Zbierz Swoją Butelkę z Cytatamiseks-jest za­bawą-która-dop­ro­wadza-nas-do szczęścia-po­tom­ko­wego-~pa­weł-rychlica 
Życie może is­tnieć tyl­ko dzięki miłości. -Clemens Brentano


Kto raz wzniósł się wysoko, łamie skrzydła w krzakach. -Anna Jokai


kto-raz-wzniósł-ę-wysoko-łamie-skrzydła-w-krzakach
Nad szczęścia błysk, co złudą mar, naj­większy skarb - ro­zumu dar. -Sofokles


nad-szczęścia-błysk-co złudą-mar-naj­większy-skarb- ro­zumu-dar
Tu­taj ma­gia uno­si się w po­wiet­rzu, może czu­le objąć lub zag­ro­zić. Tu­taj wróżki knują in­try­gi lub tańczą na skałach, a cza­row­ni­ce rzu­cają dob­re lub złe zaklęcia. -Nora Roberts


A la Musica va unida cierta falta de urbanidad porque daña la libertad de los demás. -Immanuel Kant


a-musica-va-unida-cierta-falta-de-urbanidad-porque-daña-libertad-de-los-demás
Jest małe nic i jest wielkie nic. -Stanisław Jerzy Lec


Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód -Thomas Edison


nigdy-ę-nie-zniechęcam-ponieważ-każde-odrzucenie-niewłaściwej-próby-stanowi-kolejny-krok-naprzód
kochanie wieczorami kocham bardziej nie pa­miętam złego wybaczam na­wet to że ty kochanie kochasz tyl­ko siebie milczę tak będzie wygodniej dla ciebie a gdy­bym na­wet chciała jeszcze coś ci powiedzieć brak mi słów krzyczę ale tyl­ko w głąb moich płuc płaczę ale tyl­ko przez sen tęsknię ale tyl­ko nocą kiedy śpisz żeby ci mo­je myśli za bar­dzo nie przeszkadzały kochanie to nie ja, to śni ci się wyrzut sumienia przepraszam że kochałam to się więcej nie powtórzy  -jatoja


do cze­go drążę do środka do złotego do milczenia włożyć tam miłość i nie wkładać pe­nisa, którym mogłabym pomyśleć  -liliowięc


do cze­go-drążę-do-środka-do-złotego-do-milczenia-włożyć-tam-miłość-i-nie wkładać-pe­nisa-którym mogłabym-pomyść 
Źle jest być sługą Amora, bo im wierniej mu się służy, tym boleśniejsze trzeba znieść ukłucia. -Alighieri Dante


Ź-jest-być-sługą-amora-bo-im-wierniej-mu-ę-służy-tym-boleśniejsze-trzeba-znieść-ukłucia
Os­tatnio miała wrażenie, że godzi­ny mi­jają, a ona nie uświada­mia so­bie na­wet, ja­ki jest dzień. Zda­wała się żyć po­za swym ciałem, odrętwiała na wszys­tko, z wyjątkiem bólu w ser­cu, w kościach, w głowie. -Cecelia Ahern


Haiku krazą pierścienie Ja dla BO­ga juz sie nig­dy nie zmienie Chy­ba ze BE­DE BAR­DZO POtrzebujacy i Je­go słowa ŁAknący  -Melchior


haiku-krazą-pierścienie-ja-dla-bo­ga-juz-sie-nig­dy-nie zmienie-chy­ba-ze be­de-bar­dzo-potrzebujacy-i je­go-słowa-Łaknący 
Tym ra­zem sąsie­dzi uka­mieno­wali sąsiadkę po chrześci­jańsku za to że ni­komu nie od­puszczała i  ro­biąc so­bie dziec­ko z ta­kim jed­nym z pier­wsze­go piętra pra­wa oj­cow­skie wcisnęła te­mu z drugiego in­sp ro­gate scho­dy ''pa­ni Basi'  -natalia(__ups


Przychodzisz do mnie nocą otu­lona smakiem wczo­raj­szych namiętności budzisz zmysły by pragnąć bardziej mus­kasz mo­je biodra za­pachem kaszta­nowych włosów sprag­niona dotyku kar­misz rozkoszą po­całunków motyla chłoniesz pragnienia ogar­niasz swoją nagością pozwól mi być twoim dzisiaj  -piotrmaj


Nędzna poręka, która ręczy za nędznikiem. -Homer


nędzna-poręka-która-ręczy-za nędznikiem
Pra­wa nie działają sa­me z siebie. -Mencjusz


pra­wa-nie działają-­me-z siebie
Nie należy dopuszczać, aby nas zjadano doszczętnie wtedy, kiedy najlepiej smakujemy. Wiedzą o tym ci, którzy pragną, aby ich długo kochano. -Zaratustra


nie-należy-dopuszczać-aby-nas-zjadano-doszczętnie-wtedy-kiedy-najlepiej-smakujemy-wiedzą-o-tym-którzy-pragną-aby-ich-długo-kochano