śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Zaszczytna śmierć lepsza od haniebnego życia. -Tacyt
zaszczytna-śmierć-lepsza-od-haniebnego-życia
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Lepsza śmierć w boju niż życie niewolnika. -Emiliano Zapata
lepsza-śmierć-w-boju-ż-życie-niewolnika
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Anonim
lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Honesta mors turpi vita potior - lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. -Tacyt
honesta-mors-turpi-vita-potior-lepsza-zaszczytna-śmierć-ż-haniebne-życie
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Ta­les ma­wiał, że śmierć niczym nie różni się od życia. Dlacze­go więc - po­wie­dział ktoś - nie umierasz? Właśnie dla­tego - od­parł - że śmierć nie różni się od życia. -Tales z Miletu
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Nabywaj mądrości, bo lepsza nad złoto i staraj się o roztropność, bo lepsza nad srebro. -Salomon
nabywaj-mądroś-bo-lepsza-nad-złoto-i-staraj-ę-o-roztropność-bo-lepsza-nad-srebro
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Każda metoda przegrania życia jest dobra - tylko nierozsądny optymizm każe uznawać naszą za lepszą. -Anna Krzyżanowska
każda-metoda-przegrania-życia-jest-dobra-tylko-nierozsądny-optymizm-każe-uznawać-naszą-za-lepszą
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyną, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia. -Stefan Witwicki
szczęście-jest-widokiem-życia-a-próżność-jego-sprężyną-życie-jest-ofiarą-śmierci-śmierć-celem-życia
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Ten, kto wyciągnie los życia, musi także wyciągnąć los śmierci. Bo przeznaczeniem życia jest śmierć. -Jostein Gaarder
ten-kto-wyciągnie-los-życia-musi-także-wyciągnąć-los-śmierci-bo-przeznaczeniem-życia-jest-śmierć
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Jeśli ktoś potrafi napisać lepszą książkę, głosić lepsze kazania i zbudować lepszą pułapkę na myszy niż jego sąsiad, to choćby zbudował swój dom w leśnej głuszy, świat i tak wydepcze ścieżkę do jego drzwi. -Ralph Waldo Emerson
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć jest nagrodą życia. -Jean Giraudoux
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć jest szczy­tem życia. -Jan Twardowski
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć jest nag­rodą życia. -Jean Giraudoux
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Niczym się nie różni śmierć od życia. -Tales z Miletu
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia. -anja
Śmierć-to nie ko­niecto-początek-no­wego-Życia
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski
bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Niczym się nie różni śmierć od życia. -Tales
niczym-ę-nie-róż-śmierć-od-życia
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Człowiek jest raną życia, śmierć zgojoną blizną. -Leopold Staff
człowiek-jest-raną-życia-śmierć-zgojoną-blizną
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć jest je­dynym blas­kiem w mro­ku życia... -Charles Baudelaire
Śmierć-jest ­dynym-blas­kiem-w mro­ku-życia
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Po­wodem dla które­go śmierć tak moc­no trzy­ma się życia nie jest biolo­giczna ko­nie­czność, lecz za­wiść. Życie jest tak piękne, że śmierć się w nim za­kochała zaz­drosną, za­bor­czą miłością, która za­gar­nia wszys­tko, co się da. -Yann Martel
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Człowiek jest raną życia, śmierć zgo­joną blizną. -Leopold Staff
człowiek-jest raną-życia-śmierć-zgo­joną-blizną
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Zgoda na własną śmierć pozwala odnaleźć główny nurt życia. -Roger Brat
zgoda-na-własną-śmierć-pozwala-odnaleźć-główny-nurt-życia
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć jest prze­cin­kiem w zda­niu twe­go życia. -Rafał Wojaczek
Śmierć-jest prze­cin­kiem-w zda­niu-twe­go-życia
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: We­getac­ja... Ut­ra­ta wszel­kich możli­wości życia w ocze­kiwa­niu na śmierć. -kbmars
we­getac­ja-ut­ra­-wszel­kich-możli­woś-życia-w ocze­kiwa­niu-na śmierć
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć dlatego przychodzi w końcu życia, żeby łatwiej do niej się przygotować. -Koźma Prutkow
Śmierć-dlatego-przychodzi-w-końcu-życia-żeby-łatwiej-do-niej-ę-przygotować
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Nies­te­ty, brak chęci do życia nie wys­tar­cza, by mieć ochotę na śmierć. -H » Michel Houellebecq » Platforma
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć stanowi nowe narodziny i jest przejawem i manifestacją spotęgowanej siły wyższego życia. -Johann Gottlieb Fichte
Śmierć-stanowi-nowe-narodziny-i-jest-przejawem-i-manifestacją-spotęgowanej-ły-wyższego-życia
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Pa­nią życia jest Śmierć, A Pa­nem Śmier­ci dru­gi człowiek... Tyl­ko Bóg zak­ry­wa twarz. -Andrea
pa­ą-życia-jest Śmierć-a-pa­nem-Śmier­-dru­gi-człowiek-tyl­ko-bóg-zak­ry­wa-twarz
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty:
Śmierć-jest od­bi­ciem-nie tyl­ko-życia-ale-i też-na­tural­nej-eli­minac­ji-~pa­weł-rychlica 
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Każda śmierć staje się ofiarą, aby ożyli inni powołani do życia i do trudu w czasie, który Bóg im naznaczył. -Anna Kamieńska
każda-śmierć-staje-ę-ofiarą-aby-ożyli-inni-powołani-do-życia-i-do-trudu-w-czasie-który-bóg-im-naznaczył
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć nie jest wydarzeniem z życia, śmierci się nie przeżywa. -Ludwig Wittgenstein
Śmierć-nie-jest-wydarzeniem-z-życia-śmierci-ę-nie-przeżywa
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć jest to wydarzenie z cudzego życia; dlatego jest niepojęta. -Stefan Napierski
Śmierć-jest-to-wydarzenie-z-cudzego-życia-dlatego-jest-niepoję
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć nie jest epi­zodem życia. Śmier­ci się nie doświadcza. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć wca­le nas nie do­tyczy. Bo gdy my is­tnieje­my, śmierć jest nieobec­na, a gdy tyl­ko śmierć się po­jawi, wte­dy nas już nie ma. -Epikur
Śmierć-wca­-nas-nie do­tyczy-bo gdy-my is­tnieje­my-śmierć-jest nieobec­na-a gdy-tyl­ko-śmierć ę-po­jawi-wte­dy-nas-już-nie 
śmierć Lepsza Od Haniebnego życia Cytaty: Śmierć. Da­je wyt­chnienie i ulgę. Śmierć. Od­biera i rani. Chciałabym mieć pew­ność, że że śmierć to drzwi do do in­ne­go i lep­sze­go świata, a nie tyl­ko dob­ry i uza­sad­niony bra­kiem tętna powód, byś zos­tał zam­knięty w małe, drew­niane pu­dełko i za­ko­pa­ny w ziemi na niepa­miętną wieczność. -MadeleineC