Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Go to Gemtracks Beats
Jes­tem zła. Sa­ma nie wiem dlaczego. Po­dob­no to hor­mo­ny, doj­rze­wanie. Ja jed­nak czuję, że to coś innego. Jes­tem zaz­dros­na o niego. O każdą chwilę, którą spędził z jakąkol­wiek inną dziewczyną. Wiem, że to złe. Nie po­win­nam, ale nie umiem inaczej... -bezinteresowność_to_tylko_słowo
Z wszystkiego można coś zrobić, na przykład kobiety robią z swoich lat sekret. -Alojzy Żółkowski
z-wszystkiego-można-coś-zrobić-na-przykład-kobiety-robią-z-swoich-lat-sekret
Trze­ba być kimś is­totnym, by zwrócić czyjąś uwagę. -Bruno
trze­ba-być-kimś-is­totnym-by zwróć-czyjąś-uwagę
Może to było błędne koło, Ale po­jazd jechał. -Andrea
może-to było-błędne-koło-ale-po­jazd-jechał
Zawsze ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie. -Curzio Malaparte
zawsze-ilekroć-człowiek-ę-śmieje-przedłuża-swoje-życie
za­pisz mnie deszczem dreszczem na powab bez poświęceń wers po wersie białym wierszem  -szpulka
za­pisz-mnie-deszczem-dreszczem-na-powab-bez-poświęń-wers-po wersie-białym-wierszem 
Muszę ich słuchać; jestem ich przywódcą. -Andrew Bonar Law
Wiara ma to do siebie, że jeszcze po zniknięciu nie przestaje działać. -Ernest Renan
wiara-to-do-siebie-że-jeszcze-po-zniknięciu-nie-przestaje-działać
Jeżeli kochasz czas zawsze odnajdziesz nie mając nawet ani jednej chwili. -Jan Twardowski
jeżeli-kochasz-czas-zawsze-odnajdziesz-nie-mając-nawet-ani-jednej-chwili
Ale ser­ce to te­raz za­marło, nie płyną już z niego żad­ne zachwy­ty; oczy mo­je są suche, a myśli mo­je, nie ob­my­wane już orzeźwiający­mi łza­mi (...) Cier­pię wiele, bo stra­ciłem to, co myło życia me­go je­dyną roz­koszą, świętą, ożyw­czą siłą, którą zaw­sze tworzyłem wo­koło siebie. -Johann Wolfgang Goethe
Na­wet źródłom dos­kwiera pragnienie. -Cyceron
Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej. -Anonim
ludziom-wydaje-ę-że-są-lepsi-kiedy-jest-im-lepiej
Na kobietach najbardziej można polegać, ponieważ nie pamiętają tego, co ważne. -Oscar Wilde
na-kobietach-najbardziej-można-polegać-ponieważ-nie-pamiętają-tego-co-ważne
Jeżeli dwie kobiety kochają jednego mężczyznę, jedynym dla niego ratunkiem jest ucieczka z trzecią. -Kornel Makuszyński
jeżeli-dwie-kobiety-kochają-jednego-mężczyznę-jedynym-dla-niego-ratunkiem-jest-ucieczka-z-trzecią
`Pa­miętam każdy wy­raz two­jej twarzy. Sposób, w ja­ki wyw­ra­całaś oczami..` * przeczytane  -królik xd
`pa­miętam-każdy-wy­raz-two­jej-twarzy-sposób-w ja­ki-wyw­ra­całaś-oczami`-przeczytane 
Wynalazki są rzeczą przypadku i nie mogą być podciągnięte pod żadne prawo. -John Stuart Mill
wynalazki-są-rzeczą-przypadku-i-nie-mogą-być-podciągnięte-pod-żadne-prawo
W miarę jak wśród ludu zanikają przesądy, rząd musi zwiększyć czujność oraz surowiej dbać o dyscyplinę i autorytet. -Antoine Rivarol
w-miarę-jak-wśród-ludu-zanikają-przesądy-rząd-musi-zwiększyć-czujność-oraz-surowiej-dbać-o-dyscyplinę-i-autorytet
Przeciwnicy są jak tokarze; ścierają z nas wszystko, co nie należy do naszego kształtu. -Tadeusz Peiper
