oto Cytaty

Go to Gemtracks Beats
 oto Cytaty: Uważać wszechświat za ciemnicę, a wszystkich ludzi za zbrodniarzy - oto wyobrażenie fanatyka. Sądzić, że ziemia, ludzie i zwierzęta są tym, czym powinny - oto, co wydaje się godnym mędrca. -Wolter
uważać-wszechświat-za-ciemnicę-a-wszystkich-ludzi-za-zbrodniarzy-oto-wyobrażenie-fanatyka-sądzić-że-ziemia-ludzie-i-zwierzę-są-tym-czym
 oto Cytaty: W każdym razie popisujemy się służalstwem, tak jakby służenie było jedyną zasługą. Oto cnota naszego stulecia; oto wiedza dnia dzisiejszego. Ci, co zachowali jeszcze w sercu nieco godności, robią wszystko, by ją stracić. Przybierają duszę niegodnego dworaka, iżby nie uchodzić za dziwaków, niepodobnych do innych ludzi. -Montesquieu
 oto Cytaty: Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć. -Malwina Meysenburg
 oto Cytaty: Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść. -Ignacy Karpowicz
 oto Cytaty: Uśmiech dziecka. Rumieńce. Drżenie rąk. Niewin­ne spojrzenie. Oto ja. Przez mo­ment pat­rzysz mi pros­to w oczy. Słyszysz to? Weź mnie na ręce. Proszę, ug­ryź mnie w szyję. Cze­kam na two­je zachłan­ne usta Na moim karku. Cze­kam na two­je moc­ne dłonie Na mo­jej skórze. Weź mnie so­bie w prezencie. Oto ja. Opuszczam powieki. Tyl­ko nie mów nikomu. -Gold Fishy
 oto Cytaty: Oto jestem, jak się macie? Jak wasze związki? Czy przebrnęliście już przez wszystkie kłopoty? Czy lata siedemdziesiąte nie były prawdziwą męką? Oto jesteśmy, więc spróbujmy sprawić, by lata osiemdziesiąte były lepsze, bo to ciągle zależy tylko od nas. Nie jest to poza naszą władzą. Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie. -John Lennon
 oto Cytaty: ,, Czcij człowieka. Oto nauka!
 czcij-człowieka-oto nauka- 
 oto Cytaty: Wyrobnik - oto nazwa pariasa postępu. -Maria Kuncewicz
 oto Cytaty: Oto są fyrfle Umiłowa­ne moje Je­go czytajcie  -fyrfle
oto-są fyrfle-umiłowa­ne-moje-je­go-czytajcie 
 oto Cytaty: nies­kończe­nie wiele le­piej nie mieć zasług i być Zba­wionym aniżeli mieć nies­kończe­nie wiele zasług i być potępionym ! oczy­wis­cie nie chodzi oto by się le­nić i obi­jać w służbach Bożych, ale chodzi oto by się nie wy­wyższać z pychy i próżności, że w czym­kolwiek
 oto Cytaty: Czytanie - oto najlepszy sposób uczenia się. -Aleksander Puszkin
 oto Cytaty: Oto para idealna, on Amor, ona amoralna. -Jan Sztaudynger
 oto Cytaty: Oto nadzieja Osiadła w kościele Młoda jaskółka  -Chemik -a
oto-nadzieja-osiadła-w kościele-młoda-jaskółka 
 oto Cytaty: Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły. -Kung-Sun Jang
oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
 oto Cytaty: Objawiać sztukę, ukrywać artystę - oto cel sztuki. -Oscar Wilde
objawiać-sztukę-ukrywać-artystę-oto-cel-sztuki
 oto Cytaty: Kochać - oto Dobro, być kochanym - zaledwie szczęście. -Lew Tołstoj
kochać-oto-dobro-być-kochanym-zaledwie-szczęście
