świata Cytaty

Go to Gemtracks Beats
świata Cytaty: Winniśmy trzymać się świata zmysłów, a nie świata papierowego. -Galileusz
winniśmy-trzymać-ę-świata-zmysłów-a-nie-świata-papierowego
świata Cytaty: Wróciłeś, ale nie do mnie tyl­ko do te­go świata, w którym żyjesz Ty, ja i reszta świata. -opuszczona
wrółeś-ale-nie do mnie-tyl­ko-do te­go-świata-w którym żyjesz-ty-ja i reszta-świata
świata Cytaty: Win­niśmy trzy­mać się świata zmysłów, a nie świata papierowego. -Galileo Galilei (Galileusz)
świata Cytaty: Dla każde­go z nas ko­niec świata na­dej­dzie z chwilą nasze­go umiera­nia. In­ne­go końca świata nie będzie. -Mateusz Piecki Schizoidalny
dla-każde­go-z nas-ko­niec-świata-na­dej­dzie-z chwilą-nasze­go-umiera­nia-in­ne­go końca-świata-nie będzie
świata Cytaty: Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata. -Janusz Leon Wiśniewski
każdy-jest prze­kona­ny-że ­go-śmierć-będzie-końcem-świata-nie wie­rzy-że będzie-to ko­niec-tyl­ko-i wyłącznie-­go-świata
świata Cytaty: Raz nieomyl­ne błąd popełniły Dla świata sa­mobójstwo, szkod­ni­ka zrodziły Były to bo­ginie, króla świata córy Piękne miały dzieła córeczki natury, Lecz człowieka stworzyły  -misteriosa
raz-nieomyl­ne-błąd-popełły-dla-świata-­mobójstwo-szkod­­ka-zrodziły-były-to bo­ginie-kró-świata-córy-piękne-miały-dzieła
świata Cytaty:
każdy-z nas-jest prze­ko­na­ny-że śmierć-jest końcem-te­go-świata-lecz tak-na prawdę-śmierć-jest początkiem-no­we­go-świata
świata Cytaty: - A jakie jest największe kłamstwo świata? - To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata. -Paulo Coelho
świata Cytaty: – A jakie jest największe kłamstwo świata? – To mianowicie, że nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy całkowicie panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. W tym tkwi największe kłamstwo świata. -Paulo Coelho
świata Cytaty: Przy­pom­nij so­bie, gdy mówiłem Ci,że jes­teś moim aniołem. Więc nie pozwól mi zejść do piekła. Pozwól mi być częścią two­jego świata, świata bez które­go nie pot­ra­fię żyć.. -CЯuelCOMA
świata Cytaty: A wo­bec wy­boru między zniszcze­niem świata przez nas i zniszcze­niem świata przez niep­rzy­jaciela, de­cyz­ja wy­dawała się oczywista. -Terry Pratchett
a wo­bec-wy­boru-między-zniszcze­niem-świata-przez-nas-i zniszcze­niem-świata-przez-niep­rzy­jaciela-de­cyz­ja-wy­dawała ę-oczywista
świata Cytaty: Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym. -Heraklit z Efezu
świata Cytaty: Z punktu widzenia wyższych formacji ekonomicznych społeczeństwa, uznawanie świata za prywatną własność poszczególnych osób wyda się zupełnym absurdem, tak jak uznanie za czyjąś prywatna własność człowieka. Nawet całe społeczeństwo, naród, czy wszystkie społeczeństwa razem wzięte nie mogą być właścicielami świata. Są tylko jego posiadaczami, użytkownikami, i jak dobrzy rodzice, muszą przekazać go przyszłym pokoleniom, w [...] -Karol Marks
świata Cytaty: Codzien­nie ta sa­ma rzeczy­wis­tosc .Wzno­simy sie i nag­le upa­damy ,pat­rzy­my na dlu­gom dro­ge bo­lu .Przechodzi­my ko­lej­ny raz ,nadzieja wy­pel­nia nasze ser­ca ,wiara w lep­sze jut­ro ,bieg­niemy wy­soko .Ku gwiaz­da ,szu­kajac lep­sze­go swiata .Swiata mi­los­ci i czu­los­ci .Chce jed­ne­go ,zaz­nac praw­dzi­wej mi­los­ci .Badz  -hope981d
świata Cytaty: Dysk, ja­ko że jest płas­ki, nie po­siada praw­dzi­wego ho­ryzon­tu. Niektórzy żądni przygód żeg­larze, którym od długiego wpat­ry­wania się w jaj­ka i po­marańcze przychodzą do głowy głupie po­mysły, próbo­wali cza­sem dopłynąć na an­ty­pody. I szyb­ko się prze­kony­wali, dlacze­go od­ległe stat­ki wyglądają cza­sem tak, jak­by ginęły za krawędzią świata. Dla­tego miano­wicie, że giną za krawędzią świata. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny
świata Cytaty: Polak - sierota świata. -Henryk Sienkiewicz
świata Cytaty: Pieniądz to bóg tego świata. -Anonim
pieniądz-to-bóg-tego-świata
świata Cytaty: Miłość - szczęściem tego świata. -Gustaw Zieliński
świata Cytaty: Obudowa kłamstwa: świata prawda. -Zbigniew Waydyk
świata Cytaty: Człowiek jest mo­delem świata. -Leonardo da Vinci
świata Cytaty: Literatura to sumienie naszego świata. -Iwanicki Eugeniusz
świata Cytaty: Myśl po­rusza og­rom świata. -Wergiliusz
myśl-po­rusza-og­rom-świata
świata Cytaty: Plaża - największe łóżko świata. -Agnieszka Osiecka
świata Cytaty: Człowiek jest modelem świata. -Leonardo Da Vinci
świata Cytaty: W Pol­sce bi­je ser­ce świata. -Norman Davies
świata Cytaty: Miłość jest klęską świata. -Maria Konopnicka
świata Cytaty: Niebo to wielka sypialnia świata. -Wolter
niebo-to-wielka-sypialnia-świata
świata Cytaty: Człowiek jest obywatelem świata. -Antyfanes
człowiek-jest-obywatelem-świata
świata Cytaty: Deszcz - najstarsza kołysanka świata. -Erich Maria Remarque
świata Cytaty: Sukces jest najgłośniejszym mówcą świata. -Napoleon Bonaparte
sukces-jest-najgłośniejszym-mówcą-świata
świata Cytaty: Największym mówcą świata jest sukces. -Napoleon Bonaparte
świata Cytaty: Ni­by szczęśliwa Wyk­reślo­na ze świata Przedawkowanie 2.10.15  -Lola_♡
ni­by-szczęśliwa-wyk­reślo­na-ze świata-przedawkowanie-21015 
świata Cytaty: Najpiękniejszym zakątkiem świata są ramiona kochanka. -Franciszek Herites
najpiękniejszym-zakątkiem-świata-są-ramiona-kochanka
świata Cytaty: Ma­py świata zmieniają od­kryw­cy i źli drukarze. -Wiesław Brudziński
ma­py-świata-zmieniają-od­kryw­cy-i źli-drukarze
świata Cytaty: Miłość świata pęta wieczne kuje. -Zbigniew Morsztyn