® By mrs Cytaty

® By mrs Cytaty: Res­pect or nothing! ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


res­pect-or nothing-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Zawziętość to dro­ga do suk­ce­su. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


zawziętość-to dro­ga-do suk­­su-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Car­pe diem póki jeszcze jest... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


car­pe-diem-póki-jeszcze-jest-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Na sto­le płacze świeca, a ja o to­bie śnię... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


na sto­-płacze-świeca-a ja o to­bie-śę-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Przet­rwa­nie jest wyg­raną. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


przet­rwa­nie-jest wyg­raną-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Chwy­tam dzień, póki jeszcze żyję... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


chwy­tam-dzień-póki-jeszcze-żyję-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: nasze drogi na­dal skrzyżowane dni wy­sokiego ciśnienia. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


nasze-drogi-na­dal-skrzyżowane-dni-wy­sokiego-śnienia-®-by mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Miłość jest ideal­na, dopóki jej zniena­widzisz... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


miłość-jest ideal­na-dopóki-jej-zniena­widzisz-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Gdzie te cza­sy, kiedy kochałeś mnie nad życie? ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


gdzie-te cza­sy-kiedy-kochałeś-mnie-nad-życie-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Dziękuję kocha­nie za nóż, kiedyś będzie po mnie już. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


dziękuję-kocha­nie-za nóż-kiedyś-będzie-po mnie-już-®-by mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Moim naj­lep­szym przy­jacielem była, jest i będzie mo­ja ma­ma... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


moim-naj­lep­szym-przy­jacielem-była-jest i będzie-mo­ja-­-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Naj­większy prob­lem jest wte­dy, kiedy nie wiado­mo co ro­bić... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


naj­większy-prob­lem-jest wte­dy-kiedy-nie wiado­mo-co ro­bić-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Nic tak nie us­po­kaja jak jaz­da bu­sem z włas­ny­mi prze­myśle­niami... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


nic-tak-nie us­po­kaja-jak jaz­da-bu­sem-z włas­ny­mi-prze­myś­niami-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Byłam tą je­dyną, naj­ważniej­szą i na zaw­sze, póki Mu się nie znudziłam... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


byłam-tą ­dyną-naj­ważniej­szą-i na zaw­sze-póki-mu ę-nie znudziłam-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Leżę na dnie, nie słyszę nic. Czas się zatrzymał, ser­ce przes­tało bić. © by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


leżę-na dnie-nie-słyszę-nic-czas ę-zatrzymał-ser­-przes­ło-bić-©-by mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Jeżeli jes­teś te­raz w sta­nie szczęśli­wości to wiedz, że za chwilę wszys­tko się zry­pie... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


jeżeli-jes­teś-te­raz-w sta­nie-szczęśli­woś-to wiedz-że za chwilę-wszys­tko ę-zry­pie-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Po burzy zaw­sze jest pięknie... Wszys­tkiego naj­lep­sze­go Joasiu... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


po burzy-zaw­sze-jest pięknie-wszys­tkiego naj­lep­sze­go-joasiu-~ mrs-vercetti 
® By mrs Cytaty: Raz pe­wien ry­bak z Litwy, lu­bił wy­jeżdżać na bitwy. Żył so­bie swawolnie, że aż zginął na wojnie. Strasznie po nim płakały rybitwy. ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


raz-pe­wien-ry­bak-z litwy-lu­bił-wy­żdżać-na bitwy-Żył-so­bie-swawolnie-że-aż zginął-na wojnie-strasznie-po nim-płakały