świadomości Cytaty

świadomości Cytaty: Śmierć jest tylko rozpłynięciem się w świadomości wszechrzeczy, a także - bo i dlaczego by nie? - w świadomości naszych uczuć i myśli. -Dana Dumitriu


Śmierć-jest-tylko-rozpłynięciem-ę-w-świadomoś-wszechrzeczy-a-także-bo-i-dlaczego-by-nie-w-świadomoś-naszych-uczuć-i-myśli
świadomości Cytaty: Piękno jest tylko sumą świadomości naszych zboczeń. -Salvador Dali


piękno-jest-tylko-sumą-świadomoś-naszych-zboczeń
świadomości Cytaty: Bóg umarł w świadomości Europejczyków, ja tylko te wieść przyniosłem. . . -Friedrich Nietzsche


bóg-umarł-w-świadomoś-europejczyków-ja-tylko-te-wieść-przyniosłem
świadomości Cytaty: Ja mam już dosyć We włas­nej świadomości Za­gubiłem się  -Taiyono Kudarashi


ja mam-już-dosyć-we-włas­nej-świadomoś-za­gubiłem-ę 
świadomości Cytaty: Stłumienie wrogości usuwa ją tylko ze świadomości, ale jej nie likwiduje. -Erich Fromm


stłumienie-wrogoś-usuwa-ją-tylko-ze-świadomoś-ale-jej-nie-likwiduje
świadomości Cytaty: Zmiany (świadomości) wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda. -Włodzimierz Lenin


zmiany-świadomoś-wytwarza-faktycznie-doświadczenie-mas-nigdy-zaś-sama-propaganda
świadomości Cytaty: Zmiany [świadomości] wytwarza faktycznie doświadczenie mas, nigdy zaś sama propaganda. -Włodzimierz Lenin


zmiany-świadomoś-wytwarza-faktycznie-doświadczenie-mas-nigdy-zaś-sama-propaganda
świadomości Cytaty: Kiepska to prawda, która nie może dojść do ludzkiej świadomości bez reklamy. -Stefan Kisielewski


kiepska-to-prawda-która-nie-może-dojść-do-ludzkiej-świadomoś-bez-reklamy
świadomości Cytaty: Cierpienie jest drogą świadomości i to przezeń istoty żywe zyskują świadomość samych siebie. -Miguel de Unamuno


cierpienie-jest-drogą-świadomoś-i-to-przezeń-istoty-żywe-zyskują-świadomość-samych-siebie
świadomości Cytaty: Poeta zajmuje to pogranicze świadomości, po przekroczeniu którego zawodzą słowa, choć wciąż jeszcze istnieją treści. -Thomas Stearns Eliot


poeta-zajmuje-to-pogranicze-świadomoś-po-przekroczeniu-którego-zawodzą-słowa-choć-wciąż-jeszcze-istnieją-treś
świadomości Cytaty: Może umarli żyją tylko w naszej świadomości i gdy umrze ostatni człowiek na ziemi - wszyscy przestaniemy istnieć. -Stefan Napierski


może-umarli-żyją-tylko-w-naszej-świadomoś-i-gdy-umrze-ostatni-człowiek-na-ziemi-wszyscy-przestaniemy-istnieć
świadomości Cytaty: Cierpienie jest czymś duchowym, jest najbardziej bezpośrednim objawem świadomości. -Miguel de Unamuno


cierpienie-jest-czymś-duchowym-jest-najbardziej-bezpośrednim-objawem-świadomoś
świadomości Cytaty: Siła filmu polega na tym, że trafia on do naszej podświadomości, a nie do naszej świadomości. -Luis Bunuel


siła-filmu-polega-na-tym-że-trafia-on-do-naszej-podświadomoś-a-nie-do-naszej-świadomoś
świadomości Cytaty: Żadne zwycięstwo nie oparte na świadomości mas nie jest ostatecznym ani pewnym. -Stanisław Brzozowski


Żadne-zwycięstwo-nie-oparte-na-świadomoś-mas-nie-jest-ostatecznym-ani-pewnym
świadomości Cytaty: Nie można przeżywać tego, że się istnieje, bez świadomości, że kiedyś się umrze. -Gaarder Jostein


nie-można-przeżywać-tego-że-ę-istnieje-bez-świadomoś-że-kiedyś-ę-umrze
świadomości Cytaty: Uczucie dwoistości dochodzi najsilniej do głosu, gdy szczęście doskonałe, które jest zdolne dać miłość, można odnaleźć albo w sympatii zupełnej, albo w całkowitym braku świadomości, że coś dzieli dwoje ludzi. -Emanuel Kant


świadomości Cytaty: W warunkach niewoli nawet najlepsi coś tracą, nie mogąc siebie zrealizować wszechstronnie i na miarę swoich możliwości. I myślę, że właśnie ci najlepsi powinni nie zatracać świadomości tego stanu rzeczy. -Jerzy Andrzejewski


świadomości Cytaty: Mała pigułka. Stół ope­racyj­ny, a na nim ja. Wokół mnie tłum. Kroplówka ro­bi kap kap. Ten płyn wy­pełnia mo­je żyły. Czu­je co­raz mniej. Or­ga­nizm szaleje. Brak świadomości. Kom­plet­ny bezwład. Ur­wa­ny film. 08.10.2014r. -Freedom96