ważniej­sza-jest-żeby-na­dawała ę-do czytania
Zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, tak jak zresztą każdy myślał w czasach Beatlesów. Nieprawdaż? Któż myślał, że przyjdzie nam umrzeć? -Paul McCartney
zachowywaliśmy-ę-tak-jakbyśmy-mieli-żyć-wiecznie-tak-jak-zresztą-każdy-myśł-w-czasach-beatlesów-nieprawdaż-któż-myśł-że-przyjdzie-nam
Ko­biety są skraj­ne, znacznie lep­sze lub znacznie gor­sze od mężczyzn. -Jean de La Bruyére
ko­biety-są skraj­ne-znacznie-lep­sze-lub-znacznie-gor­sze-od mężczyzn
Złoty smok miał w życiu dużo szczęścia. Lyg­ry­sy bały się smo­ka i smoczy­cy, smoków przechadzających się wokół ich gro­ty, i tych u których po­bierał lek­cje. Ich ogień grzał młode­go od­mieńca, i ochro­nił je­go uni­kalną skórę. -Emilia Szumiło
Nie mu­sisz szep­tać słod­kich słówek, bym poz­wo­liła Ci po­dejść bliżej. Zbliżyć się, op­rzeć o zagłówek... może zejść trochę niżej. Krwis­te us­ta, ciężki oddech... nie chcesz się podnieść. Więc sko­ro już tu jesteś, proszę... popieść. Zap­raszam Cię do środka, owi­jam się wokół Ciebie. Twier­dzisz, że anieli­ca ze mnie słodka? Za chwilę znaj­dziesz się w niebie. Jak anioły uno­simy się po­nad Ziemię, po czym spa­damy w dół, rwąc się wściekle... A po zna­lezieniu siebie, jak pa­piero­sy, pa­limy się... w piekle. -Raczeja
Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb. -Isolde Kurz
kto-nie-potrafi-drugich-analizować-oznacza-to-że-nie-potrafi-tego-wobec-siebie-i-swoich-potrzeb
Tylko przykład jest zaraźliwy. -Felix Lope De Vega Carpio
Mężczyz­na umiera ze zmęcze­nia, ko­bieta - ze zmartwienia. -Henry Francois Becque
Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel. -Henri Bergson
myśl-jak-człowiek-czynu-i-działaj-jak-myśliciel
W maju Natura jest kobietą. -Henri Frederic Amiel
Wierzę, że każde by­cie ra­zem jest cza­sem zyskanym... -Autor nieznany
wierzę-że każde-by­cie-ra­zem-jest cza­sem-zyskanym
Mniej wiesz - krócej będziesz przesłuchiwany. -Anonim
mniej-wiesz-krócej-będziesz-przesłuchiwany
Niejedno rozluźnienie następuje od zbytniego zwarcia szeregów. -Zbigniew Waydyk
niejedno-rozluźnienie-następuje-od-zbytniego-zwarcia-szeregów
Antyki to przedwczorajsze kicze. -Jacques Tati
Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne - to znaczy odnieść sukces. -Ralph Waldo Emerson
zostawić-świat-nieco-lepszym-lepszym-o-zdrowe-dziecko-grządkę-w-ogrodzie-lub-lepsze-warunki-społeczne-to-znaczy-odnieść-sukces
Życie to wszechświat gier. Tu­taj można tyl­ko grać al­bo nic nie ro­bić... Nies­te­ty nie ma trze­ciej opcji. Wy­bieraj mądrze... ------------------------------------- Mo­noto­nia śmieje się... -karaczan19
Szczęście najlepiej człowieka z koniecznością godzi. -Narcyza Żmichowska
Sława jest promieniowaniem piękności. -Henryk Elzenberg
Mo­je myśli tkwią w wspomnieniach. -AnDree
mo­-myśli-tkwią-w wspomnieniach
No hay más que una historia: La historia del hombre. Todas las historias nacionales no son más que capítulos de la mayor. -Rabindranath Tagore
no-hay-más-una-historia-la-historia-del-hombre-todas-las-historias-nacionales-no-más-capítulos-de-mayor
Cza­sem człowiek nie jest ład­ny, lecz in­ni pragną go zaw­sze widzieć... bo, gdy do nich przychodzi, przy­nosi w so­bie miłość... -Seneka 18
cza­sem-człowiek-nie jest ład­ny-lecz-in­-pragną-go zaw­sze-widzieć-bo gdy-do nich-przychodzi-przy­nosi-w so­bie-miłość
Kiedy myślę o położeniu władców, zawsze otoczonych ludźmi chciwymi i nienasyconymi, mogę ich tylko żałować; żałuję ich jeszcze więcej, kiedy nie mają siły oprzeć się prośbom, zawsze zaspokajanym na koszt tych, którzy nie proszą o nic. -Montesquieu
Przeznaczenie rozdaje karty, a my tylko gramy. -Artur Schopenhauer
Narze­kałem, że nie mam butów, dopóki nie spot­kałem człowieka, który nie miał stóp. -James Matthew Barrie
narze­kałem-że nie mam-butów-dopóki-nie spot­kałem-człowieka-który-nie miał-stóp
Mów, że ją kochasz, da­waj jej od­czuć ja­ka jest war­tościowa i piękna... Dzięki te­mu nie poz­wo­lisz aby poczuła się ko­bietą w oczach in­ne­go mężczyz­ny. Isabelle  -Isabelle
Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas, miłość, i nienawiść są czyste. -Kung - Sun Jang
jeśli-miłość-do-ludzi-nie-oznacza-schlebiania-im-a-nienawiść-do-nich-nie-oznacza-ich-krzywdzenia-wówczas-miłość-i-nienawiść-są-czyste
Twój rząd nie za­lega­lizu­je ma­rihuany, bo nie może na niej za­robić. Możesz ho­dować tę rzecz sam, bo ta­kie jest piękno na­tury. Od cza­su kiedy kor­po­racyj­ne życie jest główną drogą ame­rykańskiego społeczeństwa, jeżeli nie mogą ci te­go sprze­dać – nie możesz te­go mieć. -Serj Tankian
Zgadza­my się na niewy­godę, wca­le nie prze­rywając wal­ki. Do­paso­wuje­my je­dynie środki. -Kedar
zgadza­my ę-na niewy­godę-wca­-nie prze­rywając-wal­ki-do­paso­wuje­my-­dynie-środki
wyczekiwanie na krzyk no­wego życia miłość na rękach...   -Natuuś
wyczekiwanie-na-krzyk-no­wego-życia-miłość-na rękach-