Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Na­wet u mędrców żądza chwały jest os­tatnią rzeczą, ja­kiej się oni pozbywają. -Tacyt


na­wet-u mędrców-żądza-chwały-jest os­tatnią-rzeczą-ja­kiej ę-oni-pozbywają
Las ganancias mal logradas reportan pérdidas. -Eurípides


las-ganancias-mal-logradas-reportan-pérdidas
Okazuje się, że wszystko może być źródłem szczęścia, jeśli alternatywą jest śmierć. -Maria Kuncewicz


okazuje-ę-że-wszystko-może-być-źródłem-szczęścia-śli-alternatywą-jest-śmierć
Gdy­bym tyl­ko mógł. Wzle­ciał bym po­nad chmury. Gdy­bym spłacił swój dług. Podzi­wiał bym do­liny i góry. Ale nie mogę. Tkwię tu uwięziony. Czuję Bo­ga trwogę. Choć na­dal jes­tem natchniony. On poz­wa­la mi tworzyć. Da­je spokój i skupienie. Aby z roz­rzu­conych słów ułożyć. Coś sen­sowne­go, bym poczuł swe istnienie.. -I'm nothing


Jeśli zamkniesz drzwi przed wielkim błędem, prawda pozostanie za drzwiami. -Rabindranath Tagore


jeśli-zamkniesz-drzwi-przed-wielkim-błędem-prawda-pozostanie-za-drzwiami
skry­te w wie­rzby włosiu mglis­tym spoj­rze­niu dnia wie­szcząc je­go początek koją ludzkie zmartwienia per­koz mąci czys­te wody niczym przy użyciu pędzla lek­ko prze­cinając harmonię po­budza li os­pałe zmysły pętla cza­su szyb­ko połyka wygładzając cudze zadry wy­puszcza zu­pełnie innych dając praw­dzi­wy sens życia one cier­pią na bezsenność... -Papużka


Czy ak­ceptac­ja nie jest cza­sem ka­pitu­lacją i re­zyg­nacją z włas­nych poglądów?  -Czesław Banach


czy-ak­ceptac­ja-nie jest cza­sem-ka­pitu­lacją-i re­zyg­nacją-z włas­nych-poglądów 
Trud­niej się oduczyć niż nauczyć  -Feliks Chwalibóg


Nie obcowanie z pięknymi chłopcami i kobietami czynią życie przyjemnym, ale trzeźwy rozum, dociekający przyczyn wszelkiego wyboru i unikania. -Epikur


nie-obcowanie-z-pięknymi-chłopcami-i-kobietami-czynią-życie-przyjemnym-ale-trzeźwy-rozum-dociekający-przyczyn-wszelkiego-wyboru-i-unikania
Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie. -Terry Pratchett


kłopot-z życiem-po­lega-na tym-że nie  okaz­ji-go przećwiczyć-i od ra­zu-ro­bi ę-to na poważnie
Zwierzę zna umiar swoich potrzeb, ale człowiek nie. -Demokryt


zwierzę-zna-umiar-swoich-potrzeb-ale-człowiek-nie
Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym! -Marie Von Ebner - Eschenbach


Przeszłość darzyła kobietę kochankiem, przyszłość obdarzy ją mężem. Oto jedyna prawdziwa tragedia w jej życiu. -Oscar Wilde


przeszłość-darzyła-kobietę-kochankiem-przyszłość-obdarzy-ją-mężem-oto-jedyna-prawdziwa-tragedia-w-jej-życiu
Nasi śmiertelni wrogowie nie zdają sobie sprawy, że posiadając ich mamy dla kogo żyć. -Magdalena Samozwaniec


nasi-śmiertelni-wrogowie-nie-zdają-sobie-sprawy-że-posiadając-ich-mamy-dla-kogo-żyć
Plotkarze to bezczelni drapieżcy. Pożerają słabszych. -Imants Ziedonis


plotkarze-to-bezczelni-drapieżcy-pożerają-słabszych
Gdy ko­ta nie ma w do­mu, rośnie od­wa­ga myszy. -Czesław Banach


Doświad­cze­nie do­wiodło, że kto nig­dy nie ufa, będzie oszukany. -Leonardo da Vinci


doświad­cze­nie-do­wiodło-że kto-nig­dy-nie ufa-będzie-oszukany
Kiedy coś upar­cie gaśnie - zaufaj is­kier­ce nadziei. -Wojciech Bartoszewski