łączności Cytaty

łączności Cytaty: Poezja - poczucie łączności. -Stefan Napierski


łączności Cytaty: Praw­dzi­wa ko­munia to wychodze­nie z mglis­tości ma­terial­ności w jas­ność łączności z is­totą Boskości. -Trzykropek


praw­dzi­wa-ko­munia-to wychodze­nie-z mglis­toś-­terial­noś-w jas­ność-łącznoś-z is­totą-boskoś
łączności Cytaty: Modlitwa nigdy nie będzie przeżytkiem. Jest to bowiem ten rodzaj nawiązywania łączności, który nie jest naszą własnością. -Roger Brat


modlitwa-nigdy-nie-będzie-przeżytkiem-jest-to-bowiem-ten-rodzaj-nawiązywania-łącznoś-który-nie-jest-naszą-własnośą