świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty

świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Gdy­by o miłości świad­czyć miało tyl­ko kocham, to o is­tnieniu wiat­ru de­cydo­wałoby je­dynie drżenie liści, a o morzu tyl­ko jed­na krop­la wody. -Nölle


gdy­by-o miłoś-świad­czyć-miało-tyl­ko-kocham-to o is­tnieniu-wiat­ru-de­cydo­wałoby-­dynie-drżenie-liś-a o morzu-tyl­ko-jed­na
świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tyko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. -Sokrates


natura-dała-nam-dwoje-oczu-dwoje-uszu-ale-tyko-jeden-język-po-to-abyśmy-więcej-patrzyli-i-słuchali-ż-mówili
świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Po moim trupie ro­bac­twa raj lar­wy w atłasach or­gie wśród satyny nak­ry­te stoliczki kościane sof skórza­nych poduchy ze sma­kiem przeżuwane przez małe robaczane dzieci Po moim trupie całe szczęście powrót po latach żołądko­wych obłych emigrantek je­litem i śledzioną na ziemi ojczystej łono zim­na zemsta na słod­ko rozklejonej stopie co dusz tyle w chod­ni­kach pogrzebała na deser w górę serce żreć wol­no, po kawałku (już się przyzwyczaiło jest tak jak wcześniej było) świad­ka­mi tyl­ko dwoje paznokcie włosy jasne wzgar­dzo­ne w pier­wszych latach os­tatniej wieczerzy Przed moim tru­pem często mówiło cicho ciało


świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Nie po­wołuje się na świad­ka głupca. -Talmud


nie-po­wołuje ę-na świad­ka-głupca
świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Pis­mo i sztu­ka to je­dyni świad­ko­wie czasów. -Maria Dąbrowska


pis­mo-i sztu­ka-to ­dyni-świad­ko­wie-czasów
świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: o cza­sie świad­czy ewo­luc­ja szczęścia. -thrillofit


o cza­sie-świad­czy-ewo­luc­ja-szczęścia
świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Złymi świad­ka­mi są oczy i uszy te­mu, kto ma duszę barbarzyńcy. -Heraklit z Efezu


złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-te­mu-kto- duszę-barbarzyńcy
świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Miłość to egoizm we dwoje. -Autor nieznany


świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Miłość to egoizm we dwoje. -Marie Von Ebner - Eschenbach


świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Miłość: egoizm we dwoje. -Anne Louise Stael - Holstein


świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Miłość - egoizm we dwoje. -Anne Louise Stael - Holstein


świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Nie być użytecznym dla ni­kogo świad­czy o bra­ku wartości. -René Descartes (Kartezjusz)


świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Rac­ja nie po­par­ta do­wodem świad­czy o po­siada­nym stanowisku. -Henryk Jagodziński


rac­ja-nie po­­-do­wodem-świad­czy-o po­siada­nym-stanowisku
świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Codzien­nie jes­teśmy świad­ka­mi kruchości czy­jejś egzystencji... -daru


codzien­nie-jes­teśmy-świad­ka­mi-kruchoś-czy­jejś-egzystencji
świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Małżeństwo to zalegalizowana samotność we dwoje. -Jean Genet


małżeństwo-to-zalegalizowana-samotność-we-dwoje
świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Dwoje - najprzyjemniejsza z liczb mnogich. -Krecia Pataczkówna


świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty:


złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-ludziom-którzy-noszą-duszę-barbarzyńców-heraklit 
świad­ka­mi Tyl­ko Dwoje Cytaty: Świąd bruzd na mosznie. Pie­cze­nie żył sródstopia. Rodzi się haiku!  -fyrfle


Świąd-bruzd-na mosznie-pie­cze­nie-żył-sródstopia-rodzi ę-haiku