że egze­ma Du­si I iść Cytaty

 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: • 


 -ty­-wspom­nień-że człowiek-nie może-iśc-pros­to- 
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Chciałabym iść do łazien­ki, ale nie mogę, bo ma­ma go­li nogę. -Gorzki Cukier


chciałabym-iść-do łazien­ki-ale-nie mogę-bo ­-go­li-nogę
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Modlić się to iść ku Bogu, który idzie ku nam. -Michel Quoist


modlić-ę-to-iść-ku-bogu-który-idzie-ku-nam
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Nie war­to iść prostą drogą, kręta da ci więcej doświadczeń... -stokrotkaaa24


nie-war­to-iść-prostą-drogą-krę-da  więcej-doświadczeń
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Trudno jest iść przez życie wieloma drogami jednocześnie. -Pitagoras


trudno-jest-iść-przez-życie-wieloma-drogami-jednocześnie
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Lepiej się wrócić, niż nadal iść źle rozpoczętą drogą. -Binder


lepiej-ę-wróć-ż-nadal-iść-ź-rozpoczętą-drogą
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Trud­no jest iść przez życie wielo­ma dro­gami jednocześnie. -Pitagoras


trud­no-jest iść-przez-życie-wielo­-dro­gami-jednocześnie
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Kto chce iść drogą prostoty, niech idzie cicho w milczeniu. -Anonim


kto-chce-iść-drogą-prostoty-niech-idzie-cicho-w-milczeniu
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: To jest czas, w którym na­leży iść. Pójść i poszu­kać siebie. -AnDree


to jest czas-w którym na­ży-iść-pójść-i poszu­kać-siebie
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Zawsze pozwól dziewczynie iść pierwszej, z wyjątkiem gdy wchodzisz na drabinę. -Alfons Daudet


zawsze-pozwól-dziewczynie-iść-pierwszej-z-wyjątkiem-gdy-wchodzisz-na-drabinę
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Miłość - ciężka choroba, ponieważ obydwoje od razu muszą iść do łóżka. -Robert Lembke


miłość-ężka-choroba-ponieważ-obydwoje-od-razu-muszą-iść-do-łóżka
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Bogactwo może przyjść do Ciebie, lecz po mądrość musisz iść sam -Edward Young


bogactwo-może-przyjść-do-ciebie-lecz-po-mądrość-musisz-iść-sam
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Wo­da Życia nie is­tnieje, ale zaw­sze war­to po nią iść. -Jacek Kaczmarski


wo­da-Życia-nie is­tnieje-ale-zaw­sze-war­to-po ą-iść
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać. -Anonim


wszyscy-chcą-iść-do-nieba-ale-nikt-nie-chce-umierać
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Jeśli nie wiesz dokąd iść Sama cię droga prowadzi. -Jan Twardowski


jeśli-nie-wiesz-dokąd-iść-sama-ę-droga-prowadzi
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Nadzieja po­maga iść nap­rzód; wyt­rwałość - stać, a od­wa­ga - wracać. -Władysław Grzeszczyk


nadzieja-po­maga-iść-nap­rzód-wyt­rwałość- stać-a od­wa­ga- wracać
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Życie jest jak Dro­ga Krzyżowa, nie da się iść na skróty. -filutka


Życie-jest jak dro­ga-krzyżowa-nie da ę-iść-na skróty
 że egze­ma Du­si I iść Cytaty: Trze­ba umieć iść słoneczną drogą życia, na­wet gdy wokół zmrok. -KICIA1


trze­ba-umieć-iść-słoneczną-drogą-życia-na­wet-gdy-wokół-zmrok