owoc Serc Cytaty

 owoc Serc Cytaty: Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc. -fyrfle


kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
 owoc Serc Cytaty: Kiedy dzicy w Luizjanie chcą mieć owoc, ścinają drzewo przy samej ziemi i zrywają owoc. Oto rząd despotyczny. -Montesquieu


kiedy-dzicy-w-luizjanie-chcą-mieć-owoc-ścinają-drzewo-przy-samej-ziemi-i-zrywają-owoc-oto-rząd-despotyczny
 owoc Serc Cytaty: Owoc zakazany smakuje najlepiej. -Owidiusz


owoc-zakazany-smakuje-najlepiej
 owoc Serc Cytaty: Zaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny


 owoc Serc Cytaty: Gu­bisz ziar­no - stra­cisz owoc. -Mieczysław Miszewski


 owoc Serc Cytaty: Odurza zmysły za­kaza­ny owoc lśni na pokuszenie  -to_tylko_łzy


odurza-zmysły-za­kaza­ny-owoc-lś-na-pokuszenie 
 owoc Serc Cytaty: Na drzewie milczenia wisi jego owoc: pokój. -Artur Schopenhauer


 owoc Serc Cytaty: Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. -Arthur Schopenhauer


 owoc Serc Cytaty: Piękno: owoc, na który patrzymy, nie wyciągając ręki. -Simone Weil


piękno-owoc-na-który-patrzymy-nie-wyciągając-ręki
 owoc Serc Cytaty:


owoc-przemyśń-oświetl-s k l e p i k gołą-pupą-wte­dy-przyjdą-i coś-k u p i ą
 owoc Serc Cytaty: nie sadzę wiary w moim sadzie rośnie owoc zwątpienia  -marchand de sommeil


nie sadzę-wiary-w-moim-sadzie-rośnie-owoc-zwątpienia 
 owoc Serc Cytaty: Siedzie,chodzę,biegne nie widzę, nie czuje, słyszę dźwięk ciszy w mo­jej głowie bez­radność dnia dzisiejszego op­ty­mizm jutra nie widzę, nie czu­je Ciebie słyszę nie przer­waną ciszę naszych serc z nadzieją op­ty­miz­mu jutra zobaczyłam poczułam usłyszałam dwa równo­mier­ne ,moc­ne bi­cia serc two­je i jej ale nie moje  -KlauDii


 owoc Serc Cytaty: Niesione wiat­rem słowa przez zielo­ne po­la słod­ko spi­jane przez da­my serc. Kochanków wołanie z tęsknotą do­biega myśli ich nies­po­koj­ne. Pod­niosłe ok­rzy­ki bi­tew­ne się rwą do serc od­ległych. Ocze­kiwa­nie na list nadziei jak na przebłysk słońca zza chmur. Tętent ko­pyt na uli­cach ka­mien­nych echem się niesie. Bez­powrot­ne miłości. ~his­to­ria mu­zyki 13.01.2014r. -LunaLove


 owoc Serc Cytaty: Głupi to, który na owoc pat­rzy, a jak wy­soko wi­si, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz


głupi-to-który-na owoc-pat­rzy-a jak wy­soko-wi­-nie myśli
 owoc Serc Cytaty: Głupi to, który na owoc patrzą, a jak wysoko wisi, nie myśli. -Wincenty Ignacy Marewicz


głupi-to-który-na-owoc-patrzą-a-jak-wysoko-wisi-nie-myśli
 owoc Serc Cytaty: Owoc się nie pleni szlachetny tam, gdzie chwastem zaszło pole. -Alighieri Dante


owoc-ę-nie-pleni-szlachetny-tam-gdzie-chwastem-zaszło-pole
 owoc Serc Cytaty: Owoc nie ple­ni się szlachet­ny, gdzie chwas­tem zaszło pole. -Alighieri Dante


owoc-nie ple­ ę-szlachet­ny-gdzie-chwas­tem-zaszło-pole
 owoc Serc Cytaty: Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach. -Maksymilian Kolbe


kolana-a-nie-rozum-albo-pióro-dają-owoc-w-pracy-kazaniach-książkach