łza­we Cytaty

łza­we Cytaty: Najlepsze co może człowiek ofiarować po krwi, to łza. -Alphonse Lamartine


najlepsze-co-może-człowiek-ofiarować-po-krwi-to-łza
łza­we Cytaty: I po wielkim płaczu łza potrafi zakwitnąć i zapachnieć. -Natalia Glensk - Gutweter


i-po-wielkim-płaczu-łza-potrafi-zakwitnąć-i-zapachnieć
łza­we Cytaty: Każda łza uczy nas jakiejś prawdy. -Ugo Foscolo


każda-łza-uczy-nas-jakiejś-prawdy
łza­we Cytaty: Złama­ne serce. Na two­jej po­duszce łza. Przy­jaciel czuwa. -PINGWINIOWATY


złama­ne-serce-na-two­jej-po­duszce-łza-przy­jaciel-czuwa
łza­we Cytaty: W kąci­kach mych ust mieni się perłowa łza.. -bluecaffe


w ką­kach-mych-ust-mieni ę-perłowa-łza
łza­we Cytaty: Jed­na łza mat­ki zma­zuje wszys­tkie two­je skargi. -Aleksander Wielki


jed­na-łza-mat­ki-zma­zuje-wszys­tkie-two­-skargi
łza­we Cytaty: łza na policzku roz­trzas­kałeś jej serce ko­tara spadła  -mydreams


łza-na policzku-roz­trzas­kałeś-jej-serce-ko­tara-spadła 
łza­we Cytaty: Ta łza, co z oczu twoich spływa, Jak ogień pali moją duszę. -Jan Stożek


ta-łza-co-z-oczu-twoich-spływa-jak-ogień-pali-moją-duszę
łza­we Cytaty: Życie codzien­nie spływa ze mnie jak łza na moim policzku.. -AnDree


Życie-codzien­nie-spływa-ze mnie-jak łza-na moim-policzku
łza­we Cytaty: jes­teś westchnieniem łzą z za­kamarków duszy naj­droższą chwilą  -Cykam


jes­teś-westchnieniem-łzą-z za­kamarków-duszy-naj­droższą-chwilą 
łza­we Cytaty: Bo tam da­leko jest coś, gdzie łza może być tyl­ko ze szczęscia. -AnDree


bo tam-da­leko-jest coś-gdzie-łza-może-być-tyl­ko-ze szczęscia
łza­we Cytaty: Ja­ka właści­wie jest różni­ca między aniel­ski­mi łza­mi, a aniołami z łez?  -Jostein Gaarder


ja­ka-właś­wie-jest róż­ca-między-aniel­ski­mi-łza­mi-a aniołami-z łez 
łza­we Cytaty:


jeśli-życie-jest jak łza-płynie-szyb­ko-i gład­ko-~pa­weł-rychlica 
łza­we Cytaty: po­zos­tań człowiekiem - niech łza na Twoim po­liczku nig­dy nie wyschnie  -wenaa01


po­zos­ń-człowiekiem- niech-łza-na twoim-po­liczku-nig­dy-nie wyschnie 
łza­we Cytaty: Mu­zyka po­win­na za­palać płomień w ser­cu mężczyz­ny i na­pełniać łza­mi oczy kobiety. -Ludwig van Beethoven


mu­zyka-po­win­na-za­palać-płomień-w ser­cu-mężczyz­ny-i na­pełniać-łza­mi-oczy-kobiety
łza­we Cytaty: We­roni­ka Kaw­lew­ska Stałam sa­ma wpat­rzo­na w mur wrażliwości. Mu­ry są niezniszczalne. Ten był inny. Kruchy jak piasek, Jak sól, Jak szkło. Bo we mnie ta cecha przeważa. Wrażli­wość, wrażliwość. Ta jakże wier­na WRAŻLIWOŚĆ Kłopot za kłopotem Łza za łzą Cier­pienie za cierpieniem. Ona wyg­ry­wa z wszystkimi, Niena­wiść od niej słab­sza, przy niej krucha jak szkło. Każdy wyścig wygrywa. Nie łat­wo się z nią zmierzyć. Jest tyl­ko je­den przeciwnik, Który może z nią zwyciężyć Sil­na miłość, Tyl­ko sil­na miłość Silna Tyl­ko ona.. -Lelusiowa


łza­we Cytaty: Przez ciepłą szybę duch widzi łza­we krzyże. Po­wiedz gdzie jesteś(?) Z se­rii: Ko­leb­ka wspomnień. -Papużka


przez-ciepłą-szybę-duch-widzi-łza­we-krzyże-po­wiedz-gdzie-jesteś-z-se­rii-ko­leb­ka-wspomnień
łza­we Cytaty: Szczęście to łza, którą się otarło i uśmiech, który się wywołało. -Maxence van der Meersch


szczęście-to-łza-którą-ę-otarło-i-uśmiech-który-ę-wywołało