łapię Zni­kome życie Cytaty

łapię Zni­kome życie Cytaty: W płoche dłonie łapię zni­kome życie. Gwiaz­dka z nieba.   -Papużka


w płoche-dłonie-łapię-zni­kome-życie-gwiaz­dka-z nieba- 
łapię Zni­kome życie Cytaty: Dreszcz przeszedł przez Two­je ciało, Zni­kome włos­ki na ciele stanęły dęba, Og­romne oczy pat­rzyły z pragnieniem. Wszys­tko spo­winięte mgłą, Zde­zorien­to­wana pat­rzysz dookoła, Płaczesz, Wołasz Mo­je imię. Nie ma ni­kogo, Łapiesz się za gołe ramiona, Prosząc o płaszcz, by zak­ryć swo­je piękne ciało. Po­jawiam się wte­dy Ja, Ale od­trącasz mnie, Nie chcesz kobiety. -wonderful348


łapię Zni­kome życie Cytaty: Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu. -Elizabetta


łapię Zni­kome życie Cytaty: Orzeł nie łapie much. -Anonim


orzeł-nie-łapie-much
łapię Zni­kome życie Cytaty: Jest w na­turze człowieka, że łapie się co chwi­la za kieszeń. -Talmud


jest-w na­turze-człowieka-że łapie ę-co chwi­-za kieszeń
łapię Zni­kome życie Cytaty: Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości... -starry night


łapię Zni­kome życie Cytaty: Z każdą myślą, z którą wra­cam do przeszłości, w której myślałem o tym co będzie, łapię się na tym, iż myślałem zaw­sze o Tobie. -Bruno


z każdą-myślą-z którą-wra­cam-do przeszłoś-w której myśłem-o tym-co będzie-łapię ę-na tym-iż myśłem-zaw­sze-o tobie
łapię Zni­kome życie Cytaty: Ze mną można tyl­ko w da­li zni­kać cicho. -Edward Stachura


ze mną-można-tyl­ko-w da­li-zni­kać-cicho
łapię Zni­kome życie Cytaty: co dru­gi klocek zni­ka ra­tując obraz w do­minie życia  -dark smurf


co dru­gi-klocek-zni­ka-ra­tując-obraz-w-do­minie-życia 
łapię Zni­kome życie Cytaty: Miłości led­wo na­rodzo­na, zni­kaj za­nimś ożywiona...!  -MistrzyniPióra


miłoś-led­wo-na­rodzo­na-zni­kaj-za­nimś-ożywiona 
łapię Zni­kome życie Cytaty: w słowiczym gardle ro­bal ug­rzęzł cierpko krztu­si się ptaszyna dech w pierś łapie ledwo duś się! młody duś! do­cenisz powietrze... przejściowe konanie zmieni cię na lepsze... -Ahawah


w słowiczym-gardle-ro­bal-ug­rzęzł-cierpko-krztu­ ę-ptaszyna-dech-w pierś-łapie-ledwo-ś-ę-młody-ś-do­cenisz-powietrze-przejściowe
łapię Zni­kome życie Cytaty: po­ran­ne słońce zmar­twienie w cieniu zni­ka - po­goda na dziś  -Maverick123


po­ran­ne-słoń-zmar­twienie-w cieniu-zni­ka-po­goda-na dziś 
łapię Zni­kome życie Cytaty: Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar. -Margit Sandemo


łapię Zni­kome życie Cytaty: To niep­rawda, że ból z cza­sem zni­ka. On się tyl­ko stabilizuje. -MistrzyniPióra


to niep­rawda-że ból-z cza­sem-zni­ka-on ę-tyl­ko-stabilizuje
łapię Zni­kome życie Cytaty:


nadzieja-często-po­jawia-i zni­kato-­ka-chwi­lowa-is­kier­ka-~pa­weł-rychlica 
łapię Zni­kome życie Cytaty: Szczęście w nieszczęściu Żni­wo ra­dości i łez I znów uśmiech lśni Krys­ty­na Sz.  22.02.2015r. -krysta


szczęście-w nieszczęściu-Ż­wo-ra­doś-i łez-i-znów-uśmiech-lś-krys­ty­na-sz- 22022015r
łapię Zni­kome życie Cytaty: Rzeczy­wis­tość to coś, co nie zni­ka, kiedy przes­ta­je się w to wierzyć. -Philip Kindred Dick


rzeczy­wis­tość-to coś-co nie zni­ka-kiedy-przes­­ ę-w to wierzyć
łapię Zni­kome życie Cytaty: jes­teś wierszem które­go nig­dy nie dokończę tak trud­no pos­ta­wić kropkę… pochy­lam się nad kar­tką łapię niebies­kie motyle ut­rwa­lam ko­lor morza w twoich oczach mie­szczą się wszys­tkie niedopowiedzenia  -finezja