Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty

Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica


Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Porąba­ny los, Ku roz­paczy most, za­wodo­wo jak dro­gowy wa­lec wprost, Miażdży, niszczy mnie- Tatango!  -Wojciech Młynarski


porąba­ny-los-ku-roz­paczy-most-za­wodo­wo-jak dro­gowy-wa­lec-wprost-miażdży-niszczy-mnie-tatango 
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś


kiedyś-zapytano-mnie-czy-według-mnie-wraz-ze-śmiercią-wszystko-przemija-odpowiedziałam-jeżeli-ty-dla-siebie-jesteś-wszystkim-to-rzeczywiscie
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Cale życie filozofa nie jest niczym innym jak medytacją nad śmiercią. -Cyceron


cale-życie-filozofa-nie-jest-niczym-innym-jak-medytacją-nad-śmiercią
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Nieważne jak człowiek żyje, ale jak umiera. Nie mówi się o czy­nach, których do­konał za życia, lecz o tych, które wy­konał tuż przed śmiercią. -Jiraya  -Masashi Kishimoto


nieważne-jak człowiek-żyje-ale-jak umiera-nie mówi ę-o czy­nach-których-do­konał-za życia-lecz-o tych-które-wy­konał-ż-przed
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Chaos i nieporządek jest właśnie ma­ni­fes­tacją upad­ku, który spo­wodo­wał strzas­ka­nie na ka­wałki. Gdy­by się połączyć- to tak jak­by o kant du­py roz­bić to, co było. -MyArczi


chaos-i nieporządek-jest właśnie-­­fes­tacją-upad­ku-który-spo­wodo­wał-strzas­ka­nie-na ka­wałki-gdy­by ę-połączyć-to tak
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: W do­bie elek­tro­niki zdra­da ducho­wa szyb­ciej czy później zarówno względy czasu jak i je­go złodziei do­pad­nie z życze­niami no­woroczny­mi od ety­ki za­wodo­wej dla psychologów  -natalia(__ups


Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: A ten krótki postój, który na­zywa­my życiem i którym tak się strasznie mar­twi­my, to nic in­ne­go jak tyl­ko niewiel­ka weeken­do­wa od­siad­ka w pud­le w porówna­niu z tym, co przyj­dzie wraz ze śmiercią. -Kurt Cobain


Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Po­zos­ta­wiono mnie, bym czu­wał. Zno­siłem ból od­mrożeń z sa­mot­ności, gdy wszys­cy grza­li się w sku­pis­kach przy og­nisku. Nau­czo­no mnie jak zno­sić ból, by nie um­rzeć. Nau­czo­no mnie jak żyć i umierać, jed­nakże wciąż cier­piałem, bo nie wie­działem jak wy­bierać po­między życiem a śmiercią. -MyArczi


Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Nos­talgia jest cier­pieniem spo­wodo­wanym nies­pełnionym prag­nieniem powrotu. -Milan Kundera


nos­talgia-jest cier­pieniem-spo­wodo­wanym-nies­pełnionym-prag­nieniem-powrotu
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Gdy­by każdy upa­dek po­wodo­wał złama­nie, mo­ja wiot­ka dusza jeździłaby już na wózku inwalidzkim. -AlexWolf


gdy­by-każdy-upa­dek-po­wodo­wał-złama­nie-mo­ja-wiot­ka-dusza-ździłaby-już-na wózku-inwalidzkim
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Zarażeni śmiercią. -Kazimierz Wyka


Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Sen to próba przed śmiercią. -respirer


sen-to próba-przed-śmiercią
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Miłość jest męczarnią, nieczułość śmiercią. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Nie chwal nikogo przed śmiercią. -Solon


nie-chwal-nikogo-przed-śmiercią
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Nie um­rzyj­my przed własną śmiercią. -Aga250909


nie-um­rzyj­my-przed-własną-śmiercią
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Nie chwal ni­kogo przed śmiercią. -Solon


nie-chwal-­kogo-przed-śmiercią
Śmiercią Jak Za­wodo­wa Cytaty: Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na


mieć-czas-znaczy-być-ze-śmiercią-na-ty