śpi Cytaty

śpi Cytaty: Ten śpi naj­le­piej, kto nie wie o tym, że źle śpi. -Alojzy Żółkowski


śpi Cytaty: Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia. Ge­nius is one per cent in­spi­ration, ni­nety-ni­ne per cent per­spi­ration. (ang.)  -Thomas Alva Edison


ge­niusz-to wy­nik-1 pro­cen­-nat­chnienia-i 99 pro­cent-wypocenia-ge­nius-is one-per-cent-in­spi­ration-­nety-­ne-per-cent
śpi Cytaty: Stoisz pod pryszni­cem, a ja cze­kam przy ko­min­ku i spi­jam gorącą herbatę - co będzie po­tem nie wiem, siedzę i spi­jam her­batę da­lej. Wo­da spływa po Twym ciele, a ja cze­kam tu na Ciebie Mam dziś ochotę pieścić Twe ciało i tonąc we włosach czar­nych długich czcić naszą tu obecność, bo jes­tem niena­syco­ny, bo mi jest mało. -Paja


śpi Cytaty: Czasem i dobry śpi. -Homer


czasem-i-dobry-śpi
śpi Cytaty: Diabeł nie śpi z byle kim. -Stanisław Jerzy Lec


śpi Cytaty: ''Kiedy ro­zum śpi''-budzą się hormony!  -Niusza


''kiedy-ro­zum-śpi''-budzą ę-hormony 
śpi Cytaty: Diabeł nie śpi, ale bogowie też. . . -Anonim


diabeł-nie-śpi-ale-bogowie-też
śpi Cytaty: Kiedy rozum śpi, budzą się potwory. -Francisco de Goya


śpi Cytaty: W obcym łóżku zawsze śpi się gorzej. -Sidonie Gabrielle Colette


śpi Cytaty: Wiele in­spi­rac­ji


wiele-in­spi­rac­ji-wy­ąga­my-od star­sze­go-rodzeństwa 
śpi Cytaty: Bóg myśli w geniuszach, marzy w poetach, a w pozostałych śpi. -Piotr Altenberg


bóg-myśli-w-geniuszach-marzy-w-poetach-a-w-pozostałych-śpi
śpi Cytaty: Dopóki od­dycham, mam nadzieję. Dum spi­ro, spero. -Autor nieznany


dopóki-od­dycham-mam-nadzieję-dum-spi­ro-spero
śpi Cytaty: W muszel­kach Twoich dłoni ocean śpi stłumiony... -Grzegorz Turnau


w muszel­kach-twoich-dłoni-ocean-śpi-stłumiony
śpi Cytaty: Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często. -Stefan Kisielewski


złe-nie-śpi-natomiast-dobre-zasypia-bardzo-często
śpi Cytaty: Je­sienią liście szy­bują kolorowe spi­ral­ny taniec  -to_tylko_łzy


je­sienią-liście-szy­bują-kolorowe-spi­ral­ny-taniec 
śpi Cytaty: Mąż to mężczyzna, który śpi przed telewizorem w niedzielne popołudnie. -Pam Brown


mąż-to-mężczyzna-który-śpi-przed-telewizorem-w-niedzielne-popołudnie
śpi Cytaty: Cza­sami zło jest in­spi­racją do by­cia dobrym. -Bruno


cza­sami-zło-jest in­spi­racją-do by­cia-dobrym
śpi Cytaty: In­spi­rac­ja is­tnieje, ale mu­si zas­tać cię przy pracy. -Pablo Ruiz Picasso


in­spi­rac­ja-is­tnieje-ale-mu­-zas­ć-ę-przy-pracy