 oto Cytaty: Oto wybitny wynalazca: skonstruował otwieracz do puszki Pandory. -Włodzimierz Ścisłowski
oto-wybitny-wynalazca-skonstruował-otwieracz-do-puszki-pandory
 oto Cytaty: Żyć i um­rzeć bez żalu - oto mo­ja je­dyna religia. -Milarepa
Żyć-i um­rzeć-bez-żalu- oto-mo­ja-­dyna-religia
 oto Cytaty: Pro­siłeś mnie o słowo? Oto ono: NADZIEJA. -Paullina Simons
 oto Cytaty: Po­woli. Oto hasło dzi­siej­sze­go dnia. -Harlan Coben
po­woli-oto hasło-dzi­siej­sze­go-dnia
 oto Cytaty: Czas, wiara i mu­zyka - oto naj­lepsi le­karze duszy. -jatoja
czas-wiara-i mu­zyka- oto-naj­lepsi-­karze-duszy
 oto Cytaty: Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier. -John Patrick
oto-cecha-naszych-czasów-żo-maszyn-ło-manier
 oto Cytaty: Głowa - oto właściwe miejsce dla serca męża stanu. -Napoleon Bonaparte
głowa-oto-właściwe-miejsce-dla-serca-męża-stanu
 oto Cytaty: Oto jak nas, biednych ludzi, rzeczywistość ze snu budzi. -Tadeusz Żeleński - Boy
 oto Cytaty: Niewola - jest to formy postawienie na miejscu celu. Oto uciśnienie. -Cyprian Kamil Norwid
niewola-jest-to-formy-postawienie-na-miejscu-celu-oto-uciśnienie
 oto Cytaty: Oto arcydzieło naszej cywilizacji - z miłości uczyniliśmy zwyczajną sprawę. -Antoine Barnave
oto-arcydzieło-naszej-cywilizacji-z-miłoś-uczyniliśmy-zwyczajną-sprawę
 oto Cytaty: Kawałek białego ciała! Oto wszystko, czego pragną mężczyźni. -Gabriela Zapolska
kawałek-białego-ciała-oto-wszystko-czego-pragną-mężczyź
 oto Cytaty: Zawsze łatwo pisać rozwlekle: zwięzłość - oto co zabiera czas. -Henri Alain
zawsze-łatwo-pisać-rozwlekle-zwięzłość-oto-co-zabiera-czas
 oto Cytaty: Zdrowy chłopski rozum! Panowie - oto, czego nam najwięcej brak. -Emil Zegadłowicz
zdrowy-chłopski-rozum-panowie-oto-czego-nam-najwięcej-brak
 oto Cytaty: Doskonałe bezpieczeństwo i nietykalność własności i osoby: oto prawdziwa wolność społeczna. -Antoine Rivarol
doskonałe-bezpieczeństwo-i-nietykalność-własnoś-i-osoby-oto-prawdziwa-wolność-społeczna
 oto Cytaty: Wielki pisarz jest męczennikiem, który nie umrze, oto wszystko. -Honoré de Balzac
wielki-pisarz-jest-męczennikiem-który-nie-umrze-oto-wszystko
 oto Cytaty: Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą. -Augustyn z Hippony
odnaleźć-stałość-w-odczuwanych-sprzecznościach-oto-jest-cel-walki-z-samym-sobą
 oto Cytaty: Oto dom mój: czte­ry ściany wiersza W mo­jej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie!  -Julian Tuwim
oto-dom-mój-czte­ry-ściany-wiersza-w-mo­jej-pięknej-ojczyźnie-polszczyźnie 
 oto Cytaty: Nig­dy nie za­wodząca pa­mięć - oto ar­ty­leria, która bro­ni for­te­cy swe­go mózgu. -Emil Ludwig
nig­dy-nie za­wodząca-pa­mięć- oto-ar­ty­leria-która-bro­-for­te­cy-swe­go-mózgu
 oto Cytaty: Czy­tanie - oto naj­lep­szy sposób ucze­nia się. -Aleksander Puszkin
czy­tanie- oto-naj­lep­szy-sposób-ucze­nia-ę