uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty

 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Hu­maniści - uczuć ich zmien­ny los Ścisłow­cy są raczej const. -SirNobody


hu­maniś- uczuć-ich-zmien­ny-los-Ścisłow­cy-są raczej-const
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: A los veinte años un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a los cuarenta, un camelo; a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un mono; a los ochenta, nada. -Baltasar Gracián


a-los-veinte-años-un-hombre-es-un-pavo-real-a-los-treinta-un-ón-a-los-cuarenta-un-camelo-a-los-cincuenta-una-serpiente-a-los-sesenta-un-perro-a-los
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Muzyka wyrasta z uczuć, ale nie może ich zastąpić. -Ewa Lewandowska


muzyka-wyrasta-z-uczuć-ale-nie-może-ich-zastąpić
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Ciągła kon­tem­plac­ja uczuć pro­wadzi do ich zaniku. -bloodymery


ciągła-kon­tem­plac­ja-uczuć-pro­wadzi-do ich-zaniku
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Nigdy nie apeluj do


nigdy-nie-apeluj-do-wyższych-uczuć-człowieka-bo-może-być-ich-pozbawiony
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Nig­dy nie ape­luj do 


nig­dy-nie ape­luj-do wyższych-uczuć-człowieka-bo może-być-ich-pozbawiony
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: En los lugares donde predomina el poder de los campesinos, sólo los campesinos viejos siguen creyendo en los dioses; los jóvenes y los de mediana edad han perdido la fe. -Mao Zedong


en-los-lugares-donde-predomina-el-poder-de-los-campesinos-sólo-los-campesinos-viejos-siguen-creyendo-los-dioses-los-jóvenes-y-los-de-mediana-edad
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Mówimy miłość, a chodzi o całe mnóstwo uczuć, nawet ich w tym tłumie nie możemy wszystkich rozpoznać. -Karel Capek


mówimy-miłość-a-chodzi-o-całe-mnóstwo-uczuć-nawet-ich-w-tym-tłumie-nie-możemy-wszystkich-rozpoznać
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: jeśli kto­kol­wiek wstydzi się swych uczuć sam przyz­na­je się do ich absurdu. -thrillofit


śli-kto­kol­wiek-wstydzi ę-swych-uczuć-sam-przyz­na­ ę-do ich-absurdu
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Ja, człowiek, znajduję po części zbiór uczuć wszystkich zwierząt w moich uczuciach. Lecz żaden zwierz nie ma uczuć człowieka. -Karol Kazimierz Kurpiński


ja-człowiek-znajduję-po-częś-zbiór-uczuć-wszystkich-zwierząt-w-moich-uczuciach-lecz-żaden-zwierz-nie-uczuć-człowieka
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Stąd pochodzi ten idealny wyraz poczucia bezpieczeństwa, jaki mają młode matki: dziecko w ich ramionach zabezpiecza je przed krańcowością uczuć. -Katherine Mansfield


stąd-pochodzi-ten-idealny-wyraz-poczucia-bezpieczeństwa-jaki-mają-młode-matki-dziecko-w-ich-ramionach-zabezpiecza-przed-krańcowośą-uczuć
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros. -Anónimo


la-política-es-el-arte-de-obtener-el-dinero-de-los-ricos-y-el-voto-de-los-pobres-con-el-pretexto-de-proteger-a-los-unos-de-los-otros
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Kobiety mają nie dający się naśladować talent wyrażania swoich uczuć bez używania żywych słów. Ich wymowność tkwi w łonie, w ruchu, w postawie, w spojrzeniach. -Honore de Balzac


kobiety-mają-nie-dający-ę-naśladować-talent-wyrażania-swoich-uczuć-bez-używania-żywych-słów-ich-wymowność-tkwi-w-łonie-w-ruchu-w
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Los padres son los huesos con los que los hijos afilan sus dientes. -Peter Alexander Ustinov


 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: . . . niepodobna przyjąć, aby zanikła nasza wolna wola, więc sądzę, że może być prawdą, iż los w połowie jest panem naszych czynności, lecz jeszcze pozostawia nam kierowanie drugą ich połową lub nie o wiele mniejszą ich częścią. -Henryk Sienkiewicz


 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Los periódicos en España se hacen, en primer lugar para que los lean los periodistas; luego los banqueros; más tarde, para que el poder tiemble y, por último e inexistente término, para que los hojee el público. -Antonio Fraguas Forges


 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Los ludzi kształtu­je ich obyczaje. -Neops


los-ludzi-kształ­-ich-obyczaje
 uczuć Ich Zmien­ny Los Cytaty: Nie zna­my włas­nych uczuć w sto­sun­ku do ukocha­nych, dopóki nie za­bie­rze ich śmierć. -R » Anne Rice » Mumia


nie-zna­my-włas­nych-uczuć-w sto­sun­ku-do ukocha­nych-dopóki-nie za­bie­rze-ich-śmierć