pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty

 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Us­ta unoszą Spokój ducha - pełny luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz. 07.01.2015r. -krysta


us­-unoszą-spokój-ducha- pełny-luz-niepodważalność-krys­ty­na-sz-07012015r
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Luz i swoboda Równo­waga umysłu Uczta duchowa Krys­ty­na Sz. 25.09.2014r. -krysta


luz-i swoboda-równo­waga-umysłu-uczta-duchowa-krys­ty­na-sz-25092014r
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: El amor es el único deporte que no se interrumpe por falta de luz. -Noel Clarasó


el-amor-es-el-único-deporte-no-se-interrumpe-por-falta-de-luz
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Ma­rihuana -  Nar­ko­tyk, luz, zioło, lek -  Cud ewolucji. -fyrfle


ma­rihuana- -nar­ko­tyk-luz-zioło-lek- -cud-ewolucji
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Todo aquello que está debajo de la tierra, el tiempo lo sacará a la luz del sol. -Horacio


todo-aquello-á-debajo-de-tierra-el-tiempo-lo-sacará-a-luz-del-sol
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Pełny ok­ruch lśni ... -Cykam


 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Pełny brzuch przeszkadza w pracy. -Anonim


pełny-brzuch-przeszkadza-w-pracy
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Plenus venter non studet libenter - pełny brzuch przeszkadza w pracy. -Anonim


plenus-venter-non-studet-libenter-pełny-brzuch-przeszkadza-w-pracy
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Praw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału. -Maurice Maeterlinck


praw­dzi­we-i ­dyne-nie­szczęście-to zu­pełny-brak-ideału
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: zu­pełny bezczyn między jed­nym a drugim śmierć w ser­cu życie  -Cykam


zu­pełny-bezczyn-między-jed­nym-a drugim-śmierć-w ser­cu-życie 
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Pełny człowiek to ta­ki, który zarówno przechadza się z Bo­giem, jak i zma­ga z diabłem. -Carl Gustav Jung


pełny-człowiek-to ­ki-który-zarówno-przechadza ę-z bo­giem-jak i zma­ga-z diabłem
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Pełny sens pewnych książek może się nam odsłonić dopiero znacznie później, po śmierci ich autorów. -Georges Duhamel


pełny-sens-pewnych-książek-może-ę-nam-odsłonić-dopiero-znacznie-później-po-śmierci-ich-autorów
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: En los ojos del joven, arde la llama; en los del viejo, brilla la luz. -Víctor Hugo


en-los-ojos-del-joven-arde-llama-los-del-viejo-brilla-luz
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Człowiek pełny musi znać zarówno ostrość logiki, jak ostrość koszmaru. -Anna Pogonowska


człowiek-pełny-musi-znać-zarówno-ostrość-logiki-jak-ostrość-koszmaru
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Można przeżyć życie w sposób tak pełny, iż pod koniec jesteś gotów na śmierć, gdyż nie zostaje ci nic innego do roboty. -Jonathan Carroll


można-przeżyć-życie-w-sposób-tak-pełny-iż-pod-koniec-jesteś-gotów-na-śmierć-gdyż-nie-zostaje-nic-innego-do-roboty
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Ser­ce nasze to in­stru­ment niezu­pełny, li­ra, w której bra­kuje strun, tak iż ak­centy ra­dości trze­ba nam od­da­wać w to­nach przez­naczo­nych dla westchnień. -Francois Rene de Chateaubriand


 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Kalendarzowe La­to pachnie jesienią Ma­lino­wy sad Krys­ty­na Sz. 21.08.2014r. -krysta


kalendarzowe-la­to-pachnie-jesienią-ma­lino­wy-sad-krys­ty­na-sz-21082014r
 pełny Luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz Cytaty: Na fotografii Po­dob­ni lecz in­ni dziś Metamorfoza Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r  -krysta


na-fotografii-po­dob­-lecz-in­-dziś-metamorfoza-krys­ty­na-sz-20072014r