łaski Losu Cytaty

łaski Losu Cytaty: Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski Losu. -Bias z Prieny


zamożność-osiągnęło-wielu-tylko-z-łaski-losu
łaski Losu Cytaty: Wyższa moralność, to panowanie łaski. -Gottfried Wilhelm Leibniz


łaski Losu Cytaty: Obok nonsensu grzechu istnieje paradoks łaski. -Anonim


obok-nonsensu-grzechu-istnieje-paradoks-łaski
łaski Losu Cytaty: Sztuka jest obserwowaniem świata w stanie łaski. -Herman Hesse


sztuka-jest-obserwowaniem-świata-w-stanie-łaski
łaski Losu Cytaty: Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym. -Anonim


aby-opływać-w-łaski-wystarczy-tylko-być-bezwstydnym
łaski Losu Cytaty: Strumień łaski nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory. -Augustyn Św


strumień-łaski-nie-wspina-ę-na-wzgórza-pychy-lecz-spływa-w-doliny-pokory
łaski Losu Cytaty: Bóg ukrył piękno w samym sercu raju, abyśmy nieustannie pozostali czujni, i w radosnym stanie łaski nie zapomnieli o potrzebie rygoru. -Paulo Coelho


bóg-ukrył-piękno-w-samym-sercu-raju-abyśmy-nieustannie-pozostali-czujni-i-w-radosnym-stanie-łaski-nie-zapomnieli-o-potrzebie-rygoru
łaski Losu Cytaty: Dziewictwo jest siostrą aniołów, własnością dobra, klęską diabła, władaniem wiary. Udziela łaski i jest niezwyciężoną doskonałością. -Emil Zola


dziewictwo-jest-siostrą-aniołów-własnośą-dobra-klęską-diabła-władaniem-wiary-udziela-łaski-i-jest-niezwyciężoną-doskonałośą
łaski Losu Cytaty: Ciesz się ze swe­go losu. -Horacy


ciesz ę-ze swe­go-losu
łaski Losu Cytaty: Ciesz się ze swego losu. -Horacy


ciesz-ę-ze-swego-losu
łaski Losu Cytaty: Uśmiech losu bywa drwiący. -Miodrag Bułatowicz


łaski Losu Cytaty: Człowiek jest ko­walem swe­go losu. -Salustiusz


człowiek-jest ko­walem-swe­go-losu
łaski Losu Cytaty: Każdy jest kowalem swego losu. -Appiusz Klaudiusz


łaski Losu Cytaty: Kiedy natura niewieścia, z przyrodzenia jakże przewrotna, wznosi się do świętości, wówczas zdolna jest stać się najwznioślejszym nośnikiem łaski. -Umberto Eco


kiedy-natura-niewieścia-z-przyrodzenia-jakże-przewrotna-wznosi-ę-do-świętoś-wówczas-zdolna-jest-stać-ę-najwznioślejszym-nośnikiem-łaski
łaski Losu Cytaty: Im bardziej się człowiek starzeje, tym mocniej czuje, że umiejętność cieszenia się chwilą bieżącą jest cennym darem podobnym do stanu łaski. -Maria Skłodowska - Curie


im-bardziej-ę-człowiek-starzeje-tym-mocniej-czuje-że-umiejętność-cieszenia-ę-chwilą-bieżącą-jest-cennym-darem-podobnym-do-stanu-łaski
łaski Losu Cytaty: Religia poniżyła pojęcie


religia-poniżyła-pojęcie-człowieka-jej-krańcową-konsekwencją-jest-że-wszystko-dobre-wielkie-prawdziwe-nie-jest-ludzkie-tylko-darem-łaski
łaski Losu Cytaty: Człowiek jest ko­walem swo­jego losu. -Giovanni Pico della Mirandola


łaski Losu Cytaty: Człowiek robi się podobny do swego losu. -Zofia Nałkowska