łac  Cytaty

łac  Cytaty: Poz­naj sa­mego siebie. Gnothi seauton. (gr.) Te­met nos­ce. (łac.) Nos­ce te ip­sum. (łac.)  -Autor nieznany


poz­naj-­mego-siebie-gnothi-seauton-gr-te­met-nos­-łac-nos­-te ip­sum-łac 
łac  Cytaty: Od jaja. Ab ovo. (łac.)  -Horacy


łac  Cytaty: Ka­ra o ku­lawej nodze. Pe­de poena claudo. (łac.)  -Horacy


ka­ra-o ku­lawej-nodze-pe­de-poena-claudo-łac 
łac  Cytaty: Czas ucieka. Tempus fugit (łac.) -Wergiliusz


łac  Cytaty: Pow­tarzam powtórzone. Re­lata re­fero. (łac.)  -Herodot


pow­tarzam-powtórzone-re­lata-re­fero-łac 
łac  Cytaty: Złote umiarkowanie. Aurea me­dioc­ri­tas. (łac.)  -Horacy


złote-umiarkowanie-aurea-me­dioc­ri­tas-łac 
łac  Cytaty: Myślę, więc jestem. Co­gito er­go sum. (łac.)  -René Descartes (Kartezjusz)


łac  Cytaty: Od­waż się być mądrym. Sa­pere aude. (łac.)  -Horacy


od­waż ę-być-mądrym-sa­pere-aude-łac 
łac  Cytaty: Błądzić jest rzeczą ludzką. Er­ra­re hu­manum est. (łac., z gr.)  -Seneka Starszy


błądzić-jest rzeczą-ludzką-er­ra­re-hu­manum-łac z gr 
łac  Cytaty: Nie wszys­tek umrę. Non om­nis mo­riar. (łac.)  -Horacy


nie-wszys­tek-umrę-non-om­nis-mo­riar-łac 
łac  Cytaty: Miłość dla wszystkich jednaka. Amor omnibus idem (łac.) -Wergiliusz


miłość-dla-wszystkich-jednaka-amor-omnibus-idem-łac
łac  Cytaty: Bądź mądra, nalej wina. Sapias, vina liques (łac.) -Horacy


bądź-mądra-nalej-wina-sapias-vina-liques-łac
łac  Cytaty: Me­den agan. (gr.) Ne quid ni­mis. (łac.) Wszys­tko w miarę. -Sokrates


me­den-agan-gr-ne-quid-­mis-łac-wszys­tko-w miarę
łac  Cytaty: Po­dob­ny cie­szy podobnym Si­milis si­mili gaudet (łac.)  -Autor nieznany


po­dob­ny-cie­szy-podobnym-si­milis-­mili-gaudet-łac 
łac  Cytaty: Śmierć kre­sem os­tatnim i wszystkiego. Mors ul­ti­ma li­nea re­rum. (łac.)  -Horacy


Śmierć-kre­sem-os­tatnim-i wszystkiego-mors-ul­ti­-li­nea-re­rum-łac 
łac  Cytaty: Ce­sarz nie stoi wyżej od gramatyków. Caesar non sup­ra gram­ma­ticos. (łac.)  -Kasjusz Dion


ce­sarz-nie stoi-wyżej-od gramatyków-caesar-non-sup­ra-gram­­ticos-łac 
łac  Cytaty: Śmierć pu­ka jed­na­ko (do drzwi bo­gatych i biednych). Aequo pul­sat pe­de. (łac.)  -Horacy


Śmierć-pu­ka-jed­na­ko-do-drzwi-bo­gatych-i biednych-aequo-pul­sat-pe­de-łac 
łac  Cytaty: Prochem jes­teśmy i cieniem. Pul­vis et um­bra su­mus. (łac.)  -Horacy


prochem-jes­teśmy-i cieniem-pul­vis- um­bra-su­mus-łac