na­zywa Cytaty

 na­zywa Cytaty: W han­dlu człowiek mu­si kłamać i oszu­kiwać, ale na­zywa się to inaczej. I to jest właśnie ważne. Gdy­byś zwędził tę oponę, byłbyś złodziejem, ale kiedy gość chce ci uk­raść czte­ry do­lary za dziurawą, to się na­zywa po pros­tu dob­ry interes. -John Steinbeck


 na­zywa Cytaty: Życie to żywa me­toda prób i błędów.   -Papużka


Życie-to żywa-me­toda-prób-i błędów- 
 na­zywa Cytaty: By­le me­teor, gdy spa­da, na­zywa się gwiazdą. -Janusz Roś


by­-me­teor-gdy-spa­da-na­zywa ę-gwiazdą
 na­zywa Cytaty: Jak na­zywa się sza­fa wo­jaka ? Ba­za marynarki... -bystry.76


jak-na­zywa ę-sza­fa-wo­jaka-ba­za-marynarki
 na­zywa Cytaty: My jes­teśmy twórca­mi włas­ne­go szczęścia i na­zywa­my je przeznaczeniem. -Benjamin Disraeli


my jes­teśmy-twórca­mi-włas­ne­go-szczęścia-i na­zywa­my- przeznaczeniem
 na­zywa Cytaty: - Dziwka -Ha... byłam na­zywa­na gorzej -Jak? - Twoją dziewczyną  -Nieżywy


 dziwka-ha-byłam na­zywa­na-gorzej-jak-twoją-dziewczyną 
 na­zywa Cytaty: Żywa niedoskonałość jest lepsza niż martwe arcydzieła. -George Bernard Shaw


Żywa-niedoskonałość-jest-lepsza-ż-martwe-arcydzieła
 na­zywa Cytaty: Praw­da jest imieniem, którym na­zywa­my nasze zmien­ne pomyłki. -Rabindranath Tagore


praw­da-jest imieniem-którym na­zywa­my-nasze-zmien­ne-pomyłki
 na­zywa Cytaty: Os­tatni od­ci­nek dro­gi do Bo­ga na­zywa się zaw­sze samotność. -Peter Lippert


os­tatni-od­­nek-dro­gi-do bo­ga-na­zywa ę-zaw­sze-samotność
 na­zywa Cytaty: Szczęście prze­lot­ne lub krótkot­rwałe na­zywa się przyjemnością. -Paul Thiry Holbach


szczęście-prze­lot­ne-lub-krótkot­rwałe-na­zywa ę-przyjemnośą
 na­zywa Cytaty: Jes­tem ok­sy­moro­nem. Żywą śmiercią. Stałą rtęcią. Nikłą chęcią. -kitsh


jes­tem-ok­sy­moro­nem-Żywą-śmiercią-stałą-rtęą-nikłą-chęą
 na­zywa Cytaty: Niektóre stworze­nia na­zywa­my wyższy­mi, gdyż są dos­ko­nal­sze w dobroci. -św. Tomasz z Akwinu


niektóre-stworze­nia-na­zywa­my-wyższy­mi-gdyż-są ­ko­nal­sze-w dobroci
 na­zywa Cytaty: - De­wiza próżne­go fa­ceta: Wi­no, ko­biety i seks - Cieka­we. A u ko­biet to się na­zywa feminizm... -Lira99


 de­wiza-próżne­go-fa­ceta-wi­no-ko­biety-i seks-cieka­we-a u ko­biet-to ę-na­zywa-feminizm
 na­zywa Cytaty: Marze­nie o czymś niep­rawdo­podob­nym ma swoją nazwę. Na­zywa­my je nadzieją. -Jostein Gaarder


marze­nie-o czymś-niep­rawdo­podob­nym- swoją-nazwę-na­zywa­my  nadzieją
 na­zywa Cytaty: Dro­ga człowieka do Bo­ga - na tym naj­bar­dziej stro­mym od­cinku - na­zywa się: samotność. -Peter Lippert


dro­ga-człowieka-do bo­ga- na tym-naj­bar­dziej-stro­mym-od­cinku- na­zywa-ę-samotność
 na­zywa Cytaty: Jes­tem kroplą białka w oceanie chaosu, który na­zywa­my wszechświatem. Mnie wszys­tko jedno. -Tadeusz Konwicki


jes­tem-kroplą-białka-w oceanie-chaosu-który-na­zywa­my-wszechświatem-mnie wszys­tko-jedno
 na­zywa Cytaty: Dzi­siej­sze ser­deczne dziec­ko, to to, które­mu wczo­raj oka­zywa­liśmy miłość. -Ronald Russell


dzi­siej­sze-ser­deczne-dziec­ko-to to-które­mu-wczo­raj-oka­zywa­liśmy-miłość
 na­zywa Cytaty: Miłość, ten mo­tyl, które­go jed­no skrzydło na­zywa się niepew­nością, a dru­gie oszustwem. -Bolesław Prus


miłość-ten-mo­tyl-które­go-jed­no-skrzydło-na­zywa ę-niepew­nośą-a dru­gie-oszustwem