światu Cytaty

światu Cytaty: Nie zawsze można świadczyć dobro całemu światu, ale całemu światu można okazywać dobroć. -Charles Rollin


nie-zawsze-można-świadczyć-dobro-całemu-światu-ale-całemu-światu-można-okazywać-dobroć
światu Cytaty: Powołaniem człowieka jest budować świat przeciwko światu. -Anonim


powołaniem-człowieka-jest-budować-świat-przeciwko-światu
światu Cytaty: Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali. -Stefan Wyszyński kard


Światu-potrzeba-więcej-wrażliwych-serc-i-mniej-zimnej-stali
światu Cytaty: Człowiek po­wołany zos­tał na świat, a więc jest światu potrzebny. -Mikołaj Gogol


człowiek-po­wołany-zos­ł-na świat-a więc-jest światu-potrzebny
światu Cytaty: Najniebezpieczniejszy światopogląd mają ludzie, którzy nigdy nie przyglądali się światu. -Wilhelm von Hubmoldt


najniebezpieczniejszy-światopogląd-mają-ludzie-którzy-nigdy-nie-przyglądali-ę-światu
światu Cytaty: Być poetą - znaczy mówić światu


być-poetą-znaczy-mówić-światu-nie-bo-tylko-to-jest-poezją-nieustają-szukanie
światu Cytaty: Światu pot­rze­ba więcej wrażli­wych serc i mniej zim­nej stali. -Stefan Wyszyński


Światu-pot­rze­ba-więcej-wrażli­wych-serc-i mniej-zim­nej-stali
światu Cytaty: Najwięcej problemów przysparzają światu ludzie, którzy pragną być uważani za ważne osobistości. -Thomas Stearns Eliot


najwięcej-problemów-przysparzają-światu-ludzie-którzy-pragną-być-uważani-za-ważne-osobistoś
światu Cytaty: Kiedy człowiek jest zakochany, ukazuje się światu takim, jakim powinien być zawsze. -Simone de Beauvoir


kiedy-człowiek-jest-zakochany-ukazuje-ę-światu-takim-jakim-powinien-być-zawsze
światu Cytaty: Pokora to siła obracająca wszystkie zasoby energii na służbę Bogu i światu, nie zaś sobie. -Gerald Vann


pokora-to-ła-obracająca-wszystkie-zasoby-energii-na-służbę-bogu-i-światu-nie-zaś-sobie
światu Cytaty: Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo. Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem. -Stanisław Jerzy Lec


chciałem-powiedzieć-światu-tylko-jedno-słowo-ponieważ-nie-potrafiłem-tego-stałem-ę-pisarzem
światu Cytaty: Głupota głęboka przybiera nieraz ton dramatyczny, aby ogłosić światu jego najulubieńsze brednie. I takim jest dobrze. -Adolf Dygasiński


głupota-głęboka-przybiera-nieraz-dramatyczny-aby-ogłosić-światu-jego-najulubieńsze-brednie-i-takim-jest-dobrze
światu Cytaty: Os­tatni­mi słowa­mi, które chciałabym prze­kazać światu jest to, że cza­sami pot­rze­by in­nych ważniej­sze są od naszych. -Chemicals


os­tatni­mi-słowa­mi-które-chciałabym-prze­kazać-światu-jest to-że cza­sami-pot­rze­by-in­nych-ważniej­sze-są od naszych
światu Cytaty: Ten, kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia. -Hans Urs von Balthasar


światu Cytaty: Szatan zawsze się wysila, żeby najponętniej ukazać się światu. -Maria Meiedźwiecka


szatan-zawsze-ę-wysila-żeby-najponętniej-ukazać-ę-światu
światu Cytaty: Kiedy człowiek jest za­kocha­ny, uka­zuje się światu ta­kim, ja­kim po­winien być zawsze. -Simone de Beauvoir


kiedy-człowiek-jest za­kocha­ny-uka­zuje ę-światu-­kim-ja­kim-po­winien-być-zawsze
światu Cytaty: Światu zagraża niebezpieczeństwo, albowiem ludzie zaczęli rządzić naturą, zanim nauczyli się rządzić sobą. -Albert Schweitzer


Światu-zagraża-niebezpieczeństwo-albowiem-ludzie-zaczęli-rządzić-naturą-zanim-nauczyli-ę-rządzić-sobą
światu Cytaty: Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości. -Stefan Wyszyński kard


współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś