Śmiercią Jak Cytaty

Śmiercią Jak Cytaty: Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś


kiedyś-zapytano-mnie-czy-według-mnie-wraz-ze-śmiercią-wszystko-przemija-odpowiedziałam-jeżeli-ty-dla-siebie-jesteś-wszystkim-to-rzeczywiscie
Śmiercią Jak Cytaty: Cale życie filozofa nie jest niczym innym jak medytacją nad śmiercią. -Cyceron


cale-życie-filozofa-nie-jest-niczym-innym-jak-medytacją-nad-śmiercią
Śmiercią Jak Cytaty: Nieważne jak człowiek żyje, ale jak umiera. Nie mówi się o czy­nach, których do­konał za życia, lecz o tych, które wy­konał tuż przed śmiercią. -Jiraya  -Masashi Kishimoto


nieważne-jak człowiek-żyje-ale-jak umiera-nie mówi ę-o czy­nach-których-do­konał-za życia-lecz-o tych-które-wy­konał-ż-przed
Śmiercią Jak Cytaty: A ten krótki postój, który na­zywa­my życiem i którym tak się strasznie mar­twi­my, to nic in­ne­go jak tyl­ko niewiel­ka weeken­do­wa od­siad­ka w pud­le w porówna­niu z tym, co przyj­dzie wraz ze śmiercią. -Kurt Cobain


Śmiercią Jak Cytaty: Po­zos­ta­wiono mnie, bym czu­wał. Zno­siłem ból od­mrożeń z sa­mot­ności, gdy wszys­cy grza­li się w sku­pis­kach przy og­nisku. Nau­czo­no mnie jak zno­sić ból, by nie um­rzeć. Nau­czo­no mnie jak żyć i umierać, jed­nakże wciąż cier­piałem, bo nie wie­działem jak wy­bierać po­między życiem a śmiercią. -MyArczi


Śmiercią Jak Cytaty: Zarażeni śmiercią. -Kazimierz Wyka


Śmiercią Jak Cytaty: Sen to próba przed śmiercią. -respirer


sen-to próba-przed-śmiercią
Śmiercią Jak Cytaty: Małżeństwo to ostatni etap przed śmiercią. -Zofia Kucówna


małżeństwo-to-ostatni-etap-przed-śmiercią
Śmiercią Jak Cytaty: Nie chwal ni­kogo przed śmiercią. -Solon


nie-chwal-­kogo-przed-śmiercią
Śmiercią Jak Cytaty: Miłość jest męczarnią, nieczułość śmiercią. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Śmiercią Jak Cytaty: Nie chwal nikogo przed śmiercią. -Solon


nie-chwal-nikogo-przed-śmiercią
Śmiercią Jak Cytaty: Mieć czas - znaczy być ze śmiercią na


mieć-czas-znaczy-być-ze-śmiercią-na-ty
Śmiercią Jak Cytaty: Nie um­rzyj­my przed własną śmiercią. -Aga250909


nie-um­rzyj­my-przed-własną-śmiercią
Śmiercią Jak Cytaty: Życie to tylko trwoga przed nicością i śmiercią. -Emil Zegadłowicz


Życie-to-tylko-trwoga-przed-nicośą-i-śmiercią
Śmiercią Jak Cytaty: Życie to tylko trwoga przed śmiercią i nicością. -Emil Zegadłowicz


Życie-to-tylko-trwoga-przed-śmiercią-i-nicośą
Śmiercią Jak Cytaty: Wolność... to wybór między pracą a śmiercią głodową. -Samuel Johnson


wolność-to-wybór-między-pracą-a-śmiercią-głodową
Śmiercią Jak Cytaty: Miłość jest męką, brak miłości śmiercią. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Śmiercią Jak Cytaty: Dostanie się w ręce kilku lekarzy grozi śmiercią. -Menander


dostanie-ę-w-rę-kilku-lekarzy-grozi-śmiercią