świado­ma Intencja Cytaty

świado­ma Intencja Cytaty: Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja. -Zygmunt Freud


Żyje­my-w stałych-przeb­ra­niach-mas­kach-świecie-sym­bo­li-zaw­sze słowo-i czyn-znaczą-coś-więcej-ż-nasza-świado­-intencja
świado­ma Intencja Cytaty: Urazy mierzy się nie intencją kaleczącego, lecz wrażliwością kaleczonego. -Anonim


urazy-mierzy-ę-nie-intencją-kaleczącego-lecz-wrażliwośą-kaleczonego
świado­ma Intencja Cytaty: Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci. -Antoni Kępiński


Świado­mość-życia-wiąże ę-ze świado­mośą-śmierci
świado­ma Intencja Cytaty:


świado­ma Intencja Cytaty: Kieliszek więcej, to świado­mości mniej. -Bujak Bogusław


świado­ma Intencja Cytaty: Byt ok­reśla świado­mość. A dobrobyt?  -Horacy Safrin


byt-ok­reś-świado­mość-a dobrobyt 
świado­ma Intencja Cytaty: Świado­mość nie przychodzi bez bólu. -Carl Gustav Jung


Świado­mość-nie przychodzi-bez-bólu
świado­ma Intencja Cytaty: Świado­mość fik­cji czy­ni ją faktem. Dr T.Stambuła  -Dr Tawian Stambuła


Świado­mość-fik­cji-czy­-ją faktem-dr-tstambuła 
świado­ma Intencja Cytaty: Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie.. -szajbuss


świado­ma Intencja Cytaty: świado­mość niena­wiści sta­nowi prawdę miłości  -danioł


świado­mość-niena­wiś-sta­nowi-prawdę-miłoś 
świado­ma Intencja Cytaty: Je­dyną wol­nością jest świado­mość jej braku. -Papillondenuit


je­dyną-wol­nośą-jest świado­mość-jej-braku
świado­ma Intencja Cytaty: Naszą ludzką siłą jest świado­mość naszej słabości. -Jan Twardowski


naszą-ludzką-łą-jest świado­mość-naszej-słaboś
świado­ma Intencja Cytaty: Piękno jest tyl­ko sumą świado­mości naszych zboczeń. -Salvador Dalí


piękno-jest tyl­ko-sumą-świado­moś-naszych-zboczeń
świado­ma Intencja Cytaty: Zbyt późno się nau­czyła, że świado­mość ok­reśla byt. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


świado­ma Intencja Cytaty: Świado­mość stra­ty po­zos­ta­wia w us­tach gorzki smak niespełnienia. -Gold Fishy


Świado­mość-stra­ty-po­zos­­wia-w us­tach-gorzki-smak-niespełnienia
świado­ma Intencja Cytaty: Roz­rywka po­maga tra­cić świado­mość upływu czasu. -Gertruda Stein


roz­rywka-po­maga-tra­ć-świado­mość-upływu-czasu
świado­ma Intencja Cytaty: Mieć świado­mość orła, a być wróblem - to właśnie jest tęsknota. -Ryszard Bukowski


mieć-świado­mość-orła-a być-wróblem- to właśnie-jest tęsknota
świado­ma Intencja Cytaty: Głupiec, świado­my swo­jej głupo­ty, nie jest zaw­sze głupi. -Jerzy Drobnik


głupiec-świado­my-swo­jej-głupo­ty-nie jest zaw­sze-głupi