światła Po­za Cytaty

światła Po­za Cytaty: Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił


światła Po­za Cytaty: Więcej światła! -Johann Wolfgang Goethe


światła Po­za Cytaty: Barwa jest cierpieniem światła. -Johann Wolfgang Goethe


światła Po­za Cytaty: Stosy - światła pozycyjne epoki. -Anonim


stosy-światła-pozycyjne-epoki
światła Po­za Cytaty: Więcej światła. Mehr Licht. (niem.)  -Johann Wolfgang Goethe


światła Po­za Cytaty: Bar­wa jest cier­pieniem światła. -Johann Wolfgang Goethe


światła Po­za Cytaty: Wszys­tkie czy­ny dob­re pragną światła. -Cyceron


wszys­tkie-czy­ny-dob­re-pragną-światła
światła Po­za Cytaty: Potrzeba światła, by zwątpić, i siły, by w zwątpieniu wytrwać. -Bernard le Bovier


potrzeba-światła-by-zwątpić-i-ły-by-w-zwątpieniu-wytrwać
światła Po­za Cytaty: Ludzkość jest strumieniem światła płynącym ze skończoności w nieskończoność. -Khalil Gibran


ludzkość-jest-strumieniem-światła-płynącym-ze-skończonoś-w-nieskończoność
światła Po­za Cytaty: Uśmiech kosztu­je mniej od elek­tryczności i da­je więcej światła. -Archibald Joseph Cronin


uśmiech-kosztu­-mniej-od elek­trycznoś-i da­-więcej-światła
światła Po­za Cytaty: Uśmiech kosztuje mniej od elektryczności i daje więcej światła. -Archibald Joseph Cronin


uśmiech-kosztuje-mniej-od-elektrycznoś-i-daje-więcej-światła
światła Po­za Cytaty: Wiara jest światłem, które zapala się od światła. -Julien Green


wiara-jest-światłem-które-zapala-ę-od-światła
światła Po­za Cytaty: To co dzieje się w piek­le nig­dy nie uj­rzy światła dziennego. -Kapitan


to co dzieje ę-w piek­-nig­dy-nie uj­rzy-światła-dziennego
światła Po­za Cytaty: Jeśli stoisz na świeczniku, staraj się nie zasłaniać światłą. -Wiesław Leon Brudziński


jeśli-stoisz-na-świeczniku-staraj-ę-nie-zasłaniać-światłą
światła Po­za Cytaty: Śmierć nie odróżnia światła od mroku, bo urodziła się ślepa. -Takis Antoniu


Śmierć-nie-odróżnia-światła-od-mroku-bo-urodziła-ę-ślepa
światła Po­za Cytaty: Gdy nie po­siadasz włas­ne­go światła, mu­sisz je zab­rać innym. -GoldenRaven


gdy-nie po­siadasz-włas­ne­go-światła-mu­sisz- zab­rać-innym
światła Po­za Cytaty: A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej światła od siebie! Dzisiejszym idealistom -Adam Asnyk


a-ten-zwycięzcą-kto-drugim-da-najwięcej-światła-od-siebie-dzisiejszym-idealistom
światła Po­za Cytaty: Człowiek, tak jak wszystko w przyrodzie, potrzebuje światła i ciepła, by się rozwijać. -Adolf Kolping


człowiek-tak-jak-wszystko-w-przyrodzie-potrzebuje-światła-i-ciepła-by-ę-rozwijać