przeciwnicy-są-jak-tokarze-ścierają-z-nas-wszystko-co-nie-należy-do-naszego-kształ
Rap nie jest częścią mu­zyki. To styl życia. ........................................................................................ Ak­tual­ny pseudo rap jest niczym. De­kada praw­dzi­wego hip ho­pu już minęła...   -MarzycielS
Każdy się cza­sem spóźnia, ale naj­częściej sprawiedliwość. -Wincenty Styś
każdy ę-cza­sem-spóźnia-ale-naj­częściej-sprawiedliwość
Nuestros pensamientos más importantes son los que contradicen nuestros sentimientos. -Paul Valéry
nuestros-pensamientos-más-importantes-los-contradicen-nuestros-sentimientos
Znajdujesz to, czego szukasz, umyka Ci zaś to, co zaniedbujesz. -Sokrates
znajdujesz-to-czego-szukasz-umyka-ci-zaś-to-co-zaniedbujesz
Pod­czas woj­ny mil­czą prawa. -Cyceron
pod­czas-woj­ny-mil­czą-prawa
Po­zos­tając je­dynie w fikcji nie ro­bisz nic.   -wdech
po­zos­tając-­dynie-w fikcji-nie-ro­bisz-nic- 
Któż znałby Hek­to­ra, gdy­by Tro­ja była szczęśliwa?  -Owidiusz
któż-znałby-hek­to­ra-gdy­by-tro­ja-była-szczęśliwa 
Głęboki upadek prowadzi często do wielkiego szczęścia. -Johann Wolfgang Goethe
Jeśli to nie jest miłość to chy­ba Bóg jest ślepy. Pezet  -impolite
jeśli-to nie jest miłość-to chy­ba-bóg-jest ślepy-pezet 
Uważałbym się za najszczęśliwszego ze śmiertelnych, gdybym mógł sprawić, aby ludzie wyleczyli się ze swych przesądów. Nazywam przesądami nie to, co sprawia, że ludzie są nieświadomi pewnych rzeczy, ale co sprawia, że są nieświadomi samych siebie. -Montesquieu
Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję. -Barbara Rosiek
niekiedy-mam-wrażenie-że przeg­rałam-swoją-walkę-o życie-cho­ciaż-żyję
Nie jest ważne, co przydarza ci się w życiu. Ważne jest, jakie przypisujesz temu znaczenie -Robert Kiyosaki
nie-jest-ważne-co-przydarza-ę-w-życiu-ważne-jest-jakie-przypisujesz-temu-znaczenie
Dźwięki modlitwy, zaklęć zlewały się tu zawsze z dźwiękami policzków. Zwykle ktoś kogoś bił, gdy mowa była o Bogu. -Stanisław Leopold Brzozowski
dźwięki-modlitwy-zaklęć-zlewały-ę-zawsze-z-dźwiękami-policzków-zwykle-ktoś-kogoś-bił-gdy-mowa-była-o-bogu
szma­ragd błyszczy, a ciem­ność trwoży, pod­niebienie twe pachnie kon­wa­lią. pan bóg na nas pat­rzy jak z loży... ach, po­całuj mnie, po­całuj, Natalio  -lovely-girl
szma­ragd-błyszczy-a ciem­ność-trwoży-pod­niebienie-twe-pachnie-kon­wa­lią-pan bóg-na nas-pat­rzy-jak z loży-ach-po­całuj-mnie
Kto w błoto wpad­nie, ten suchy nie wstanie. -Samuel Adalberg
Kiedy starzy przyjaciele chodzą razem na zakupy, w tym samym momencie nogi odmawiają im posłuszeństwa. Wtedy zgodnym krokiem zmierzają do najbliższej kawiarni. -Pam Brown
kiedy-starzy-przyjaciele-chodzą-razem-na-zakupy-w-tym-samym-momencie-nogi-odmawiają-im-posłuszeństwa-wtedy-zgodnym-krokiem-zmierzają-do
Od szym­pansów różni nas tyl­ko je­den gen, mi­mo to szym­pansy itak le­piej się dogadują. -Ryder
od szym­pansów-róż-nas-tyl­ko-­den-gen-mi­mo-to szym­pansy-itak-­piej ę-dogadują