trze­ba O wiele Więcej Cytaty

 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16. -Biblia


jeśli-zdaje-ę-że-wiele-umiesz-i-wiele-rozumiesz-wiedz-że-jest-wiele-więcej-rzeczy-których-nie-wiesz-1120-1216
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Mógłbym uczynić o wiele więcej, gdybym miał więcej nadziei. -Jan Bosko Św


mógłbym-uczynić-o-wiele-więcej-gdybym-miał-więcej-nadziei
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej... -Terry Pratchett


 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Trze­ba wiele ro­zumu, by pleść głup­stwa z pożytkiem. -Georges Elgozy


trze­ba-wiele-ro­zumu-by pleść-głup­stwa-z pożytkiem
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Wiele można zdziałać nienawiścią, ale jeszcze więcej miłością. -William Shakespeare


wiele-można-zdziałać-nienawiśą-ale-jeszcze-więcej-miłośą
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Wiele można zdziałać niena­wiścią, ale jeszcze więcej miłością. -MUZYCZKA


wiele-można-zdziałać-niena­wiśą-ale-jeszcze-więcej-miłośą
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Cza­sem jest o wiele więcej ka­mieni mi­lowych niż mil. -Wiesław Brudziński


cza­sem-jest o wiele-więcej-ka­mieni-mi­lowych-ż-mil
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Im bar­dziej świńskie zajęcie, tym więcej trze­ba w nim uczciwości. -Honoré de Balzac


im bar­dziej-świńskie-zajęcie-tym-więcej-trze­ba-w nim-uczciwoś
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Każda rzecz ma więcej niż jedną po­wie­rzchnię i wiele świateł i cieni. -Michel Eyquem de Montaigne


każda-rzecz- więcej-ż-jedną-po­wie­rzchnię-i wiele-świateł-i cieni
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Kto nie za wiele mniema o sobie, jest kimś więcej,niż przypuszcza. -Anonim


kto-nie-za-wiele-mniema-o-sobie-jest-kimś-więcejż-przypuszcza
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Cza­sem małe rzeczy od wiel­kich czy­nią o wiele więcej... -Chemicals


cza­sem-łe-rzeczy-od wiel­kich-czy­ą-o wiele-więcej
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Kto nie za wiele mniema o so­bie, jest kimś więcej, niż przypuszcza. -Johann Wolfgang Goethe


kto-nie za wiele-mniema-o so­bie-jest kimś-więcej-ż-przypuszcza
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: O wiele więcej diet rozpoczyna się w pracowni u krawcowej niż w gabinecie lekarza. -Krecia Pataczkówna


o-wiele-więcej-diet-rozpoczyna-ę-w-pracowni-u-krawcowej-ż-w-gabinecie-lekarza
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Często trze­ba być w życiu bar­dzo bo­gatym, aby człowieka było w nim na wiele rzeczy nie stać. -aforystokrata


często-trze­ba-być-w życiu-bar­dzo-bo­gatym-aby człowieka-było-w nim-na wiele-rzeczy-nie stać
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Mas­ki uk­ry­wają je­dynie ry­sy twarzy. Pot­rze­ba o wiele więcej zręczności, żeby uk­ryć za­miary serca. -Ulysses Moore


mas­ki-uk­ry­wają-­dynie-ry­sy-twarzy-pot­rze­ba o wiele-więcej-zręcznoś-żeby-uk­ryć-za­miary-serca
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Czy­tanie książek to nie jest zwykłe kle­panie wy­razów na­pisa­nych na kar­tce, przes­trze­ganie in­terpun­kcji. To coś więcej. To coś więcej na­zywa się naszą wyob­raźnią ... Czyż nasza wyob­raźnia nie jest piękna ?  -MarzycielS


 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Bez majątku wiele do szczęścia brakuje, a z majtkiem jeszcze więcej do szczęścia przeszkadza. -Władysław Walenty Fedorowicz


bez-majątku-wiele-do-szczęścia-brakuje-a-z-majtkiem-jeszcze-więcej-do-szczęścia-przeszkadza
 trze­ba O wiele Więcej Cytaty: Tak nap­rawdę niewiele pot­rze­ba człowieko­wi do szczęścia, ale trze­ba wiele szczęścia, by on to zrozumiał Z cyk­lu po­wieści


tak-nap­rawdę-niewiele-pot­rze­ba-człowieko­wi-do szczęścia-ale-trze­ba-wiele-szczęścia-by on to zrozumiał-z-cyk­lu-po­wieś