Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Życie jest jak bagno, nieliczni stąpają po stałym gruncie. -KICIA1


Życie-jest jak bagno-nieliczni-stąpają-po stałym-gruncie
Boże, daj mi siłę, abym mógł zro­bić wszys­tko, cze­go ode mnie żądasz. A po­tem żądaj ode mnie, cze­go chcesz. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Nie rób marmolady z owoców całego życia. -Anonim


nie-rób-marmolady-z-owoców-całego-życia
Dwa półgłówki nie tworzą całej głowy. -Tadeusz Kotarbiński


Miłość ska­zuje człowieka na ogołoce­nie, re­zyg­nację, na przed­smak ja­kiegoś unicestwienia. -Józef Stanisław Tischner


miłość-ska­zuje-człowieka-na ogołoce­nie-re­zyg­nację-na przed­smak-ja­kiegoś-unicestwienia
Do­piero po­tem ro­zumiemy to, co stało się przed­tem, a więc nie ro­zumiemy nic. To­też duszę możemy zde­finiować następująco: to, co pop­rzedza wszystko. -R. Scott Bakker


do­piero-po­tem-ro­zumiemy-to-co stało ę-przed­tem-a więc-nie ro­zumiemy-nic-to­też duszę-możemy-zde­finiować-następująco-to
Życie nam nie ucieka. Życie nas tratuje. -Joe Frazier


Każdemu zdarzają się w życiu sprawy, niczym mur, którego nie można przeskoczyć. Bijemy o ten mur głową, a potem patrzymy głupio przed siebie. -H. Jackson Brown


każdemu-zdarzają-ę-w-życiu-sprawy-niczym-mur-którego-nie-można-przeskoczyć-bijemy-o-ten-mur-głową-a-potem-patrzymy-głupio-przed-siebie
Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt. -Antoni Kępiński


tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
Przyjaciel szlachetny, z dawna doświadczony, nie mniejszej bywa ceny jak brat rodzony. -Plutarch


przyjaciel-szlachetny-z-dawna-doświadczony-nie-mniejszej-bywa-ceny-jak-brat-rodzony
Nawet móżdżek cielęcy wie, jak smakować ludziom. -Stanisław Jerzy Lec


Świat jest kulą.Czy można na kuli wybudować coś trwałego? -Elżbieta Grabosz


Świat-jest-kulączy-można-na-kuli-wybudować-coś-trwałego
Wdzięczność jest zawsze mile widziana i rzadko bywa nie w porę. -Elżbieta I


wdzięczność-jest-zawsze-mile-widziana-i-rzadko-bywa-nie-w-porę
Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę. -Mark Twain


Każdy dobry aforyzm jest jajkiem Kolumba -Jerzy Drobnik


Prawdą jes­teś Ty i ja, a kłam­stwem My wpa­jani co dnia... -Papużka


prawdą-jes­teś-ty i ja-a kłam­stwem-my wpa­jani-co dnia
Dlacze­go ludzie upierają się, że sko­ro jes­teś


dlacze­go-ludzie-upierają-ę-że sko­ro-jes­teś-ko­miczny-to nie możesz-być-jed­nocześnie-poważny 
Sztuka jest obserwowaniem świata w stanie łaski. -Herman Hesse


sztuka-jest-obserwowaniem-świata-w-stanie-łaski