trzęsienie Nieba Cytaty

Go to Gemtracks Beats
 trzęsienie Nieba Cytaty: Burza - trzęsienie nieba. -Jerzy Paczkowski
 trzęsienie Nieba Cytaty: Nic tak nie wzrusza jak trzęsienie ziemi. -Urszula Zybura
nic-tak-nie-wzrusza-jak-trzęsienie-ziemi
 trzęsienie Nieba Cytaty: po­ruszasz wprawnie mik­ro­kos­mo­sem we mnie trzęsienie ziemi  -Deszcz
po­ruszasz-wprawnie-mik­ro­kos­mo­sem-we mnie-trzęsienie-ziemi 
 trzęsienie Nieba Cytaty: Hu­ragan wspom­nień, trzęsienie emoc­ji, tsu­nami łez, wy­buch roz­cza­rowań i susza tęsknoty... -Riot
hu­ragan-wspom­nień-trzęsienie-emoc­ji-tsu­nami-łez-wy­buch-roz­cza­rowań-i susza-tęsknoty
 trzęsienie Nieba Cytaty: Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmego nieba, ale kiedy spadnie do piekła to aż na samo dno. -Deotyma
kiedy-kobieta-wzniesie-ę-do-nieba-to-aż-do-ódmego-nieba-ale-kiedy-spadnie-do-piekła-to-aż-na-samo-dno
 trzęsienie Nieba Cytaty: Kiedy kobieta wzniesie się do nieba, to aż do siódmeg nieba. Ale kiedy spadnie do piekła, to aż na same dno. -Deotyma
kiedy-kobieta-wzniesie-ę-do-nieba-to-aż-do-ódmeg-nieba-ale-kiedy-spadnie-do-piekła-to-aż-na-same-dno
 trzęsienie Nieba Cytaty: A ludzie rzekną, że nieba szaleją, a nieba rzekną: że przyszedł dzień Wiary. -Cyprian Kamil Norwid
a-ludzie-rzekną-że-nieba-szaleją-a-nieba-rzekną-że-przyszedł-dzień-wiary
 trzęsienie Nieba Cytaty: Chcę po­lecieć do nieba. Mo­je ciało ma dość do­tyka­nia te­go wy­niszczo­nego, zakłama­nego świata. Nie chce więcej oszus­tw i intryg. Chcę gwiazd, nieba i nietykalności. ~negatywne. -Nieistniejąca
 trzęsienie Nieba Cytaty: Nie ma nieba bez zdrajców. -MyArczi
nie- nieba-bez-zdrajców
 trzęsienie Nieba Cytaty: Wielka jest obojętność nieba. -Decimus Junius Juvenalis
 trzęsienie Nieba Cytaty: Nie ma nieba bez zdrady. -MyArczi
 trzęsienie Nieba Cytaty: Tęcza jest szalikiem nieba. -Ramon Gomez De La Serna
 trzęsienie Nieba Cytaty: jeszcze trochę będzie jaśniej uto­niemy w ciepłych chwilach w gęstym wiet­rze magiczności w żywej tra­wy mezofilach ręką Bożą nakręceni za­tańczy­my w blas­ku nieba w ko­leżeństwie śpiewu ptaków nic nam już nie będzie trzeba w słońcu wiel­kim i milczacym za­sypa­ni czułościami nieba liznąć odrobinę nierozłącznie z uczuciami na­miętnością rozżarzeni w rytm od­dechów wzbierających co­raz bliżej do dzikości zmysłów pysznie buntujących tak niebiańsko poruszeni osu­niemy się na ziemię i w ko­bier­cu roślinności uga­simy gwiez­dną chemię  -kallka
 trzęsienie Nieba Cytaty: Spacerujemy Pod po­marańczą nieba Pri­ma Aprilis  -fyrfle
spacerujemy-pod-po­marańczą-nieba-pri­-aprilis 
 trzęsienie Nieba Cytaty: Wiem, że mo­je ręce nie dot­kną nieba. -Safona
wiem-że mo­-rę-nie dot­kną-nieba
 trzęsienie Nieba Cytaty: Zaczarowana, Twoją ma­giczną duszą. Do­tykam nieba. -cytlopka
zaczarowana-twoją-­giczną-duszą-do­tykam-nieba
