światu Każdy Kiedyś Cytaty

światu Każdy Kiedyś Cytaty: karłowatość naszych marzeń to brak odwagi aby naj­skryt­sze idee po­kazać światu każdy kiedyś myślał o szkla­nych wieżowcach ktoś od­ważnie poszedł da­lej i są myśli skrzydlata dlacze­go za­kuto ciebie w łańcuchy jak zbrodniarza cho­ciaż chciałaś la­tać jak ikar do słońca to ci co kochają ciemności i zgni­liznę mroku niszczą nasze marzenia wma­wiając że są infantylne głupie i po­win­niśmy wreszcie dorosnąć a my ... *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


światu Każdy Kiedyś Cytaty: Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. Każdy wojownik światła zdradził i skłamał w przeszłości. Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. Każdy wojownik światła mówił


światu Każdy Kiedyś Cytaty: Nie zawsze można świadczyć dobro całemu światu, ale całemu światu można okazywać dobroć. -Charles Rollin


nie-zawsze-można-świadczyć-dobro-całemu-światu-ale-całemu-światu-można-okazywać-dobroć
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Każdy weźmie kiedyś udział w Czar­nej Paradzie. -Chemicals


każdy-weźmie-kiedyś-udział-w czar­nej-paradzie
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Każdy żołnierz szkolony jest w okrutnym przeświadczeniu, że to się kiedyś przyda. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


każdy-żołnierz-szkolony-jest-w-okrutnym-przeświadczeniu-że-to-ę-kiedyś-przyda
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Każdy na tym świecie ma gdzieś swo­je drzew, słup , fi­lar na którym się kiedyś zatrzyma  -CzasiU


każdy-na tym-świecie- gdzieś-swo­-drzew-słup- fi­lar-na którym ę-kiedyś-zatrzyma 
światu Każdy Kiedyś Cytaty: gęste włosy do pasa po kręgosłupie spływają każdy wpomnieniem o To­bie pachnie a jes­li kiedyś wypadną?  -Angel Des Penseurs


gęste-włosy-do-pasa-po-kręgosłupie-spływają-każdy-wpomnieniem-o-to­bie-pachnie-a-jes­li-kiedyś-wypadną 
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Aczkolwiek tylko niewielu jest Cezarami, to jednak każdy staje kiedyś przed swoim Rubikonem. -Christian Ernst Bentzel-Sternau


aczkolwiek-tylko-niewielu-jest-cezarami-to-jednak-każdy-staje-kiedyś-przed-swoim-rubikonem
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Kiedyś zna­jomi, te­raz hi­pok­ry­ci, każdy z nich za ple­cami ro­bi To­bie niezły wycisk. -szajbuss


kiedyś-zna­jomi-te­raz-hi­pok­ry­-każdy-z nich-za ple­cami-ro­bi-to­bie-niezły-wycisk
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Kiedyś przyj­dzie czas, że każdy człowiek przej­rzy na oczy. Sta­raj się zro­bić tak, aby nie było to do­piero po śmierci. -qches


kiedyś-przyj­dzie-czas-że każdy-człowiek-przej­rzy-na oczy-sta­raj ę-zro­bić-tak-aby nie było-to do­piero-po śmierci
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Miała dość te­go przytłaczające­go uczu­cia, które nie da­wało jej od­dychać. Pragnęła wyr­wać się.. Uciec z otaczającej ją pus­tki i po­kazać, że pot­ra­fi, że chce, że może. Nie chciała się pod­dać i czuła, że jest w trak­cie zbiera­nia sił, które poz­wolą jej ruszyć do przo­du. Ale ug­rzęzła tak bar­dzo w przeszłości, że każdy krok wy­magał nieludzkiego wy­siłku. Kiedyś by się pod­dała. Kiedyś.Nie teraz. -clarissa


światu Każdy Kiedyś Cytaty: Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych. -Walt Whitman


każdy-z nas-nieuchronny-każdy-bez-granic-każdy-z włas­ny-pra­wem-na ziemi-po­nieważ-każde­mu-z nas-da­no-wie­czną-jej-powagę-każdy
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Każdy z nas kiedyś przeżyje swoją os­tatnią wiosnę, uj­rzy os­tatni płatek śniegu, zo­baczy os­tatni zachód słońca. Śmierć nie pisze te­leg­ra­mu kiedy będzie dla­tego korzys­tajmy z życia. -Ryder


światu Każdy Kiedyś Cytaty: Powołaniem człowieka jest budować świat przeciwko światu. -Anonim


powołaniem-człowieka-jest-budować-świat-przeciwko-światu
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Nie ważne jest to, jak dlu­go będziemy ko­goś szukać, ważne jest to, że na pew­no kiedyś ko­goś znajdziemy. Bo każdy jest ko­muś pisany... -AnDree


nie-ważne-jest to-jak dlu­go-będziemy-ko­goś-szukać-ważne-jest to-że na pew­no-kiedyś-ko­goś-znajdziemy-bo-każdy-jest ko­muś
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali. -Stefan Wyszyński kard


Światu-potrzeba-więcej-wrażliwych-serc-i-mniej-zimnej-stali
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Człowiek po­wołany zos­tał na świat, a więc jest światu potrzebny. -Mikołaj Gogol


człowiek-po­wołany-zos­ł-na świat-a więc-jest światu-potrzebny
światu Każdy Kiedyś Cytaty: Nawet ten, kto kocha, nie może zrozumieć miłości innego. Pomiędzy dwiema miłościami nie ma nic wspólnego, ponieważ w istocie istnieje tylko jedna miłość i każdy uważa, że wyczerpuje wszystko, nie sądząc, że sam się kiedyś wyczerpie. -Maurice Blondel