kocham Cię Cytaty

 kocham Cię Cytaty: Nie wystarczy powiedzieć


nie-wystarczy-powiedzieć-kocham-ę-aby-kochać-całe-życie
 kocham Cię Cytaty: jeśli spy­tasz mnie czy Cie kocham, skłamie po­wiem ze nie  -badtomek


śli-spy­tasz-mnie-czy-cie-kocham-skłamie-po­wiem-ze nie 
 kocham Cię Cytaty: Ze wszys­tkich twoich kłam­stw


ze wszys­tkich-twoich-kłam­stw-kocham-cię- było-moim-ulubionym
 kocham Cię Cytaty:


kocham-cię- często-niewy­powie­dziane-ze strachu-przed-od­po­wie­dzią
 kocham Cię Cytaty: po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham.. -psycholożka


 kocham Cię Cytaty: Kocham Cię - kiedyś przyp­ra­wiało o ru­mieniec na twarzy, dziś brzmi to jak potwarz. -Bruno


kocham-cię- kiedyś-przyp­ra­wiało-o ru­mieniec-na twarzy-dziś-brzmi-to jak potwarz
 kocham Cię Cytaty: Jeśli się za­kocham, mo­je uczu­cie będzie pil­nie strzeżoną ta­jem­nicą. Pos­ta­ram sie jak najdłużej zacho­wac to w sek­re­cie, tak jak cza­sem ko­bieta uk­ry­wa swój błogosławiony stan, żeby


 kocham Cię Cytaty: Zakochałam się w Tobie i brnę dalej w błoto. Czy wiesz, co ja robię? Kocham Cię, idioto! -Anonim


zakochałam-ę-w-tobie-i-brnę-dalej-w-błoto-czy-wiesz-co-ja-robię-kocham-cię-idioto
 kocham Cię Cytaty: Miłość nigdy nie jest bezinteresowna. Gdy mówisz


miłość-nigdy-nie-jest-bezinteresowna-gdy-mówisz-kocham-ę-to-znaczy-kochaj-mnie
 kocham Cię Cytaty: Kocham cię za to jak ty kochałeś mnie, za to jak byłeś przy mnie blisko. Niena­widzę cię za nic, a jed­nocześnie za wszystko. Stoję właśnie na gra­nicy moich uczuć, wielką prze­paścią są, lecz skacze. Bo mnie to przytłaczało i wy­dawało mi się że jest nisko. -Angel shameful~


 kocham Cię Cytaty: Do szczęścia wys­tar­czy tak niewiele - 


do szczęścia-wys­tar­czy-tak-niewiele- kocham-cię-i świat-sta­ ę-piękniej­szy
 kocham Cię Cytaty: Przy­tulę Cię ,w oczka spoj­rzę Ci , swe pa­luszki wwi­jać będę we włos­ki Twe , zaś nos­kiem swym potrę się o Twój , i us­ta­mi swy­mi zet­knę się z Twoimi wy­powiadając ciepłe słowa w ser­ce Twe jak bar­dzo moc­no Kocham Cię  -Ramizes


 kocham Cię Cytaty: Znów piszę o miłości znów to jest dla Ciebie znów myślą o To­bie znów bra­kuje mi Ciebie znów chce Cie mieć przy so­bie znów Kocham Cie na Zaw­sze znów mówię to naprawdę  -xdomix


znów-piszę-o miłoś-znów-to jest dla-ciebie-znów-myślą-o to­bie-znów-bra­kuje-mi ciebie-znów-chce-cie-mieć-przy-so­bie-znów-kocham
 kocham Cię Cytaty: Uda­wałam że cię nie widzę że cię nie słyszę uda­wałam że cię nie kocham ale widziałam,słyszałam i kochałam jeszcze moc­niej niż miałabym gdy­by nie była to egois­tyczna miłość...chciałam żebyś to ty mnie widział,słyszał i kochał ale sa­ma ci te­go nie oka­załam a ty byłeś jeszcze większym egoistą niż ja i które­goś dnia te­go nie zrobiłeś  -marlena m


 kocham Cię Cytaty: Bezsenne noce bez Ciebie. Myśli krążące po niebie. W nadziei i oczekiwaniu. Kocham Cię, mówiąc w jednym zdaniu. -Anonim


bezsenne-noce-bez-ciebie-myśli-krążą-po-niebie-w-nadziei-i-oczekiwaniu-kocham-cię-mówiąc-w-jednym-zdaniu
 kocham Cię Cytaty: Kocham Cię. Te słowa muszą nab­rać mo­cy, żeby były war­te wy­powie­dze­nia, jak i usłyszenia. -wenaa01


kocham-cię-te słowa-muszą-nab­rać-mo­cy-żeby-były-war­te-wy­powie­dze­nia-jak i usłyszenia
 kocham Cię Cytaty: Wzrusze­nie- gdy mi­mo re­gular­nych krzywd które wyrządzasz przy­jacielo­wi on Ci mówi: i tak Cię kocham. -Charlotka


wzrusze­nie-gdy-mi­mo-re­gular­nych-krzywd-które-wyrządzasz-przy­jacielo­wi-on ci mówi-i tak-cię-kocham
 kocham Cię Cytaty: Gdy ktoś kiedyś po­wie­dział mi, że czu­je całko­wicie sprzeczne uczu­cia, wyśmiałam go, iż to niemożli­we. Po­tem poz­nałam ok­ru­cieństwo te­go świata i zdałam so­bie sprawę jak wiele dla mnie znaczy mo­je życie. Te­raz już wiem jak to jest kochać i niena­widzić jed­nocześnie. Kocham i niena­widzę siebie, Kocham i niena­widzę was. Kocham i niena­widzę swo­jego życia, Kocham i niena­widzę cały świat. -Godfryda