śpiące Zmysły Od­dając Cytaty

Go to Gemtracks Beats
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Twój do­tyk subtelny Jest jak let­ni wiatr Co błądzi nieśmiało By duszy nie spłoszyć Zgłębia ta­jem­ni­ce Roz­grza­nego ciała Budzi śpiące zmysły Od­dając rozkoszy Czując pod palcami Każde ciała drżenie Pre­ludium uniesień Po­całun­kiem wieńczy Bo kiedy się kocha Prag­nie się bliskości A kiedy się spełnia Do­tyka się tęczy . -misiek45
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: skry­te w wie­rzby włosiu mglis­tym spoj­rze­niu dnia wie­szcząc je­go początek koją ludzkie zmartwienia per­koz mąci czys­te wody niczym przy użyciu pędzla lek­ko prze­cinając harmonię po­budza li os­pałe zmysły pętla cza­su szyb­ko połyka wygładzając cudze zadry wy­puszcza zu­pełnie innych dając praw­dzi­wy sens życia one cier­pią na bezsenność... -Papużka
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które kładzie się spać, kiedy nie jest śpiące i wstaje kiedy jest senne. -Dave Gneiser
człowiek-jest-jedynym-zwierzęciem-które-kładzie-ę-spać-kiedy-nie-jest-śpią-i-wstaje-kiedy-jest-senne
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Miłość jak słońce: choć zaj­dzie w pomroce, Jeszcze z blas­ka­mi sreb­rne­go miesiąca Pow­ra­ca smut­ne roz­pro­mieniać noce I przez ciem­ność przedziera się drżąca, Pełna tęskno­ty cichej i żałoby, By wieńczyć śpiące ruiny i groby. -Adam Asnyk
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: ...Sycę się Tobą codziennie niezmiennie nienasycony poz­wa­lam po­ruszać się wargą które skradają smak skóry niewyob­rażal­nie szybuję gu­biąc zmysły zbieram nagość czując miły eden (...)Ot­rzyj się biod­ra­mi wzdychając lek­ko w twarz skosztuj sma­ku ust ...zakazanych w ma­pie ciała puzzlem w jed­ność połączonych dając się ponieść szalenie...(...) w do­tyku ukradkiem niez­mien­nie ot­warte dłonie od­czu­wal­ne niena­syce­nie cier­pkiego wina wpat­ruję się w kieliszek łapczywie,bezczelnie daję się po­nieść cieniu ...pa­pilar­nych doznań ty­siąca nienaz­wa­nych dni zos­ta­wione tam w szufladzie Z lis­tu 12.11.2012 godzi­na 3'39  -prohibitum amor
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: zba­daj przestrzeń już nie swoich ust dot­knij po­całun­kiem dzikim poz­naj pędem od­dech na twej szyi martwej spełnij się marzeniem zbudź do życia wie­cznie śpiące dłonie ogrzej ciało zostaw wszys­tko usłysz jak ci skóra śpiewa za­nim spłonie  -MglistyPoranek
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Stwórca dając człowiekowi łokcie, przysposobił go do życia w gromadzie. -Aleksander Kumor
stwórca-dając-człowiekowi-łokcie-przysposobił-go-do-życia-w-gromadzie
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Zmysły deformują, umysł kształtuje -Georges Braque
zmysły-deformują-umysł-kształtuje
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Zmysły deformują, umysł kształtuje. -Georges Braque
zmysły-deformują-umysł-kształtuje
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Cza­sem życie mści się na człowieku, dając mu to, cze­go chce. -Arturo Pérez-Reverte
cza­sem-życie-mś ę-na człowieku-dając-mu to-cze­go-chce
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Za­dając trud­ne py­tanie, nie spodziewaj się łat­wej odpowiedzi  -motylek96
za­dając-trud­ne-py­tanie-nie spodziewaj ę-łat­wej-odpowiedzi 
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając. -Jean Piaget
dziewczę-chciałby-żądać-wszystkiego-co-im-ę-podoba-jak-najmniej-dając
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Zmysły nie łudzą, ale łudzi sąd. -Johann Wolfgang Goethe
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Zmysły nie łudzą, ale łudzi sąd. -Johann Wolfgang Goethe
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Odurza zmysły za­kaza­ny owoc lśni na pokuszenie  -to_tylko_łzy
odurza-zmysły-za­kaza­ny-owoc-lś-na-pokuszenie 
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Tylko miłość wie jak to robić, aby dając innym samemu się bogacić. -Clemens Von Brentano
tylko-miłość-wie-jak-to-robić-aby-dając-innym-samemu-ę-bogacić
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Tyl­ko miłość wie jak to zro­bić, aby dając in­ne­mu, sa­memu się bogacić. -Clemens Brentano
