Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Gdy czujemy się osamotnieni, wtedy zamiast obchodzić nie kończący się labirynt drzwi, budynków, korytarzy - w poszukiwaniu przyjaciół, lepiej zwrócić się do Ducha Świętego i zająć się tym


Dziel się z ludźmi swym bogactwem. -Bujak Bogusław


Set­ki ki­lometrów z da­la a wciąż zakochana. -Lynx71


set­ki-ki­lometrów-z da­-a wciąż-zakochana
Ile dusz bawi się wymyślaniem drobnych umartwień, przez co czują się jakby zwolnione od tamtych umartwień, jakie życie, praca ze sobą przynoszą. -Urszula Ledóchowska


ile-dusz-bawi-ę-wymyślaniem-drobnych-umartwień-przez-co-czują-ę-jakby-zwolnione-od-tamtych-umartwień-jakie-życie-praca-ze-sobą-przynoszą
By­wa, że korzys­ta­my z dob­ro­ci, ale nudzi­my się dobrymi. -Maria Dąbrowska


`Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy. -bluecaffe


`nie-wchodzi ę-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rze­ki-chy­ba ze ktoś-z za­miłowa­nia-lu­bi-po­pełniać-błędy
Pod łóżko cho­wałem swo­je złe wspom­nienia...leżą tam na­dal i są zimne. Często w nieświado­mie w no­cy mo­ja ręką zsu­wa się w ich kierunku. Budzę się wte­dy prze­siąknięty gorącym po­tem rozczarowań. -Yankes


Będziecie silniejsze, o ile będziecie żyć w zgodzie. Jeśli zaś rozdzieli was niezgoda, łatwo ulegniecie wrogom. -Ezop


będziecie-silniejsze-o-ile-będziecie-żyć-w-zgodzie-jeśli-zaś-rozdzieli-was-niezgoda-łatwo-ulegniecie-wrogom
To ile dla mnie znaczysz przek­racza wszys­tkie gra­nice zdro­wego rozsądku, żaden, na­wet naj­wy­bit­niej­szy człowiek nie byłby w sta­nie te­go pojąć. -mutinous


to ile-dla-mnie-znaczysz-przek­racza-wszys­tkie-gra­nice-zdro­wego-rozsądku-żaden-na­wet-naj­wy­bit­niej­szy-człowiek-nie byłby
Naj­szczęśliw­szy związek, ja­ki można so­bie wyob­ra­zić, jest po­między głuchą żoną, a śle­pym mężem. -Samuel Taylor Coleridge


naj­szczęśliw­szy-związek-ja­ki-można-so­bie-wyob­ra­zić-jest po­między-głuchą-żoną-a ś­pym-mężem
Na­ga praw­da wielu os­karża o zniesławienie. -Antoni Regulski


na­ga-praw­da-wielu-os­karża-o zniesławienie
Człowiek pot­ra­fi każde nie­szczęście swo­je przy­pisać czy­jejś winie. -Fryderyk Chrystian Hebbel


człowiek-pot­ra­fi-każde-nie­szczęście-swo­-przy­pisać-czy­jejś-winie
Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. -Leonardo da Vinci


así-como-una-jornada-bien-empleada-produce-un-dulce-sueño-así-una-vida-bien-usada-causa-una-dulce-muerte
Nigdy nie odkryje się rzeczywistości raz na zawsze. Prawda będzie zawsze nowa. Inaczej byłaby tylko systemem, jeszcze nędzniejszym od natury. -Guillaume Appolinaire


nigdy-nie-odkryje-ę-rzeczywistoś-raz-na-zawsze-prawda-będzie-zawsze-nowa-inaczej-byłaby-tylko-systemem-jeszcze-nędzniejszym-od-natury
Miłością ni­kogo nie można zarazić. -Ilia Erenburg


¡Qué agradable sería nuestra vida si nos la contaran como un cuento, si no hubiéramos de vivirla como una historia! -Jacinto Benavente


qué-agradable-sería-nuestra-vida-nos-contaran-como-un-cuento-no-hubiéramos-de-vivirla-como-una-historia
Trzeba się upierać, że się szuka prawdy, a nie, że się ją znalazło. -Denis Diderot


Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem. -Narcyza Żmichowska


jest-miłość-kochanie-jest-miłość-namiętność-jest-miłość-fantazja-pierwsza-tłumaczy-ę-w-życiu-świętośą-druga-nieszczęściem