oto Dowód Cytaty

Go to Gemtracks Beats
 oto Dowód Cytaty: Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły. -Kung-Sun Jang
oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
 oto Dowód Cytaty: Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem:
rozmawiano-o-istnieniu-boga-powiedziałem-oto-dowód-w-dwóch-słowach-skoro-istnieje-skutek-istnieje-i-przyczyna
 oto Dowód Cytaty: Dos­ko­nałość ja­ko cel, ja­ko wzór, ja­ko opar­cie w wal­ce życiowej, wzniosłość, ja­ko dowód bos­kiego pochodze­nia – oto całe chrześci­jaństwo w streszczeniu. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny
 oto Dowód Cytaty: Uważać wszechświat za ciemnicę, a wszystkich ludzi za zbrodniarzy - oto wyobrażenie fanatyka. Sądzić, że ziemia, ludzie i zwierzęta są tym, czym powinny - oto, co wydaje się godnym mędrca. -Wolter
uważać-wszechświat-za-ciemnicę-a-wszystkich-ludzi-za-zbrodniarzy-oto-wyobrażenie-fanatyka-sądzić-że-ziemia-ludzie-i-zwierzę-są-tym-czym
 oto Dowód Cytaty: Nałóg to dowód człowieczeństwa. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki
 oto Dowód Cytaty: O cier­pieniu: Dowód na sku­teczność innych. -Marcin Kossek
o cier­pieniu-dowód-na sku­teczność-innych
 oto Dowód Cytaty: Kobieta to jedyny i niepodważalny dowód na istnienie Boga. -Michał Domin
kobieta-to-jedyny-i-niepodważalny-dowód-na-istnienie-boga
 oto Dowód Cytaty: Każdy może zostać papieżem, najlepszy dowód, że ja nim zostałem. -Jan XXIII
każdy-może-zostać-papieżem-najlepszy-dowód-że-ja-nim-zostałem
 oto Dowód Cytaty: Świadomość względności naszych osiągnięć i porażek to ostateczny dowód dojrzałości. -Paul Tillich
Świadomość-względnoś-naszych-osiągnięć-i-porażek-to-ostateczny-dowód-dojrzałoś
 oto Dowód Cytaty: W każdym razie popisujemy się służalstwem, tak jakby służenie było jedyną zasługą. Oto cnota naszego stulecia; oto wiedza dnia dzisiejszego. Ci, co zachowali jeszcze w sercu nieco godności, robią wszystko, by ją stracić. Przybierają duszę niegodnego dworaka, iżby nie uchodzić za dziwaków, niepodobnych do innych ludzi. -Montesquieu
 oto Dowód Cytaty: Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super. -Ann Landers
nie-bierz-uwielbienia-swojego-psa-za-ostateczny-dowód-na-to-że-jesteś-super
 oto Dowód Cytaty: Wiem, że zapomnisz lecz dla wspomnienia daję Ci dowód mego istnienia. -Anonim
wiem-że-zapomnisz-lecz-dla-wspomnienia-daję-ci-dowód-mego-istnienia
 oto Dowód Cytaty: Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość. -Marcel Proust
sztuka-przynosi-nam-dowód-że-istnieje-coś-innego-ż-nicość
 oto Dowód Cytaty: Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć. -Malwina Meysenburg
 oto Dowód Cytaty: Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść. -Ignacy Karpowicz
 oto Dowód Cytaty: Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, że masz poczucie humoru. -Molier
jeśli-potrafisz-śmiać-ę-z-siebie-to-najlepszy-dowód-że-masz-poczucie-humoru
 oto Dowód Cytaty: Kobiety nigdy nie przekona rozumowanie. A nawet dowód; przekonuje ją uczucie, albo siła. -Aleksander Dumas Jr
kobiety-nigdy-nie-przekona-rozumowanie-a-nawet-dowód-przekonuje-ją-uczucie-albo-ła
 oto Dowód Cytaty: Silni widzą w Bogu dowód swojej mocy, słabi tarczę przed swoją słabością. -Anna Krzyżanowska
silni-widzą-w-bogu-dowód-swojej-mocy-słabi-tarczę-przed-swoją-słabośą
 oto Dowód Cytaty: Aby nas skłonić do ich przyjęcia głupie idee przytaczają jako dowód olbrzymią publiczność, która je wyznaje. -Mikołaj Gomez Davilla
