światła Nie ma życia Cytaty

światła Nie ma życia Cytaty: Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił


światła Nie ma życia Cytaty: Cierpienie, które rodzi się i nie zamyka nas w sobie, staje się źródłem życia i światła. -Jean Guitton


cierpienie-które-rodzi-ę-i-nie-zamyka-nas-w-sobie-staje-ę-źródłem-życia-i-światła
światła Nie ma życia Cytaty: Bywają jednak szczęścia trwałe, bo najsłodsze godziny życia zawierają w sobie pierwiastek nieśmiertelny, który zarówno jak kometa, zostawia za sobą długą smugę światła. -Malwina Meysenburg


bywają-jednak-szczęścia-trwałe-bo-najsłodsze-godziny-życia-zawierają-w-sobie-pierwiastek-nieśmiertelny-który-zarówno-jak-kometa-zostawia-za
światła Nie ma życia Cytaty: idź ja będę w kropce na horyzoncie widzieć po plecach jak rośniesz w myśli a nocą w ciemności dot­knę two­jego cienia i wca­le nie będzie daleko ze światłem nie ma ciebie bez światła nie ma życia idź ja będę o świcie żeg­nać twój cień cicho, żebyś nie słyszał że to ja szep­czę słońcem  -jatoja


światła Nie ma życia Cytaty: ukołysz wszys­tkie sa­mot­ne myśli otul strudzo­ne ser­ce niezmąconą ciszą opleć dłonie jak ban­daż na krwa­wiące ra­ny odgoń tęsknotę ćmy nocnej ulecz skręco­na dusze z bólu na­pełnij ra­dością i dro­bin­ka­mi światła przywróć me ciało do życia 16.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


światła Nie ma życia Cytaty: da­ta na­pisa­nia/opub­li­kowa­nia: 2006-06-23 idąc pop­rzez szla­ki swe­go życia małymi krokami po­konując drogę przez­nacze­nia idę a Ty Tato zaw­sze jes­teś przyjacielem duszę mą wy­bawiasz, wspierasz Tyś pat­ro­nem me­go życia gwiazdą mą świecącą stwarzasz życie i oczyszczasz duszę trzy­masz jes­teś światłem dro­gi jutra siłą i nadzieją jes­teś blas­kiem światła zorzy schro­nem mi bezpiecznym tu­lisz w dłoniach szczęście moje  -Emilia Szumiło


światła Nie ma życia Cytaty: Jeśli stoisz na świeczniku, staraj się nie zasłaniać światłą. -Wiesław Leon Brudziński


jeśli-stoisz-na-świeczniku-staraj-ę-nie-zasłaniać-światłą
światła Nie ma życia Cytaty: To co dzieje się w piek­le nig­dy nie uj­rzy światła dziennego. -Kapitan


to co dzieje ę-w piek­-nig­dy-nie uj­rzy-światła-dziennego
światła Nie ma życia Cytaty: Śmierć nie odróżnia światła od mroku, bo urodziła się ślepa. -Takis Antoniu


Śmierć-nie-odróżnia-światła-od-mroku-bo-urodziła-ę-ślepa
światła Nie ma życia Cytaty: Gdy nie po­siadasz włas­ne­go światła, mu­sisz je zab­rać innym. -GoldenRaven


gdy-nie po­siadasz-włas­ne­go-światła-mu­sisz- zab­rać-innym
światła Nie ma życia Cytaty: Więcej światła! -Johann Wolfgang Goethe


światła Nie ma życia Cytaty: opuściłem dom i nie sprawdzę czy mo­je drzwi zos­tały zam­knięte wiem że nie zga­siłem światła zresztą ni­by jak; naj­większe rachun­ki płaciłem za mrok nie pa­miętam też jak długo można włas­nym rozbiciem zawstydzać szklaną przeźroczys­tość w potłuczo­nym ok­nie po­myśleć że było tak wiele pięknych wad o których mu­siałem zapomnieć i te­raz ta­ki tyl­ko czar­no-biały, nud­ny, trzeźwy chłopiec odkąd przes­tałem być cieka­wy świata jes­tem za­dowo­lony z życia al­bo sta­wiam w ciemno sa­mego siebie  -Rodia


światła Nie ma życia Cytaty: Jeśli stoisz na świe­czni­ku, sta­raj się nie zasłaniać światła. -Wiesław Brudziński


jeśli-stoisz-na świe­czni­ku-sta­raj ę-nie zasłaniać-światła
światła Nie ma życia Cytaty: Życie w tu­nelu nie ma wyjścia, na­wet jeśli po­toczy się w kierun­ku światła. -amel


Życie-w ­nelu-nie  wyjścia-na­wet-śli-po­toczy ę-w kierun­ku-światła
światła Nie ma życia Cytaty: Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba. -Bertold Brecht


człowiek-myślący-nie-zużywa-nigdy-więcej-światła-chleba-i-myśli-ż-trzeba
światła Nie ma życia Cytaty: Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, nie gaś nigdy światła nadziei. -Bob Dylan


nawet-śli-niebo-zmęczyło-ę-błękitem-nie-gaś-nigdy-światła-nadziei
światła Nie ma życia Cytaty: Nie ma światła, które świeciłoby dla siebie samego. Każde szczęście rozjaśnia świat. -Anonim


nie-światła-które-świeciłoby-dla-siebie-samego-każde-szczęście-rozjaśnia-świat
światła Nie ma życia Cytaty: Nie ma blasku bez światła - to pierwsza reguła, o której każdy pisarz winien pamiętać. -József Eotvos


nie-blasku-bez-światła-to-pierwsza-reguła-o-której-każdy-pisarz-winien-pamięć