Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Nad­przy­rodzo­ne jest tyl­ko to, co nie pod­le­ga obserwacji. -Arystoteles


nad­przy­rodzo­ne-jest tyl­ko-to-co nie pod­­ga-obserwacji
Pośpiech bywa ojcem powierzchowności. -Mieczysław Jastrun


A to stroik za gruby, to kla­pa znów nie dochodzi. Z klar­ne­tem wie­czys­te śluby składają cier­pli­wi młodzi. Lecz to oni drodzy, mają za skar­by znajomych. Choć cza­sem są dla nich srodzy, każdy z osob­na ceniony. Bóg im cier­pli­wość dał do po­kole­nia Meyego. Bo kto nor­malny by chciał, wciąż słuchać pis­ku te­go...? : )  -Artist


Pie­chur i Jeżyk Pie­chur gdy wdepnął na minę – jeżyk, W jed­nej chwi­li zęby wyszczerzył Do os­tatniej fotki, Jak­by wyg­rał w totku; Po­machał nóżka­mi i już nie żył. -awatar


pie­chur-i jeżyk-pie­chur-gdy-wdepnął-na minę- żyk-w-jed­nej-chwi­li-zęby-wyszczerzył-do-os­tatniej-fotki-jak­by-wyg­rał-w totku
Tradycja jest systemem, który ma zapobiec, aby dzieci nie prześcignęły rodziców. -Ephraim Kishon


tradycja-jest-systemem-który-zapobiec-aby-dzieci-nie-prześcignęły-rodziców
Za­raz do­nosi­ciel! Po pros­tu lu­bi się spo­wiadać z cudzych grzechów!  -Wiesław Brudziński


za­raz-do­nosi­ciel-po pros­-lu­bi ę-spo­wiadać-z cudzych-grzechów 
zbyt długi impas niech znów zak­witnie Ziemia pozwól jej odejść  -bez.odwagi


zbyt-długi-impas-niech-znów-zak­witnie-ziemia-pozwól-jej-odejść 
Heroicznemu maksymalizmowi etycznemu towarzyszy idea przekraczania człowieczeństwa ku duchowi – jest to nie tylko możliwe, ale konieczne i nieuniknione. To jest ton wysiłku duchowej przemiany, który Piłsudski odnalazł u Słowackiego i który go już nigdy nie opuścił. -Juliusz Słowacki


Chy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­na być za ple­cami, bo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziej bolą. -MyslacaWierszem


chy­ba-jed­nak-wolę-ob­ga­dywa­na-być-za ple­cami-bo słowa-wy­powie­dziane-w oczy-bar­dziej-bolą


rozczulanie-ę-nad-sobą-jest-naszym-największym-wrogiem-i-śli-mu-ulegniemy-to-nie-możemy-dokonać-niczego-mądrego-na-tym-świecie
im więcej wie­dzy tym więcej bólu  -badtomek


im więcej-wie­dzy-tym-więcej-bólu 
Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą. -Krzysztof Kieślowski


krytycy-dzielą-ę-na-trzy-grupy-pierwsza-krytycy-którzy-piszą-to-co-myślą-druga-którzy-piszą-to-co-im-każą-trzecia-którzy-myślą
Sen­su w życiu szu­ka się nie po to, aby go zna­leźć, lecz po to, aby go do reszty nie zgubić. -aforystokrata


sen­su-w życiu-szu­ka ę-nie po to-aby go zna­źć-lecz-po to-aby go do reszty-nie zgubić
Kto chce za wiele dowieść, nie dowodzi niczego. -Honore de Balzac


Działając trzeba podporządkować się zasadom, osądzając zaś - mieć wzgląd na wyjątki. -Joseph Joubert


działając-trzeba-podporządkować-ę-zasadom-osądzając-zaś-mieć-wzgląd-na-wyjątki
Nie wiem, po co żyję, jeśli nie kocham nikogo?  -Marek Hłasko


Bez przer­wy uderzam o bo­lesną pamięć. -Tim Guénard


bez-przer­wy-uderzam-o bo­lesną-pamięć
Czy po­win­nam doszu­kiwać się sen­su Two­jej śmier­ci ?  -AnDree


czy-po­win­nam-doszu­kiwać ę-sen­su-two­jej-śmier­-