aby-nas-skłonić-do-ich-przyjęcia-głupie-idee-przytaczają-jako-dowód-olbrzymią-publiczność-która-wyznaje
 oto Dowód Cytaty: Dowód na to że ko­mer­cja rządzi naszym światem: rek­la­ma ban­ku, weź pożyczkę :) za­raz po niej Kruk, spłata długów :)  -M.F
dowód-na to że ko­mer­cja-rządzi-naszym-światem-rek­­-ban­ku-weź-pożyczkę-za­raz-po niej-kruk-spłata-długów- 
 oto Dowód Cytaty: Uśmiech dziecka. Rumieńce. Drżenie rąk. Niewin­ne spojrzenie. Oto ja. Przez mo­ment pat­rzysz mi pros­to w oczy. Słyszysz to? Weź mnie na ręce. Proszę, ug­ryź mnie w szyję. Cze­kam na two­je zachłan­ne usta Na moim karku. Cze­kam na two­je moc­ne dłonie Na mo­jej skórze. Weź mnie so­bie w prezencie. Oto ja. Opuszczam powieki. Tyl­ko nie mów nikomu. -Gold Fishy
 oto Dowód Cytaty: Oto jestem, jak się macie? Jak wasze związki? Czy przebrnęliście już przez wszystkie kłopoty? Czy lata siedemdziesiąte nie były prawdziwą męką? Oto jesteśmy, więc spróbujmy sprawić, by lata osiemdziesiąte były lepsze, bo to ciągle zależy tylko od nas. Nie jest to poza naszą władzą. Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie. -John Lennon
 oto Dowód Cytaty: - Na dowód mo­jej miłości możesz zab­rać mo­je ser­ce. - Ha­haha... Dob­re.Jak mam zab­rać coś co już daw­no nie istnieje?  -gieenka
 na dowód-mo­jej-miłoś-możesz-zab­rać-mo­-ser­- ha­haha-dob­rejak-mam-zab­rać-coś-co już-daw­no-nie istnieje 
 oto Dowód Cytaty: Jeśli ktoś uparcie obstaje przy swoim, nazywamy go uparciuchem. Jeśli sami trwamy przy czymś z żelazną konsekwencją - jest to dowód zdecydowania. -Vittorio De Sica
jeśli-ktoś-uparcie-obstaje-przy-swoim-nazywamy-go-uparciuchem-jeśli-sami-trwamy-przy-czymś-z-żelazną-konsekwencją-jest-to-dowód
 oto Dowód Cytaty: Każde ludzkie uczucie jest większe i sięga dalej niż wart przedmiot, który je wywołał. Moim zdaniem jest to dowód, że człowiek powołany jest do wyższego bytu. -Samuel Coleridge
każde-ludzkie-uczucie-jest-większe-i-ęga-dalej-ż-wart-przedmiot-który-wywołał-moim-zdaniem-jest-to-dowód-że-człowiek-powołany-jest-do
 oto Dowód Cytaty: To nie dowód, żeby nie wie­rzyć snom (...) One zaw­sze mają sens, nig­dy się nie mylą, to świat real­ny nie do­ras­ta do porządku snu. -Olga Tokarczuk
to nie dowód-żeby-nie wie­rzyć-snom-one-zaw­sze-mają-sens-nig­dy ę-nie mylą-to świat-real­ny-nie do­ras­-do porządku-snu
 oto Dowód Cytaty: ,, Czcij człowieka. Oto nauka!
 czcij-człowieka-oto nauka- 
 oto Dowód Cytaty: Oto są fyrfle Umiłowa­ne moje Je­go czytajcie  -fyrfle
oto-są fyrfle-umiłowa­ne-moje-je­go-czytajcie 
 oto Dowód Cytaty: Wyrobnik - oto nazwa pariasa postępu. -Maria Kuncewicz
 oto Dowód Cytaty: Na pa­pie­rze wszys­tkie pla­ny są jed­na­kowo dob­re, jed­nak rzeczy­wis­tość dała dowód swej niepos­kro­mionej pas­ji, z jaką roz­wiewa pa­piery i drze pla­ny na strzępy. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
 oto Dowód Cytaty: nies­kończe­nie wiele le­piej nie mieć zasług i być Zba­wionym aniżeli mieć nies­kończe­nie wiele zasług i być potępionym ! oczy­wis­cie nie chodzi oto by się le­nić i obi­jać w służbach Bożych, ale chodzi oto by się nie wy­wyższać z pychy i próżności, że w czym­kolwiek
 oto Dowód Cytaty: Oto para idealna, on Amor, ona amoralna. -Jan Sztaudynger
 oto Dowód Cytaty: Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. -Aleksander Puszkin
 oto Dowód Cytaty: Oto nadzieja Osiadła w kościele Młoda jaskółka  -Chemik -a
oto-nadzieja-osiadła-w kościele-młoda-jaskółka 
 oto Dowód Cytaty: Pro­siłeś mnie o słowo? Oto ono: NADZIEJA. -Paullina Simons