Świado­mość Cytaty

Świado­mość Cytaty: Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński


Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
Świado­mość Cytaty: Byt ok­reśla świado­mość. A dobrobyt?  -Horacy Safrin


byt-ok­reś-świado­mość-a dobrobyt 
Świado­mość Cytaty: Świado­mość nie przychodzi bez bólu. -Carl Gustav Jung


Świado­mość-nie przychodzi-bez-bólu
Świado­mość Cytaty: Świado­mość fik­cji czy­ni ją faktem. Dr T.Stambuła  -Dr Tawian Stambuła


Świado­mość-fik­cji-czy­-ją faktem-dr-tstambuła 
Świado­mość Cytaty:


Świado­mość Cytaty: świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości  -danioł


świado­mość-niena­wiś-sta­nowi-prawdę-miłoś 
Świado­mość Cytaty: Naszą ludzką siłą jest świado­mość naszej słabości. -Jan Twardowski


naszą-ludzką-łą-jest świado­mość-naszej-słaboś
Świado­mość Cytaty: Je­dyną wol­nością jest świado­mość jej braku. -Papillondenuit


je­dyną-wol­nośą-jest świado­mość-jej-braku
Świado­mość Cytaty: Roz­rywka po­maga tra­cić świado­mość upływu czasu. -Gertruda Stein


roz­rywka-po­maga-tra­ć-świado­mość-upływu-czasu
Świado­mość Cytaty: Świado­mość stra­ty po­zos­ta­wia w us­tach gorzki smak niespełnienia. -Gold Fishy


Świado­mość-stra­ty-po­zos­­wia-w us­tach-gorzki-smak-niespełnienia
Świado­mość Cytaty: Zbyt późno się nau­czyła, że świado­mość ok­reśla byt. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Świado­mość Cytaty: Mieć świado­mość orła, a być wróblem - to właśnie jest tęsknota. -Ryszard Bukowski


mieć-świado­mość-orła-a być-wróblem- to właśnie-jest tęsknota
Świado­mość Cytaty: Je­dyny początek i ko­niec we wszechświecie wyz­nacza włas­na świado­mość istnienia. -Papillondenuit


je­dyny-początek-i ko­niec-we wszechświecie-wyz­nacza-włas­na-świado­mość-istnienia
Świado­mość Cytaty: Wszys­tkie dusze mają styg­ma­ty przeszłości ~ świado­mość za­leży od jaźni. -Papużka


wszys­tkie-dusze-mają-styg­­ty-przeszłoś-~ świado­mość-za­ży-od jaź
Świado­mość Cytaty: Naj­większa sa­tys­fak­cja w życiu to świado­mość, że się ni­kogo nie skrzywdziło. -Antyfanes


naj­większa-­tys­fak­cja-w życiu-to świado­mość-że ę-­kogo-nie skrzywdziło
Świado­mość Cytaty: Nie­chaj świado­mość naszej wiel­kości, uświada­mia nam naszą małość. -nicola-57


nie­chaj-świado­mość-naszej-wiel­koś-uświada­mia-nam-naszą-łość
Świado­mość Cytaty: Uwiel­biam zacho­dy słońca, jed­nak dają mi one świado­mość że coś się kończy. -NightHuntress


uwiel­biam-zacho­dy-słońca-jed­nak-dają-mi one-świado­mość-że coś ę-kończy
Świado­mość Cytaty: W mo­men­cie śmier­ci blis­kiego uderza człowieka świado­mość niczym nie dającej się za­pełnić pustki. -Józef Stanisław Tischner


w mo­men­cie-śmier­-blis­kiego-uderza-człowieka-świado­mość-niczym-nie dającej ę-za­pełć-pustki