Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy. -Augustyn Św


bóg-miłuje-nas-takimi-jakimi-będziemy-a-nie-takimi-jakimi-jesteśmy
Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. -Andre Gide


wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
Do­piero kiedy przej­dziesz przez cier­pienie, przez ból, wte­dy zro­zumiesz miłość. -szantiil


do­piero-kiedy-przej­dziesz-przez-cier­pienie-przez-ból-wte­dy-zro­zumiesz-miłość
To, co wiecznie, zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei. -Maria Dąbrowska


to-co-wiecznie-zawodzi-wiecznie-też-jest-przedmiotem-nadziei
Kto choć raz w życiu skłamał, biada jego głowie - Wszyscy zowią go kłamcą, chociaż prawdę powie. -Aliszer Nawoi


kto-choć-raz-w-życiu-skłamał-biada-jego-głowie-wszyscy-zowią-go-kłamcą-chociaż-prawdę-powie
Nie da się za­bić uczuć - nie mają ciała. -Piotr Czerwiński


Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszys­tko może, są zdol­ni wszys­tko zro­bić, by go mieć. -Alighieri Dante


ci-którzy-sądzą-że pieniądz-wszys­tko-może-są zdol­-wszys­tko-zro­bić-by go mieć
In­na jest też przy­jaźń mężczyz­ny z ko­bietą (tam gdzie nie ma żad­nej stro­ny ero­tycznej; po­dej­rzli­wi twier­dzą, że zaw­sze jest, ale to niep­rawda) niż dwóch mężczyzn; mężczyźni bo­wiem przyu­cze­ni są zwyk­le po­kazy­wać, że są cy­nika­mi, ale ko­biety nie muszą, z ni­mi więc łat­wiej, gdy jest przy­jaźń, po­rozu­miewać się bez udawania. -Leszek Kołakowski


Nie można być dość wybrednym przy wyborze rodziców. -Maryla Wolska


nie-można-być-dość-wybrednym-przy-wyborze-rodziców
Mężczyźni wolą blon­dynki, gdyż uważają, że bru­net­ki są in­te­ligen­tniej­sze i przez to bar­dziej niebezpieczne. -Marcel Achard


mężczyź-wolą-blon­dynki-gdyż-uważają-że bru­net­ki-są in­te­ligen­tniej­sze-i przez-to bar­dziej-niebezpieczne
Dobre wychowanie polega na ukrywaniu tego, jak wysoko człowiek ceni sam siebie, a jak nisko - innych. -Jean Cocteau


dobre-wychowanie-polega-na-ukrywaniu-tego-jak-wysoko-człowiek-ceni-sam-siebie-a-jak-nisko-innych
Naprawdę widzimy więcej, niż istnieje w rzeczywistości. Widzimy poprzez nasze uczucia, a nie tylko oczami. -William Wharton


naprawdę-widzimy-więcej-ż-istnieje-w-rzeczywistoś-widzimy-poprzez-nasze-uczucia-a-nie-tylko-oczami
Pożytek życia nie tkwi w czasie jego trwania: jest on w jego wyzyskaniu. -Michel de Montaigne


pożytek-życia-nie-tkwi-w-czasie-jego-trwania-jest-on-w-jego-wyzyskaniu
pa­miętasz jeszcze plac za­baw i huśtawkę co nas brała do nieba i z powrotem gu­bisz czasem słowa w śmiechu aż po niepew­ność czy ta chwi­la się dzieje jedze­nie ze wspólnej miski jest obrzydliwe a jednak zro­biliśmy to ołówek i kartka dwie krówki w kieszeni po co wra­cać na obiad gdy ma­my siebie spoj­rzeć z góry to widzieć więcej ale nie w oczach co dra­pią ziemię  -Starlight


Zły język budzi najwięcej odrazy, Lecz rani srożej niż oszczepa razy. -Aliszer Nawoi


zły-język-budzi-najwięcej-odrazy-lecz-rani-srożej-ż-oszczepa-razy
Modlitwa jest bez wątpienia jedną z najpotężniejszych sił historii. -Reinhold Schneider


modlitwa-jest-bez-wątpienia-jedną-z-najpotężniejszych-ł-historii
Spadochroniarze to ludzie, którzy schodzą z drzew, na które nie wchodzili. -Charles Lindbergh


spadochroniarze-to-ludzie-którzy-schodzą-z-drzew-na-które-nie-wchodzili
Bądź odważny. A jeżeli nie jesteś, udawaj że jesteś. Nikt i tak nie zauważy różnicy. -H. Jackson Brown


bądź-odważny-a-żeli-nie-jesteś-udawaj-że-jesteś-nikt-i-tak-nie-zauważy-różnicy