Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Kulturę bakterii można przynajmniej obejrzeć przez mikroskop. -Jadwiga Rutkowska


kulturę-bakterii-można-przynajmniej-obejrzeć-przez-mikroskop
Nuda jest przez to tak tragiczna, że jest zaprzeczeniem możliwości szczęścia. -Stefan Napierski


nuda-jest-przez-to-tak-tragiczna-że-jest-zaprzeczeniem-możliwoś-szczęścia
Kom­ple­men­ty lu­bi każdy, obel­gi wszys­cy sta­ramy się za­pom­nieć. Na kłam­stwo każdy z nas przy­myka oko, za prawdę większość się ob­raża. Gdy chce­my dob­rze, zaz­wyczaj jest źle. Gdy życzy­my źle in­nym ludziom, zwyk­le ob­ra­ca się to prze­ciw­ko nam. Gdy kocha­my - cier­pi­my. Kiedy nie chce­my miłości, ona nies­podziewa­nie się pojawia.. 23.06.2011  -watchingmefall


Po­mimo wszys­tko w kłam­stwie jest co naj­mniej krzta prawdy... -NieBędęJulią


po­mimo-wszys­tko-w kłam­stwie-jest co naj­mniej-krzta-prawdy
O wiele łatwiej jest pisać powieści, niż nowele lub opowiadania. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


Jest coś dziwnie przygnębiającego w tym, jeśli się chce sprzedać rzecz, której nikt nie chce kupić. -Anna Kowalska


jest-coś-dziwnie-przygnębiającego-w-tym-śli-ę-chce-sprzedać-rzecz-której-nikt-nie-chce-kupić
Za każdego trupa zapisujemy śmierci plus. Krzyżykiem na cmentarzu. -Stanisław Jerzy Lec


za-każdego-trupa-zapisujemy-śmierci-plus-krzyżykiem-na-cmentarzu
Błogosławieni ubodzy w duchu. -Jezus Chrystus


Gdy wy­pad­niesz z torów, zaczy­na się dro­ga, która się nie kończy. -Papillondenuit


gdy-wy­pad­niesz-z torów-zaczy­na ę-dro­ga-która ę-nie kończy
Tragedią klasycznego liberalizmu, a także utopijnego socjalizmu, była wiara, iż ludzie w każdym pokoleniu i w każdej nowej umowie społecznej mogą odrzucić przeszłość i przebudować od nowa swe instytucje. Ludzie w pewnych granicach mogą zmieniać i siebie samych, i społeczeństwo, ale wiedzy o własnej potędze towarzyszyć musi świadomość jej ograniczeń. Jest to najstarsza i najtrwalsza prawda o kondycji ludzkiej, jeśli ta ma nadal ludzką pozostać. -Daniel Bell


Każdy bez wyjątku Żyd, którego pochwycimy, będzie podlegać eksterminacji. Jeżeli nie uda nam się teraz zniszczyć biologicznych podstaw żydostwa, to pewnego dnia Żydzi zniszczą naród niemiecki. -Heinrich Himmler


zos­tałam rzu­cona na głęboką wodę ale to na­wet dobrze po­nieważ długo będę spadała za­nim sięgnę dna   -motylek96


zos­łam-rzu­cona-na głęboką-wodę-ale-to na­wet-dobrze-po­nieważ-długo-będę-spadała-za­nim-ęgnę-dna- 
Żona jest prezentem, którym obdarzono męża, by zrekompensować mu utratę raju. -Johann Wolfgang Goethe


Żona-jest-prezentem-którym-obdarzono-męża-by-zrekompensować-mu-utratę-raju
Ci rękami na chleb pracują, a tamci uszami. -Alojzy Żółkowski


Prawda nie ma Ojczyzny, przeto bywa traktowana jak włóczęga. -Władysław Stanisław Reymont


nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie  -Sipa


nie sztuką-jest iść-i chcieć-zawróć-sztuką-jest iść-i pat­rzeć-przed-siebie 
Przyjaciel w potrzebie jest lepszy niż cisza morska po burzy. -Eurypides


przyjaciel-w-potrzebie-jest-lepszy-ż-cisza-morska-po-burzy
Opuściły mnie siły gdy padłam w Twe ramiona od­dając każde drżenie by było bliżej Ciebie Zakręcił mną świat lekką od beztroski bym urosła w Twych objęciach i na no­wo zakwitła  -sprajtka


opuśły-mnie-ły-gdy-padłam-w-twe-ramiona-od­dając-każde-drżenie-by-było-bliżej-ciebie-zakręł-mną-świat-lekką-od beztroski-bym-urosła-w