łączy Cytaty

łączy Cytaty: Kiedy coś się dzieje, budzi się w nas is­kra, która łączy nas z tym wy­darze­niem, łączy z in­ny­mi ludźmi, i tak połączo­nych rozświet­la od wewnątrz, niczym lam­pki na choin­ce, pos­kręca­ne, ale wciąż połączo­ne z prze­wodem. Niektóre gasną, in­ne mi­goczą, jeszcze in­ne pro­mienieją jas­nym moc­nym światłem, ale wszys­tkie są na jed­nym kablu. -Cecelia Ahern


łączy Cytaty: Ag­resja łączy się z autoagresją. -Antoni Kępiński


łączy Cytaty: Miłość łączy serca, a przyjaźń umysły. -Aldona Różanek


miłość-łączy-serca-a-przyjaźń-umysły
łączy Cytaty: Grób łączy wszys­tkich nieszczęśliwych. -Horacy


grób-łączy-wszys­tkich-nieszczęśliwych
łączy Cytaty: Sa­mot­ność łączy ciała, a dusze cierpienie. -Jan Twardowski


sa­­ność-łączy-ciała-a dusze-cierpienie
łączy Cytaty: Najlepsze to życie, które łączy troskę z beztroską. -Platon


najlepsze-to-życie-które-łączy-troskę-z-beztroską
łączy Cytaty: Z rodziną, łączy mnie je­dynie łańcuch DNA. -Krio


z rodziną-łączy-mnie-­dynie-łańcuch-dna
łączy Cytaty: Przy­padek łączy nie przez przypadek... -sprajtka


przy­padek-łączy-nie przez-przypadek
łączy Cytaty: Samotność łączy tych, których zbiorowisko rozdziela. -Albert Camus


samotność-łączy-tych-których-zbiorowisko-rozdziela
łączy Cytaty: Miłość łączy ser­ca, a przy­jaźń umysły. -Aldona Różanek


miłość-łączy-ser­ca-a przy­jaźń-umysły
łączy Cytaty: Ko­kiet­ka i pe­dant - to pa­ra sąsiadów. Łączy ich ta sa­ma próżność. -Victor Marie Hugo


ko­kiet­ka-i pe­dant- to pa­ra-sąsiadów-Łączy ich- ­-próżność
łączy Cytaty: Za horyzontem niebo łączy się z ziemią boża obecność... -Natuuś


za-horyzontem-niebo-łączy ę-z ziemią-boża-obecność
łączy Cytaty: Kokietka i pedant - to para sąsiadów. Łączy ich ta sama próżność. -Wiktor Hugo


kokietka-i-pedant-to-para-sąsiadów-Łączy-ich-sama-próżność
łączy Cytaty: Miej­sca, mu­zyka, myśli. Wszys­tko to łączy strata. -MarzycielS


miej­sca-mu­zyka-myśli-wszys­tko to łączy-strata
łączy Cytaty: Życie jest jak most, który łączy to, co było, z tym, co będzie. -Mian Mian


Życie-jest jak most-który-łączy-to-co było-z tym-co będzie
łączy Cytaty: Ho­nor i Hi­pok­ryzję łączy je­dynie to, iż zaczy­nają się na tą samą literę. -Bruno


ho­nor-i hi­pok­ryzję-łączy-­dynie-to-iż zaczy­nają ę-na tą samą-literę
łączy Cytaty: Życie gro­zi roz­sta­niem, ale śmierć łączy na zawsze. -Marek Hłasko


Życie-gro­zi-roz­sta­niem-ale-śmierć-łączy-na zawsze
łączy Cytaty: Miłość całej ludzkości łączy się doskonale z nienawiścią do bardzo wielu osób. -Feliks Chwalibóg


miłość-całej-ludzkoś-łączy-ę-doskonale-z-nienawiśą-do-bardzo-wielu-osób