światłem Cytaty

światłem Cytaty: Pomiędzy paradoksem a prawdą zachodzi ta różnica, że pierwszy rozjaśnia przedmiot silnym światłem z jednej strony, a druga słabym światłem z wielu. -Aleksander Świętochowski


pomiędzy-paradoksem-a-prawdą-zachodzi-różnica-że-pierwszy-rozjaśnia-przedmiot-silnym-światłem-z-jednej-strony-a-druga-słabym-światłem-z
światłem Cytaty: Po­między pa­radok­sem a prawdą zachodzi ta różni­ca,że pier­wszy roz­jaśnia przed­miot sil­nym światłem z jed­nej stro­ny,a dru­ga-słabym światłem z wielu  -Aleksander Świętochowski


światłem Cytaty: Barwa jest umiarkowanym światłem. -Johann Wolfgang Goethe


światłem Cytaty: Bar­wa jest umiar­ko­wanym światłem. -Johann Wolfgang Goethe


światłem Cytaty: Szczególnie pra­ca jest światłem dla życia. -Pindar


szczególnie-pra­ca-jest światłem-dla-życia
światłem Cytaty: Krzyż jest światłem oświetlającym niebo i ziemię. -Jan Vianney Św


krzyż-jest-światłem-oświetlającym-niebo-i-ziemię
światłem Cytaty: Niejedno personalne świecenie jest światłem postojowym epoki. -Zbigniew Waydyk


niejedno-personalne-świecenie-jest-światłem-postojowym-epoki
światłem Cytaty: Wiara jest światłem, które zapala się od światła. -Julien Green


wiara-jest-światłem-które-zapala-ę-od-światła
światłem Cytaty: Zbru­kało słońce śnieg zewnętrznym, ob­cym światłem. -jatoja


zbru­kało-słoń-śnieg-zewnętrznym-ob­cym-światłem
światłem Cytaty: z lęku przed światłem z ciem­ności do ciemności drzwi otwieramy  -Maverick123


z lęku-przed-światłem-z-ciem­noś-do ciemnoś-drzwi-otwieramy 
światłem Cytaty: Łkające niebo ugodził los światłem mrok nas­tał poranek  -to_tylko_łzy


Łkają-niebo-ugodził-los-światłem-mrok-nas­ł-poranek 
światłem Cytaty: W księżyc wpat­ry­wała się naiw­na dziewczyna, wierząc, że włas­nym światłem świeci. -MadeleineC


w księżyc-wpat­ry­wała ę-naiw­na-dziewczyna-wierząc-że włas­nym-światłem-świeci
światłem Cytaty: Mężczyz­na może być dla ko­biety światłem, o ile to światło nie ra­zi za bar­dzo w oczy. -RedRose


mężczyz­na-może-być-dla-ko­biety-światłem-o ile-to światło-nie ra­zi-za bar­dzo-w oczy
światłem Cytaty: nieHAiKU Pat­rz światłem duszy War­tość swoją pod­nosząc - Do gra­nic dobra  -wdech


niehaiku-pat­rz-światłem-duszy-war­tość-swoją-pod­nosząc-do-gra­nic-dobra 
światłem Cytaty: Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdy słońce otula cię ciepłem i opromienia światłem - za darmo. -Phil Bosmans


wpatruj-ę-w-niebo-i-śpiewaj-z-radoś-gdy-słoń-otula-ę-ciepłem-i-opromienia-światłem-za-darmo
światłem Cytaty: Ten, którego twarz nie promienieje światłem, nigdy nie zmieni się w gwiazdę. -William Blake


ten-którego-twarz-nie-promienieje-światłem-nigdy-nie-zmieni-ę-w-gwiazdę
światłem Cytaty: Uśmiech jest światłem, które ukazuje się w otwartym oknie oblicza i oznajmia, że serce jest w domu. -Anonim


uśmiech-jest-światłem-które-ukazuje-ę-w-otwartym-oknie-oblicza-i-oznajmia-że-serce-jest-w-domu
światłem Cytaty: Miłość jest pełna pułapek. Kiedy chce dać znać o sobie - oślepia światłem i nie pozwala dojrzeć cieni, które to światło tworzy. -Paulo Coelho


miłość-jest-pełna-pułapek-kiedy-chce-dać-znać-o-sobie-oślepia-światłem-i-nie-pozwala-dojrzeć-cieni-które-to-światło-tworzy