proszę Cytaty

 proszę Cytaty: Proszę pana, proszę pana, taka jestem zakochana. -Krystyna Żywulska


proszę-pana-proszę-pana-taka-jestem-zakochana
 proszę Cytaty: Panie! Proszę Cię dzisiaj nie o czas na to, bym mógł w nim uczynić jak najwięcej. Proszę Cię dziś o łaskę w tym czasie który mi dajesz, bym z pewnością i pokojem czynił to, czego Ty chcesz i co czynić powinienem. -Michel Quoist


 proszę Cytaty: PRZEP­RASZAM OD RA­ZU, ZE PISZĘ TO TAK ALE CHCĘ DAĆ KOMUNIKAT! Pro­fil http://mendrzecc.cytaty.info/ NIE JEST MÓJ! KTOŚ SIĘ PO­DE MNIE POD­SZY­WA. PROSZĘ AD­MI­NIS­TRA­TORÓW JAK I MO­DERA­TORÓW O REAK­CJĘ! PROSZĘ GO USUNĄĆ!  -Rychcik


 proszę Cytaty: Możesz mi po­wie­dzieć kim jes­teś i jak działasz, WYTŁUMACZ MI proszę BO SPA­DAM w ot­chłań który mnie pochłania zat­rzy­maj mnie proszę i wytłumacz,jak działasz... -kati12


możesz-mi po­wie­dzieć-kim-jes­teś-i jak działasz-wytŁumacz-mi proszę-bo spa­dam-w ot­chłań-który-mnie-pochłania-zat­rzy­maj
 proszę Cytaty: Me ser­ce płonie Usiądź proszę Me ser­ce mokre Od łez całe Usiądź tu blisko Niech Cię poczuję Twej skóry ciepło Twej skóry dotyk Me ser­ce płonie Bo pat­rzysz na nie Lecz z dali Bo jes­teś Lecz nie ma cię wcale Me ser­ce płonie Małe spękane Od bólu ma ranę Usiądź dziś proszę Boję się że więcej Błęki­tu oczu twoich Więcej nie zobaczę Usiądź proszę me ser­ce płacze  -adams


 proszę Cytaty: Proszę, nie zbliżaj się. Nie chciałabym cię zranić. Proszę nie uśmie­chaj się. Nie chcę cię za to ga­nić. Błagam nie chciej być blis­ko mnie. Nie chciej się mną opiekować. Wiem, że to się skończy źle. Bo mną się trze­ba moc­no zajmować. Błagam wiem, że te­raz te­go nie widzisz. Więc otwórz już oczy. Bo które­goś dnia się zdziwisz. Co koło ciebie cały czas kroczy.. -I'm nothing


 proszę Cytaty: Proszę nie pozwól mi odejść  -MalinowaMarta


proszę-nie pozwól-mi odejść 
 proszę Cytaty: Proszę nie strzelać do pianisty. Robi co może. -Oscar Wilde


proszę-nie-strzelać-do-pianisty-robi-co-może
 proszę Cytaty: Stukam do nieba, proszę o wiarę. . . zawsze świeżą, bo nieskończoną. -Jan Twardowski


stukam-do-nieba-proszę-o-wiarę-zawsze-świeżą-bo-nieskończoną
 proszę Cytaty: Sprawdźmy, proszę gdzie nas rzu­ci wiatr miłości. -Angel Des Penseurs


 proszę Cytaty: Wiadomość od Boga: Restart wszechświata za 5 sec. Proszę się wylogować. -Anonim


wiadomość-od-boga-restart-wszechświata-za-5-sec-proszę-ę-wylogować
 proszę Cytaty: pójdę za Tobą gdy ser­ce mnie zawoła proszę o rękę  -Cykam


pójdę-za tobą-gdy-ser­-mnie-zawoła-proszę-o rękę 
 proszę Cytaty: Czasem: im wyższy ty­tuł tym niższa kultura. Tyl­ko proszę nie generalizować!  -constella


czasem-im-wyższy-ty­ł-tym-ższa-kultura-tyl­ko-proszę-nie generalizować 
 proszę Cytaty: Na ten czas wieczorny. O śmierć proszę, Bezbolesną, Z moją siostrą, Co ją zowią, Samotność. -Angel Des Penseurs


na ten-czas-wieczorny-o-śmierć-proszę-bezbolesną-z-moją-siostrą-co-ją zowią-samotność
 proszę Cytaty: Ser­ce otacza ciepło twoich słów Proszę nie puszczaj mo­jej ręki... -Ewerina


ser­-otacza-ciepło-twoich-słów-proszę-nie puszczaj-mo­jej-ręki
 proszę Cytaty: Świat wciąż przyspiesza, siedzę w tym sa­mym miejscu. Zwol­nijcie proszę. -worldinbrown


Świat-wciąż-przyspiesza-siedzę-w tym-­mym-miejscu-zwol­nijcie-proszę
 proszę Cytaty: Proszę mi wybaczyć mój długi list. Gdybym miała więcej czasu do dyspozycji, skracałabym się. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


proszę-mi-wybaczyć-mój-długi-list-gdybym-miała-więcej-czasu-do-dyspozycji-skracałabym-ę
 proszę Cytaty: Odejdź z mej pa­mięci !!! Wyjdź z me­go serca!!! Pozwól mi zapomnieć!!! Nie rań więcej!!! Proszę tyl­ko o to... -stokrotka123


odejdź-z mej-pa­mię-wyjdź-z me­go-serca-pozwól-mi zapomnieć-nie-rań-więcej-proszę-tyl­ko-o to