Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Kiedy przes­ta­je się kochać, to się nie płacze. Płacze się, kiedy ktoś przes­ta­je nas kochać. -Carla Lane


kiedy-przes­­ ę-kochać-to ę-nie płacze-płacze ę-kiedy-ktoś-przes­­-nas-kochać
Nic się tak nie powtarza, jak ekscentryczność i oryginalność. -Tadeusz Żeleński - Boy


sam na sam razem ma­my to­tal­nie siebie garściami bierz łut  -Cykam


sam-na sam-razem-­my-to­tal­nie-siebie-garściami-bierz-łut 
Cza­sem wspo­minam chwi­le spędzo­ne ra­zem tyl­ko po to, aby znów uj­rzeć twój uśmiech. -Zielona15


cza­sem-wspo­minam-chwi­-spędzo­ne-ra­zem-tyl­ko-po to-aby znów-uj­rzeć-twój-uśmiech
Los da­je nam wiele życiowych szans, szko­da tyl­ko, że do­wiadu­jemy się o tym po fakcie. -Agnieszka Lisak


los-da­-nam-wiele-życiowych-szans-szko­da-tyl­ko-że do­wiadu­jemy ę-o tym-po-fakcie
Cze­kam na Ciebie. Dzień się zdaje Ciem­nym, roz­wleczo­nym borem, A ja wciąż cze­kam na tę jasną porę, By maj mi w końcu za­jaśniał majem... I cze­kam -- słońce nie wstaje... Aż ciężkim, par­nym wieczorem Dot­knęły mnie wil­gotne dłonie, Nies­te­ty, nie two­je!... czekałem... -funeralofheart


Gdy jest smut­no, płaczą dzieci. Gdy jest żałoba, płaczą dorośli. -Krio


gdy-jest smut­no-płaczą-dzieci-gdy-jest żałoba-płaczą-dorośli
Naszą ludzką siłą jest świado­mość naszej słabości. -Jan Twardowski


naszą-ludzką-łą-jest świado­mość-naszej-słaboś
Niez­na­jomość ter­mi­nu śmier­ci umożli­wia życie. -Stefan Kisielewski


niez­na­jomość-ter­mi­nu-śmier­-umożli­wia-życie


uświada­miamy-so­bie-błędy-do­piero-w te­dy-kiedy-do nich-dochodzi~pa­weł-rychlica 
Ty i ja ma­my ciepło. Tak trud­no je zna­leźć na tym świecie. /z filmu/  -Majka_Majdan


ty i ja ­my-ciepło-tak trud­no- zna­źć-na tym-świecie-z-filmu 
El amor es, por encima de todo, la donación de uno mismo. -Jean Anouilh


La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos. -Antonio Machado


la-muerte-es-algo-no-debemos-temer-porque-mientras-somos-muerte-no-es-y-cuando-muerte-es-nosotros-no-somos
Czas, pożerca rzeczy. -Owidiusz


Warto wszystko oddać, by Boga zachować. -Stefan Wyszyński kard


Zakazanego owocu nie gryź wstawionymi zębami. -Julian Tuwim


zakazanego-owocu-nie-gryź-wstawionymi-zębami
W chwi­lach niedo­li człowiek szu­ka po­cie­chy w tym, że zes­pa­la swój smu­tek ze smut­kiem innych. -Milan Kundera


w chwi­lach-niedo­li-człowiek-szu­ka-po­cie­chy-w tym-że zes­pa­-swój-smu­tek-ze smut­kiem-innych
Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy. -Ryszard Wagner