Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Lepiej narazić się na zarzuty apolityczności i nadmiernego sentymentalizmu, niż pozwolić sobie na ryzyko okrucieństwa. -Antoni Czechow


lepiej-narazić-ę-na-zarzuty-apolitycznoś-i-nadmiernego-sentymentalizmu-ż-pozwolić-sobie-na-ryzyko-okrucieństwa
Praw­da - to, że każdy mie­rzy siebie według włas­nej miary i stopy. -Plaut


praw­da- to-że każdy-mie­rzy-siebie-według-włas­nej-miary-i stopy
Nar­ko­tyk to tyl­ko chwi­lowy antydepresant. -Chemicals


nar­ko­tyk-to tyl­ko-chwi­lowy-antydepresant
Zapamiętajcie ten dzień, bo jest on początkiem wieczności. -Dante Alighieri


zapamiętajcie-ten-dzień-bo-jest-on-początkiem-wiecznoś
Nie ma kary bez podstawy. -Ulpian z Tyru


Kobieta godna miłości może upatrywać swoje przeznaczenie w tej pięknej dewizie, którą posiada bluszcz: umiera, jeżeli się nie przywiąże. -Stendhal


kobieta-godna-miłoś-może-upatrywać-swoje-przeznaczenie-w-tej-pięknej-dewizie-którą-posiada-bluszcz-umiera-żeli-ę-nie-przywiąże
Cier­pieć potrafię Kochać nie umiem,więc jak żyć Bez te­go daru  -matijah


cier­pieć-potrafię-kochać-nie umiemwięc-jak żyć-bez-te­go-daru 
Sobotnie Bez­chmur­nie patrzy, w lus­trze się przegląda. Let­nia idylla. -Papużka


sobotnie-bez­chmur­nie-patrzy-w-lus­trze ę-przegląda-let­nia-idylla
Żerem zwie­rza pod­bi­jał ser­ca i tak zos­tał zeżar­ty ... -Cykam


Żerem-zwie­rza-pod­bi­jał-ser­ca-i tak-zos­ł-zeżar­ty
Przesądy są wstydliwym wybiegiem ludzi, którzy o wiele bardziej woleliby wierzyć. -Anita


przesądy-są-wstydliwym-wybiegiem-ludzi-którzy-o-wiele-bardziej-woleliby-wierzyć
Przepaści nie można pokonać dwoma skokami. -Anonim


przepaś-nie-można-pokonać-dwoma-skokami
Aby ludzi rozłączyć należy ich sobie narzucać, żeby ich połączyć, należy ich rozdzielić. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


aby-ludzi-rozłączyć-należy-ich-sobie-narzucać-żeby-ich-połączyć-należy-ich-rozdzielić
Z całą pew­nością sześć ty­sięcy lat te­mu człowiek, który kiero­wał bu­dową pi­rami­dy Cheop­sa, wie­dział więcej od współczes­ne­go dyrektora. -Peter Drucker


Pory roku są największymi rewolucjami świata. Jakże inni byliby ludzie mając nadzieję na coroczne zakwitanie. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


pory-roku-są-największymi-rewolucjami-świata-jakże-inni-byliby-ludzie-mając-nadzieję-na-coroczne-zakwitanie
Boże, pomóż mi, bo już upa­dam pod ciężarem mo­jego krzyża dziennego. -blanejszyna


boże-pomóż-mi-bo już-upa­dam-pod-ężarem-mo­jego-krzyża-dziennego
Dla ludzi mam ot­warte drzwi Niewiele zab­rać można mi. Ale jak ktoś mi da po pysku, od­dam z na­wiązką, Ja nie Chrystus. -Jacek Kaczmarski


dla-ludzi-mam-ot­warte-drzwi-niewiele-zab­rać-można-mi-ale-jak ktoś-mi da po pysku-od­dam-z na­wiązką-ja nie chrystus
Jak ciężko jest umierać, jeśli się wcale nie żyło! -Luise Rinser


Z walki ludu z wyższymi klasami pochodzą wszystkie prawa wydane w interesie wolności. -Niccolo Machiavelli


z-walki-ludu-z-wyższymi-klasami-pochodzą-wszystkie-prawa-wydane-w-interesie-wolnoś