światłość Cytaty

światłość Cytaty: Novum fiskalne: opłata za światłość wiekuistą. -Zbigniew Waydyk


novum-fiskalne-opłata-za-światłość-wiekuistą
światłość Cytaty: Miarą kandeli od­mie­rzam two­je źródło. Ducho­wa światłość. -Papużka


miarą-kandeli-od­mie­rzam-two­-źródło-ducho­wa-światłość
światłość Cytaty: Ciem­ność pow­sta­je w głowie, światłość zat­ra­ca się w sercu. -Catianax


ciem­ność-pow­sta­-w głowie-światłość-zat­ra­ca ę-w sercu
światłość Cytaty: Kto wierzy w światłość, ujrzy ją, ciemność istnieje tylko dla niewierzących. -Vincent Van Gogh


kto-wierzy-w-światłość-ujrzy-ją-ciemność-istnieje-tylko-dla-niewierzących
światłość Cytaty: Nie da się zmienić ciemności w światłość, ani apatii w ruch bez udziału emocji. -Karol Jung


nie-da-ę-zmienić-ciemnoś-w-światłość-ani-apatii-w-ruch-bez-udziału-emocji
światłość Cytaty: Naj­pierw było Słowo


naj­pierw-było-słowo-niech ę-sta­nie-światłość-te­raz-­my-ciem­ność
światłość Cytaty: Nie da się zmienić ciem­ności w światłość ani apa­tii w ruch, bez udziału emocji. -Carl Gustav Jung


nie-da ę-zmienić-ciem­noś-w światłość-ani-apa­tii-w ruch-bez-udziału-emocji
światłość Cytaty: Kto wie­rzy w światłość, uj­rzy ją, ciem­ność is­tnieje tyl­ko dla niewierzących. -Mikołaj Gogol


kto-wie­rzy-w światłość-uj­rzy-ją-ciem­ność-is­tnieje-tyl­ko-dla-niewierzących
światłość Cytaty: W Bos­kim stworze­niu świata nie było ele­mentów odkłada­nych na później. Światłość stała się nag­le ja­ko skończo­na doskonałość. -Arnold Schönberg


w bos­kim-stworze­niu-świata-nie było-ele­mentów-odkłada­nych-na później-Światłość stała ę-nag­-ja­ko-skończo­na
światłość Cytaty: Wiara jest jak światłość - niezbędna do życia, bez której nadzieja umiera niczym ziemia, która bez słońca nie pot­ra­fi wy­dać plonów. -Devin


wiara-jest jak światłość- niezbędna-do życia-bez-której nadzieja-umiera-niczym-ziemia-która-bez-słońca-nie pot­ra­fi-wy­dać
światłość Cytaty: Na początku było nic. I rzekł Bóg: „Niechaj sta­nie się światłość” i da­lej nic nie było, tyl­ko te­raz można to zobaczyć. -Terry Pratchett


na początku-było-nic-i rzekł-bóg-niechaj-sta­nie ę-światłość-i da­lej-nic-nie było-tyl­ko-te­raz-można-to zobaczyć
światłość Cytaty: Kiedy pat­rzałam na światłość, widziałam drogę swe­go życia. Kiedy przesłoniła mi ją gwiaz­da, czułam irytacje. -Co to? - spy­tałam me­go stróża. -Mo­ja obiet­ni­ca - po­wie­dział, a po chwi­li zniknął jak zresztą wszystko. I tak zos­tałam sa­ma, w ciemnościach. -LekcjaŻycia


światłość Cytaty: Jeśli wasza światłość, wie­dza, nauka, mądrość pro­wadzi do uczynków dob­rych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością. -Stefan Wyszyński


światłość Cytaty: Krzyk przepływa przez niebo Po­ciąga czu­le za puk­le wątków Em­fa­za ple­cie o tro­pach ścieżek I da­rach ja­kie zsyła sub­telny los Na­ga for­ma przyłapa­na na bra­ku ogłady Próbu­je uwieść kręcąc lek­ko biodrami Chaos rzu­ca na stół nied­bałą figurę Światłość me­go życia Płomień mych lędźwi Ciągle nie dość Rwie gdzie po­niesie nienasycenie  -Smoky Blue


światłość Cytaty: W no­cy gdy sie­dzisz w rze­komo pus­tym mieszkaniu, Stąpają dusze, po Two­jej podłodze, chodzące w wyb­lakłym ubraniu. Zat­rzy­mują się nieświado­me, że już nie żyją i pat­rzą na Ciebie, Z nadzieją, że usłyszysz ich niemy krzyk, Z nadzieją, że poczu­jesz ich lo­dowa­ty dotyk, Że na­pot­kasz ich wzrok błagający o światłość, Do której nie mogą dotrzeć. -Angel Des Penseurs


światłość Cytaty: I oto, kiedy zaczął się walić ów złoty i marmurowy gmach złego smaku, przyszedł On, lekki, odziany w światłość, ostentacyjnie ludzki, umyślnie prowincjonalny, galilejski, i od tej chwili zniknęły narody i bogi, i ukazał się człowiek, człowiek - cieśla, człowiek - oracz, człowiek - pasterz. Wśród stada owiec o zachodzie słońca, człowiek, który nie brzmiał ani trochę dumnie, człowiek uwieczniony wdzięczną pamięcią we wszystkich matczynych kołyskach i we wszystkich malarskich galeriach świata. -Borys Pasternak