tyl­ko-miłość-wie-jak to zro­bić-aby dając-in­ne­mu-­memu ę-bogacić
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Mądrość polega na tym, żeby uśpić zmysły, a obudzić rozum. -Platon
mądrość-polega-na-tym-żeby-uśpić-zmysły-a-obudzić-rozum
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Tylko ludzie w średnim wieku kontrolują w pełni swoje zmysły. -Harvey Allen
tylko-ludzie-w-średnim-wieku-kontrolują-w-peł-swoje-zmysły
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Leniwy zażywa rzeczy jako skąpy zwierzyny, wtenczas ją na stół dając, kiedy się zaśmierdzi. -Andrzej Maksymilian Fredro
leniwy-zażywa-rzeczy-jako-skąpy-zwierzyny-wtenczas-ją-na-stół-dając-kiedy-ę-zaśmierdzi
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Zmysły mają zbyt krótkie skrzydła w stosunku do nieśmiertelnego lotu ducha. -Johann Wolfgang Goethe
zmysły-mają-zbyt-krótkie-skrzydła-w-stosunku-do-nieśmiertelnego-lotu-ducha
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Tylko ludzie beznamiętni albo niewinni utrzymują, że przyzwyczajenie stępia zmysły. -Georges Bataille
tylko-ludzie-beznamiętni-albo-niewinni-utrzymują-że-przyzwyczajenie-stępia-zmysły
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Sor­tując życie duszy zmysły obijasz z kimś czy czymś ?  -taktojax
sor­tując-życie-duszy-zmysły-obijasz-z-kimś-czy-czymś- 
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Gdy się pod­da­wała, zro­zumiała jak wiel­ki błąd po­pełniła od­dając mu swo­je ser­ce . -Kamis181
gdy ę-pod­da­wała-zro­zumiała-jak wiel­ki-błąd-po­pełła-od­dając-mu swo­-ser­
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Miłość ze wszystkich emocji jest najsilniejsza, bo atakuje równocześnie głowę, serce i zmysły. -Wolter
miłość-ze-wszystkich-emocji-jest-najsilniejsza-bo-atakuje-równocześnie-głowę-serce-i-zmysły
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Pie­szczotą zmysły Miłością pachnie wiosna Ma­giczny nektar Krys­ty­na Sz. 14.06.2015r. -krysta
pie­szczotą-zmysły-miłośą-pachnie-wiosna-ma­giczny-nektar-krys­ty­na-sz-14062015r
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Je­dynym źródłem i kry­terium poz­na­nia rzeczy­wis­tości są zmysły. -Protagoras z Abdery
je­dynym-źródłem-i kry­terium-poz­na­nia-rzeczy­wis­toś-są zmysły
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Koncert miał dziwnie nieskładne brzmienie: wpierw grały zmysły, potem sumienie. -Jan Sztaudynger
koncert-miał-dziwnie-nieskładne-brzmienie-wpierw-grały-zmysły-potem-sumienie
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Zgubne jest wszystko, co daje swobodę naszemu duchowi, nie dając nam władzy nad nami samymi. -Johann Wolfgang Goethe
zgubne-jest-wszystko-co-daje-swobodę-naszemu-duchowi-nie-dając-nam-władzy-nad-nami-samymi
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Umiera­my dając miej­sce no­wo na­rodzo­nym. Za­kochu­jemy się ,aby ktoś mógł te­go nie odwzajemnić. -respirer
umiera­my-dając-miej­sce-no­wo-na­rodzo­nym-za­kochu­jemy ę-aby-ktoś-mógł-te­go-nie odwzajemnić
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Kąpiel w płat­kach róż Zmysły ku­si słod­ki smak Dar, głos natury K.A.Sz. 20.08.2015r. -Cris
kąpiel-w płat­kach-róż-zmysły-ku­-słod­ki-smak-dar-głos-natury-kasz-20082015r
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Wszechświat jest pełen tajemnic, czekających cierpliwie, aż nasze zmysły wyostrzą się na tyle, by je dostrzec. -Eden Philpots
wszechświat-jest-peł-tajemnic-czekających-cierpliwie-aż-nasze-zmysły-wyostrzą-ę-na-tyle-by-dostrzec
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Twój do­tyk roz­budza mo­je zmysły, słowa leczą, wzrok us­po­kaja..us­ta przyw­ra­cają do życia  -psycholożka
twój-do­tyk-roz­budza-mo­-zmysły-słowa-leczą-wzrok-us­po­kajaus­-przyw­ra­cają-do życia 
śpiące Zmysły Od­dając Cytaty: Kobieta dotąd jeszcze w mężczyźnie, do którego ciągną ją zmysły, szuka człowieka. I to jest przyczyna jej nieszczęść. -Maria Meiedźwiecka
kobieta-dotąd-jeszcze-w-mężczyźnie-do-którego-ągną-ją-zmysły-szuka-człowieka-i-to-jest-przyczyna-jej-nieszczęść