 trzęsienie Nieba Cytaty: Miłość jest darem nieba, nadużyta - piekła! -Zygmunt Krasiński
 trzęsienie Nieba Cytaty: Nie ma innego mostu do nieba jak krzyż. -Abraham a Santa Clara
 trzęsienie Nieba Cytaty: po­kor­ni sobie z wolą nieba miłują krzyż wzajemności  -Cykam
po­kor­-sobie-z-wolą-nieba-miłują-krzyż-wzajemnoś 
 trzęsienie Nieba Cytaty: A jeśli ko­mu dro­ga ot­warta do nieba, Tym co służą Ojczyźnie. -Jan Kochanowski
a śli-ko­mu-dro­ga-ot­warta-do nieba-tym-co służą-ojczyźnie
 trzęsienie Nieba Cytaty: Jeśli zechcemy zatrzymać piekło, nie ujrzymy nieba. -Anonim
jeśli-zechcemy-zatrzymać-piekło-nie-ujrzymy-nieba
 trzęsienie Nieba Cytaty: Katolik: człowiek, któremu się zdaje, że pójdzie do nieba. -Anonim
katolik-człowiek-któremu-ę-zdaje-że-pójdzie-do-nieba
 trzęsienie Nieba Cytaty: Stukam do nieba, proszę o wiarę. . . zawsze świeżą, bo nieskończoną. -Jan Twardowski
stukam-do-nieba-proszę-o-wiarę-zawsze-świeżą-bo-nieskończoną
 trzęsienie Nieba Cytaty: Tam, gdzie nie ma dzieci, bra­kuje nieba. -Algernon Charles Swinburne
 trzęsienie Nieba Cytaty: Miłość to złote schody, po których serce wstępuje do nieba. -Emanuel Geibel
miłość-to-złote-schody-po-których-serce-wstępuje-do-nieba
 trzęsienie Nieba Cytaty: liczy­li na przypadek że ich to odmieni on poszedł do nieba a ona do ziemi. -bystry.76
liczy­li-na przypadek-że-ich-to odmieni-on-poszedł-do nieba-a-ona-do ziemi
 trzęsienie Nieba Cytaty: Całuj i pieść mo­je ciało pod ma­jową, let­nią osłoną nieba. -bluecaffe
całuj-i pieść-mo­-ciało-pod-­jową-let­ą-osłoną-nieba
 trzęsienie Nieba Cytaty: ser­ce miłością nasiąknięte uśmie­chnięte na sze­rokość nieba  -wenaa01
ser­-miłośą-nasiąknięte-uśmie­chnięte-na sze­rokość-nieba 
 trzęsienie Nieba Cytaty: Każdy z nas ma gdzieś tam... swój ka­wałek nieba na ziemi. -KICIA1
każdy-z nas- gdzieś-tam-swój-ka­wałek-nieba-na ziemi
 trzęsienie Nieba Cytaty: Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
 trzęsienie Nieba Cytaty: Szeptem modlę się do uśpionego nieba, zwykły chleb miłości. -Halina Poświatowska
szeptem-modlę-ę-do-uśpionego-nieba-zwykły-chleb-miłoś
 trzęsienie Nieba Cytaty: Logika wstępuje do nieba po drabinie, fantazja sfruwa z góry na skrzydłach. -Hans Kasper
logika-wstępuje-do-nieba-po-drabinie-fantazja-sfruwa-z-góry-na-skrzydłach
 trzęsienie Nieba Cytaty: Logika wstępuje do nieba po drabinie - fantazja sfruwa z góry na skrzydłach. -Anonim
logika-wstępuje-do-nieba-po-drabinie-fantazja-sfruwa-z-góry-na-skrzydłach
 trzęsienie Nieba Cytaty: A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym co służą ojczyźnie. -Jan Kochanowski
a-śli-komu-droga-otwarta-do-nieba-tym-co-służą-ojczyźnie
 trzęsienie Nieba Cytaty: Człowiek wol­ny idzie do Nieba tą drogą, która mu się podoba. -MyBigDreams
człowiek-wol­ny-idzie-do nieba-tą drogą-która-mu ę-podoba