świ­ni Cytaty

świ­ni Cytaty: Dzi­siaj i świ­nia mu­si mieć zabawkę bo ko­misarze unij­ni mają taką zajawkę Wzór na pros­to­wanie ba­nana już zakreślili długo nad tym się zamyślili Jut­ro wzór na długość kro­ku podadzą kasę za po­mysł in­ni zapodadzą Bo my wszys­cy unię kochamy i sa­mi zgodzi­liśmy się na zmiany Jeszcze troszkę móżdżek nam zlasują więc pocze­kamy aż świ­nie się wylansują  -taktojax


świ­ni Cytaty: Fa­cet to świ­nia ale ko­bieta to suka. -Bruno


fa­cet-to świ­nia-ale-ko­bieta-to suka
świ­ni Cytaty: Tu­li pan wdzięcznie łzy świ­tezi całuje. Spokój powicia. -Papużka


tu­li-pan-wdzięcznie-łzy-świ­tezi-całuje-spokój-powicia
świ­ni Cytaty: Czer­wco­we noce Budzą kochanków śpiewem Świ­tu bez rosy  -fyrfle


czer­wco­we-noce-budzą-kochanków-śpiewem-Świ­-bez-rosy 
świ­ni Cytaty: Klat­ka drży w ciszy, chro­ni - świ­tem wskrzeszo­ne ,  ka­mien­ne rysy. -Vergil


klat­ka-drży-w ciszy-chro­- świ­tem-wskrzeszo­ne- -ka­mien­ne-rysy
świ­ni Cytaty: Słusznie po­wiadają: wstaw pełne ko­ryto, a świ­nie się znajdą. -Władysław Stanisław Reymont


świ­ni Cytaty: Os­tatni już raz, ze świ­tem umiera czas, to­nie ludzki wrak. -Vergil


os­tatni-już-raz-ze-świ­tem-umiera-czas-to­nie-ludzki-wrak
świ­ni Cytaty: Ludzie by­wają gor­si od zwierząt... a prze­cież po­niżej świ­ni tyl­ko koryto. -Kapitan


ludzie-by­wają-gor­-od zwierząt-a-prze­cież-po­żej-świ­-tyl­ko-koryto
świ­ni Cytaty: Naj­większe świ­nie wy­magają zaz­wyczaj od ludzi, aby by­li aniołami. -Julian Tuwim


naj­większe-świ­nie-wy­magają-zaz­wyczaj-od ludzi-aby by­li-aniołami
świ­ni Cytaty: Al­ko­hol to wred­na świ­nia, która wy­jawia wszys­tkie nasze sekrety  -daniello


al­ko­hol-to wred­na-świ­nia-która-wy­jawia-wszys­tkie-nasze-sekrety 
świ­ni Cytaty: Pod bez­krwa­wym choć Czer­wo­nym świ­tem niebem Kochają ludzie  -fyrfle


pod-bez­krwa­wym-choć-czer­wo­nym-świ­tem-niebem-kochają-ludzie 
świ­ni Cytaty: Kto nie był bun­towni­kiem za młodu ten będzie świ­nią na starość. -Józef Piłsudski


kto-nie był-bun­towni­kiem-za młodu-ten-będzie-świ­ą-na starość
świ­ni Cytaty: Kiedy świ­nie zeżrą Two­je perły, po­zaos­ta­lo Ci o nich za­pom­nieć, al­bo bab­rać sie w głównie ... -Cykam


kiedy-świ­nie-zeżrą-two­-perły-po­zaos­­lo-ci o nich-za­pom­nieć-al­bo-bab­rać-sie-w głównie
świ­ni Cytaty: Nie wszys­cy możemy być fi­lozo­fami, bo któż by świ­nie pasał?  -Stefan Żeromski


nie-wszys­cy-możemy-być-fi­lozo­fami-bo któż-by świ­nie-pasał 
świ­ni Cytaty: Pro­rok może dziś być świ­nią - jest to przyk­re, ale to jest fakt. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


pro­rok-może-dziś-być-świ­ą- jest to przyk­re-ale-to jest fakt
świ­ni Cytaty: Uleczy cię czas, ta wszys­tkożer­na świ­nia, i sta­niesz się ka­leką. Al­bo­wiem ulecze­nie, o którym dzi­siaj marzysz, będzie twoim kalectwem. -Waldemar Łysiak


uleczy-ę-czas- wszys­tkożer­na-świ­nia-i sta­niesz ę-ka­leką-al­bo­wiem ulecze­nie-o którym dzi­siaj-marzysz-będzie-twoim
świ­ni Cytaty: Nig­dy nie przy­puszczałam, ja­kie to świ­nie z tych mężczyzn, dopóki nie zos­tałam kobietą. -John Irving


nig­dy-nie przy­puszczałam-ja­kie-to świ­nie-z tych-mężczyzn-dopóki-nie zos­łam-kobietą
świ­ni Cytaty: Był czas, gdy czczo­no Słońce. Przez wiele stu­leci bu­dowa­no mu wieże, złocis­te ołtarze, składa­no hołd o świ­cie, aż w to­ku wy­darzeń wy­gasł człowiek dla Słońca, które da­lej świeci. -Maria Pawlikowska-Jasnorzewska