środ­ka­mi Okręgów Cytaty

środ­ka­mi Okręgów Cytaty: na okrągło ciągłymi okrągłościami okrężnie okrążany myśli okrągłe z kującymi środ­ka­mi okręgów bolące koło zaokrągla ból mi­lion bóli okrągły koło toczy się okrągle myśli bolą okropnie na okrągło  -dooorotis


środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Tam gdzie cel uświęca środ­ki, środ­ki przek­reślają cel. -Jan Włodak


tam-gdzie-cel-uświęca-środ­ki-środ­ki-przek­reślają-cel
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Cel po­no uświęca środ­ki, ale środ­ki uświęcają cel. -Tadeusz Kotarbiński


cel-po­no-uświęca-środ­ki-ale-środ­ki-uświęcają-cel
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Piękne ma­niery pysznym są środ­kiem powodzenia. -Pietro Aretino


piękne-­niery-pysznym-są środ­kiem-powodzenia
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Eko­lodzy są jak ar­bu­zy - na zewnątrz zielo­ni, w środ­ku czerwoni. -Wiktor Suworow


eko­lodzy-są jak ar­bu­zy- na zewnątrz-zielo­-w środ­ku-czerwoni
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Nie do­tyka za­wiść środ­ka: do szczytów zwyk­le dąży. -Tytus Liwiusz


nie-do­tyka-za­wiść-środ­ka-do szczytów-zwyk­-dąży
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Do­kumen­ty by­wają niejed­nokrot­nie środ­kiem mistyfikacji. -Edgar Allan Poe


do­kumen­ty-by­wają-niejed­nokrot­nie-środ­kiem-mistyfikacji
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Pieniądze są tyl­ko środ­kiem, by móc przes­tać myśleć o pieniądzach. -Louis Aragon


pieniądze-są tyl­ko-środ­kiem-by móc-przes­ć-myść-o pieniądzach
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Naj­lep­szym środ­kiem na usy­pianie roz­mo­wy jest ziewanie. -Sławomir Wróblewski


naj­lep­szym-środ­kiem-na usy­pianie-roz­mo­wy-jest ziewanie
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Na krańco­we zło (niebez­pie­czną cho­robę) os­ta­teczne środ­ki (leki). -Hipokrates


na krańco­we-zło-niebez­pie­czną-cho­robę-os­­teczne-środ­ki-leki
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Dzieci mają pra­wo przer­wać coś człowieko­wi w sa­mym środ­ku - i zwyk­le to robią. -John Irving


dzieci-mają-pra­wo-przer­wać-coś-człowieko­wi-w ­mym-środ­ku- i zwyk­-to robią
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Za sprawą pew­ne­go zbiegu oko­liczności wylądo­wałam w sa­mym środ­ku ko­pal­ni diamentów. -kitsh


za sprawą-pew­ne­go-zbiegu-oko­licznoś-wylądo­wałam-w ­mym-środ­ku-ko­pal­-diamentów
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: W sa­mot­nej ciszy kształcą się ta­len­ty, a cha­rak­te­ry śród odmętu świata. -Johann Wolfgang Goethe


w ­­nej-ciszy-kształcą ę-­len­ty-a cha­rak­te­ry-śród-odmę-świata
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: niepew­ność małymi kęsa­mi wyszar­pu­je od środ­ka duszę, która nie ma już spoiwa... -Papużka


niepew­ność-łymi-kę­mi-wyszar­pu­-od środ­ka-duszę-która-nie  już-spoiwa
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Życie samotnie. Ni­by dob­rze, a jed­nak czu­je ból, bo coś od środ­ka mnie sa­mo tnie. -patt_


Życie-samotnie-ni­by-dob­rze-a jed­nak-czu­-ból-bo coś-od środ­ka-mnie-­mo-tnie
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Szu­kałem siebie cały czas cho­ciaż miałem mnie w środ­ku. Pros­te i logiczne. -CЯuelCOMA


szu­kałem-siebie-cały-czas-cho­ciaż-miałem-mnie-w środ­ku-pros­te i logiczne
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Ludzie, piękni w ''środ­ku'' , roz­taczają wokół siebie taką aurę , że żad­na uro­da te­go nie od­da !  -Niusza


ludzie-piękni-w ''środ­ku''- roz­taczają-wokół-siebie-taką-aurę- że żad­na-uro­da-te­go-nie od­da- 
środ­ka­mi Okręgów Cytaty: Li­tera­tura może stać się bar­dzo sku­tecznym środ­kiem dezynfekcyjnym. -Fritz Deppert


li­tera­tura-może-stać ę-bar­dzo-sku­tecznym-środ­kiem-dezynfekcyjnym