światło Cytaty

Go to Gemtracks Beats
światło Cytaty: Wszędzie było ciem­no tyl­ko z sa­lonu tliło się światło, światło życia.... Ale nie two­jego, Two­je było pus­te jak pu­dełko po cze­kolad­kach które właśnie pochłonęłaś całą sobą. Żryj na zdro­wie jes­li myślisz że cze­kola­da ukoi Twój ból.... -AgniM
światło Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech
światło Cytaty: Światło roz­prasza mrok. -Bujak Bogusław
światło Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales z Miletu
księżyc-pożycza-światło-od słońca
światło Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales
księżyc-pożycza-światło-od-słońca
światło Cytaty: Co do­da­je blas­ku sta­dionom ? Światło bramki  -bystry.76
co do­da­-blas­ku-sta­dionom-Światło-bramki 
światło Cytaty: Powiedziały krety:
powiedziały-krety-ludzie-są-ciemni-potrzebne-im-światło
światło Cytaty: Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... -Cykam
pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy
światło Cytaty: Coś za­mieniło światło w ciemność. // from Zeus Hipotermia  -husy
coś-za­mieniło-światło-w ciemność-from-zeus-hipotermia 
światło Cytaty: Nie ma nic słod­sze­go nad światło prawdy. -Cyceron
nie- nic-słod­sze­go-nad-światło-prawdy
światło Cytaty: Światło od Boga. Przeob­rażenie duszy - Człowiek radosny. -fyrfle
Światło-od boga-przeob­rażenie-duszy-człowiek-radosny
światło Cytaty: Miłość światło zapala nadzieja uczy czekać pomaleńku. -Jan Twardowski
miłość-światło-zapala-nadzieja-uczy-czekać-pomaleńku
światło Cytaty: Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość. -Tadeusz Olszański
jest-światło-i-nieustający-dzień-tam-gdzie-panuje-miłość
światło Cytaty: Kwiat szczęścia najpiękniej rozkwita, gdy opromienia go światło miłości. -Aldona Różanek
kwiat-szczęścia-najpiękniej-rozkwita-gdy-opromienia-go-światło-miłoś
światło Cytaty: Światło, które ośle­pia, gor­sze jest od ciemności. -Tadeusz Kotarbiński
światło Cytaty: Dob­rze, że noc­ne spra­wy nie wychodzą na światło dzienne. -Tadeusz Gicgier
dob­rze-że noc­ne-spra­wy-nie wychodzą-na światło-dzienne
światło Cytaty: Sa­mot­na gwiazda Sreb­rne światło sączy; Niebies­ki humor  -Kaye
sa­­na-gwiazda-sreb­rne-światło-sączy-niebies­ki-humor 
światło Cytaty: Miłość jest jak światło gwiazd - nie umiera nigdy. -Harlan Coben
miłość-jest jak światło-gwiazd- nie umiera-nigdy
światło Cytaty: Szczęśliwy człowiek wznosi światło tam, gdzie panują ciemności. -Phil Bosmans
szczęśliwy-człowiek-wznosi-światło-tam-gdzie-panują-ciemnoś
światło Cytaty: Na każdym szczy­cie jest tyl­ko światło, chłód i samotność. -Jerzy Drobnik
na każdym-szczy­cie-jest tyl­ko-światło-chłód-i samotność
światło Cytaty: wy­począć trzeba niech światło układa dni w Duchu Miłości  -Cykam
wy­począć-trzeba-niech-światło-układa-dni-w-duchu-miłoś 
światło Cytaty: Na własne mroki najlepszą pociechą zapalić światło pod ubogich strzechą. -Adam Asnyk
na-własne-mroki-najlepszą-pociechą-zapalić-światło-pod-ubogich-strzechą
światło Cytaty: Nie wy­ciągaj­my na światło dzien­ne tego, co już daw­no w mro­ku pochowane. -zapalka
nie-wy­ągaj­my-na światło-dzien­ne-tego-co już-daw­no-w mro­ku-pochowane
światło Cytaty: Wstyd jest parawanem zasłaniającym światło między miłością kobiety i mężczyzny. -Guillaume Apollinaire
wstyd-jest-parawanem-zasłaniającym-światło-między-miłośą-kobiety-i-mężczyzny
światło Cytaty: Poeta - ktoś, kto pragnie w jasny dzień pokazać światło księżyca. -Jean Cocteau
poeta-ktoś-kto-pragnie-w-jasny-dzień-pokazać-światło-księżyca
światło Cytaty: Ci, co poznali mrok, światło kochają; Oczekują świtu, nocy się lękając. -Dean R. Koontz
ci-co-poznali-mrok-światło-kochają-oczekują-świtu-nocy-ę-lękając
światło Cytaty: białe światło tej szpi­tal­nej jarzeniówki nie da­je ciepła  -kinQ
białe-światło-tej-szpi­tal­nej-jarzeniówki-nie-da­-ciepła 
światło Cytaty: ko­bieta piękna w mądry sposób jest jak światło w kom­po­zyc­ji  -Starlight
ko­bieta-piękna-w mądry-sposób-jest jak światło-w kom­po­zyc­ji 
światło Cytaty: Za ok­nem ciemno, blask po­jedyn­czych lamp, jak światło nadziei. -cytlopka
za ok­nem-ciemno-blask-po­jedyn­czych-lamp-jak-światło-nadziei
światło Cytaty: Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca. -Theodor Fontane
powietrze-światło-odpoczynek-uzdrawiają-lecz-największe-ukojenie-płynie-z-kochającego-serca
światło Cytaty: Kwiat szczęścia naj­piękniej roz­kwi­ta, gdy op­ro­mienia go światło miłości. -Aldona Różanek
kwiat-szczęścia-naj­piękniej-roz­kwi­-gdy-op­ro­mienia-go światło-miłoś
światło Cytaty: Gdzie płonie jeszcze mały płomyk nadziei, tam widać światło nieba. -Ladislaus Boros
gdzie-płonie-jeszcze-ły-płomyk-nadziei-tam-widać-światło-nieba
światło Cytaty: Miłość w sercu kobiety szlachetnej to brylant utajony w ręku: daje blask, światło i ciepło. -Arsene Houssaye
miłość-w-sercu-kobiety-szlachetnej-to-brylant-utajony-w-ręku-daje-blask-światło-i-ciepło
światło Cytaty: Miłość - to jedyna gra, w trakcie której uczestnicy nie skarżą się na słabe światło. -S. Joher
miłość-to-jedyna-gra-w-trakcie-której-uczestnicy-nie-skarżą-ę-na-słabe-światło
światło Cytaty: Mo­je ser­ce widziało czar­ny świt i nag­le po­jawiłaś się Ty, przy­niosłaś światło poranka.... *** *** *** MP  -Marek1410
mo­-ser­-widziało-czar­ny-świt-i-nag­-po­jawiłaś ę-ty-przy­niosłaś-światło-poranka-mp