Śmieszne Cytaty

Śmieszne Cytaty: Człowiek na starość dziecinnieje. -Sofokles


człowiek-na-starość-dziecinnieje
Śmieszne Cytaty: Bez bólu i cierpienia nie istniejemy. -Sofokles


bez-bólu-i-cierpienia-nie-istniejemy
Śmieszne Cytaty: Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku. -Artur Schopenhauer


grzeczność-jest-dla-człowieka-tym-czym-ciepło-dla-wosku
Śmieszne Cytaty: Nasze wątpliwości są jak zdrajcy, sprawiają, że tracimy dobro, które częstokroć moglibyśmy zyskać tylko dla tego, że lękamy się spróbować. -William Shakespeare


nasze-wątpliwoś-są-jak-zdrajcy-sprawiają-że-tracimy-dobro-które-częstokroć-moglibyśmy-zyskać-tylko-dla-tego-że-lękamy-ę-spróbować
Śmieszne Cytaty: Miód, chociaż słodki, nadmiarem słodyczy tłumi apetyt i sprowadza mdłości. Kochaj z umiarem. -William Shakespeare


miód-chociaż-słodki-nadmiarem-słodyczy-tłumi-apetyt-i-sprowadza-mdłoś-kochaj-z-umiarem
Śmieszne Cytaty: Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, drży powietrze po ich śmigłym zniku. Wakacje, panie profesorze! Pora trzepać wesoło słowa jak futra na wiosnę oraz czasowniki przez dni lata odmieniać! -Julian Przyboś


Śmieszne Cytaty: Miasto jak kamień rzuciłem za siebie -Julian Przyboś


miasto-jak-kamień-rzuciłem-za-siebie
Śmieszne Cytaty: Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada. -José Saramago


Śmieszne Cytaty: W chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło jeszcze pozostała mu wierną – ziemia, prosty człowiek i Bóg. -Bolesław Prus


w-chwili-nieszczęścia-kiedy-go-wszystko-zdradziło-jeszcze-pozostała-mu-wierną-ziemia-prosty-człowiek-i-bóg
Śmieszne Cytaty: Raz tylko stałem się przyczyną upadku kobiety, dzięki złym mostkom w Warszawie. -Bolesław Prus


raz-tylko-stałem-ę-przyczyną-upadku-kobiety-dzięki-złym-mostkom-w-warszawie
Śmieszne Cytaty: Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa. -Bolesław Prus


Śmieszne Cytaty: Kultywuję nienawiść do działania niczym kwiat w cieplarni. Sam siebie chwalę za moją przenikliwość w ocenie życia. -Fernando Pessoa


kultywuję-nienawiść-do-działania-niczym-kwiat-w-cieplarni-sam-siebie-chwalę-za-moją-przenikliwość-w-ocenie-życia
Śmieszne Cytaty: Ci, co kupują rzeczy niepotrzebne, zawsze są mądrzejsi niż sądzą – kupują małe marzenia. -Fernando Pessoa


ci-co-kupują-rzeczy-niepotrzebne-zawsze-są-mądrzejsi-ż-sądzą-kupują-łe-marzenia
Śmieszne Cytaty: W malarstwie można próbować wszystkiego, ma się do tego prawo, pod warunkiem, że nigdy tego się już nie powtórzy. -Pablo Picasso


w-malarstwie-można-próbować-wszystkiego-ę-do-tego-prawo-pod-warunkiem-że-nigdy-tego-ę-już-nie-powtórzy
Śmieszne Cytaty: Z samego prawa do własności nie wynika gwarancja praw i swobód obywatelskich. Jednak – ujmując rzecz z perspektywy historycznej – prawo to jest jedynym i najskuteczniejszym narzędziem do zapewnienia jednych i drugich. -Richard Edgar Pipes


Śmieszne Cytaty: Ja, zarówno jak i wszyscy ci, którzy ściśle współpracują ze mną, przegrać nie jesteśmy w stanie, to znaczy, że niemożliwym jest przypuszczać, aby sejmowładztwo czy posłowładztwo w Polsce mogło zwyciężyć wraz ze swoją suwerennością w jakikolwiek sposób – i sprawa postawiona na wybory nie może polegać na jakiejś możliwości przegranej z mojej strony. -Józef Piłsudski


Śmieszne Cytaty: Ja też potrafię w mordę bić. -Józef Piłsudski


Śmieszne Cytaty: Ludzie są tak nieodzownie szaleni, że nie być szalonym znaczyłoby być szalonym innym rodzajem szaleństwa. -Blaise Pascal


ludzie-są-tak-nieodzownie-szaleni-że-nie-być-szalonym-znaczyłoby-być-szalonym-innym-rodzajem-szaleństwa