łza­we Krzyże Cytaty

łza­we Krzyże Cytaty: Przez ciepłą szybę duch widzi łza­we krzyże. Po­wiedz gdzie jesteś(?) Z se­rii: Ko­leb­ka wspomnień. -Papużka


przez-ciepłą-szybę-duch-widzi-łza­we-krzyże-po­wiedz-gdzie-jesteś-z-se­rii-ko­leb­ka-wspomnień
łza­we Krzyże Cytaty: I Judasze nauczyli się nosić krzyże. -Stanisław Jerzy Lec


łza­we Krzyże Cytaty: Krzyże w życiu pełnią po­dobną rolę jak krzyżyki w mu­zyce: podwyższają. -Ludwig van Beethoven


krzyże-w życiu-pełą-po­dobną-rolę-jak krzyżyki-w mu­zyce-podwyższają
łza­we Krzyże Cytaty: Krzyże w życiu pełnią podobną rolę, jak krzyżyki w muzyce: podwyższają. -Ludwik Van Beethoven


krzyże-w-życiu-pełą-podobną-rolę-jak-krzyżyki-w-muzyce-podwyższają
łza­we Krzyże Cytaty: Bóg zsyła krzyże, ale z nich wyprowadza chwałę dla siebie i dobro dla nas. -Urszula Ledóchowska


bóg-zsyła-krzyże-ale-z-nich-wyprowadza-chwałę-dla-siebie-i-dobro-dla-nas
łza­we Krzyże Cytaty: Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem. -Vladimir Holan


nie-miłoś-wielu-tylko-jedna-miłość-tak-jak-wszystkie-krzyże-są-tylko-jednym-krzyżem
łza­we Krzyże Cytaty: Ciężko jest być wier­nym Bożym przy­kaza­niom, ale zacho­wanie ich da­je ra­dość, a pog­wałce­nie mnoży krzyże i mękę. -Stefan Wyszyński


ciężko-jest być-wier­nym-bożym-przy­kaza­niom-ale-zacho­wanie-ich-da­-ra­dość-a pog­wał­nie-mnoży-krzyże-i mękę
łza­we Krzyże Cytaty: Ale są takie krzyże ogromne, gdy kochając za innych się kona / To z nich spada się, jak grona wyborne w Matki Bożej otwarte ramiona. -Jan Twardowski


ale-są-takie-krzyże-ogromne-gdy-kochając-za-innych-ę-kona-to-z-nich-spada-ę-jak-grona-wyborne-w-matki-bożej-otwarte-ramiona
łza­we Krzyże Cytaty: I po wielkim płaczu łza potrafi zakwitnąć i zapachnieć. -Natalia Glensk - Gutweter


i-po-wielkim-płaczu-łza-potrafi-zakwitnąć-i-zapachnieć
łza­we Krzyże Cytaty: Najlepsze co może człowiek ofiarować po krwi, to łza. -Alphonse Lamartine


najlepsze-co-może-człowiek-ofiarować-po-krwi-to-łza
łza­we Krzyże Cytaty: Każda łza uczy nas jakiejś prawdy. -Ugo Foscolo


każda-łza-uczy-nas-jakiejś-prawdy
łza­we Krzyże Cytaty: Jed­na łza mat­ki zma­zuje wszys­tkie two­je skargi. -Aleksander Wielki


jed­na-łza-mat­ki-zma­zuje-wszys­tkie-two­-skargi
łza­we Krzyże Cytaty: W kąci­kach mych ust mieni się perłowa łza.. -bluecaffe


w ką­kach-mych-ust-mieni ę-perłowa-łza
łza­we Krzyże Cytaty: Złama­ne serce. Na two­jej po­duszce łza. Przy­jaciel czuwa. -PINGWINIOWATY


złama­ne-serce-na-two­jej-po­duszce-łza-przy­jaciel-czuwa
łza­we Krzyże Cytaty: Życie codzien­nie spływa ze mnie jak łza na moim policzku.. -AnDree


Życie-codzien­nie-spływa-ze mnie-jak łza-na moim-policzku
łza­we Krzyże Cytaty: łza na policzku roz­trzas­kałeś jej serce ko­tara spadła  -mydreams


łza-na policzku-roz­trzas­kałeś-jej-serce-ko­tara-spadła 
łza­we Krzyże Cytaty: jes­teś westchnieniem łzą z za­kamarków duszy naj­droższą chwilą  -Cykam


jes­teś-westchnieniem-łzą-z za­kamarków-duszy-naj­droższą-chwilą 
łza­we Krzyże Cytaty: Ta łza, co z oczu twoich spływa, Jak ogień pali moją duszę. -Jan Stożek


ta-łza-co-z-oczu-twoich-spływa-jak-ogień-pali-moją-duszę