światy Kreowane W Cytaty

światy Kreowane W Cytaty: zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


światy Kreowane W Cytaty: Odkrywać nowe światy? A po co? By w nie wnosić stare cierpienia? -Henryk Elzenberg


odkrywać-nowe-światy-a-po-co-by-w-nie-wnosić-stare-cierpienia
światy Kreowane W Cytaty: Naj­drob­niej­sze zdarze­nia ot­wierają no­we światy. -Jeanette Winterson


naj­drob­niej­sze-zdarze­nia-ot­wierają-no­we-światy
światy Kreowane W Cytaty: kiedy tak pat­rzę w two­je oczy lu­bię zaglądać do ciebie pros­to z książki trzy światy  -liliowięc


kiedy-tak-pat­rzę-w two­-oczy-lu­bię-zaglądać-do ciebie-pros­to-z książki-trzy-światy 
światy Kreowane W Cytaty: Kiedy już nie będzie nic, ze szczątków połamanego nocnika i rdzenia bzowego wyobraźnia odbuduje światy. -Gustaw Flaubert


kiedy-już-nie-będzie-nic-ze-szczątków-połamanego-nocnika-i-rdzenia-bzowego-wyobraźnia-odbuduje-światy
światy Kreowane W Cytaty: Miłość włas­na czai się na­wet w ser­cach będących świąty­nią naj­dostoj­niej­szej cnoty. -Stendhal (Henri Beyle)


miłość-włas­na-czai ę-na­wet-w ser­cach-będących-świąty­ą-naj­dostoj­niej­szej-cnoty
światy Kreowane W Cytaty: W ziarnku piasku są światy i świat z pewnego stanowiska jest ziarnkiem piasku tylko. -Józef Ignacy Kraszewski


w-ziarnku-piasku-są-światy-i-świat-z-pewnego-stanowiska-jest-ziarnkiem-piasku-tylko
światy Kreowane W Cytaty: Człowiek święty jest równie jak Stwórca bogaty, bo Stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy. -Adam Mickiewicz


człowiek-święty-jest-równie-jak-stwórca-bogaty-bo-stwórca-z-nim-podziela-wszystkie-swoje-światy
światy Kreowane W Cytaty: Chrys­tus wypędził han­dlarzy ze świąty­ni. Po­tem han­dlarze zmądrze­li: przyw­dziali sza­ty kapłańskie. -Autor nieznany


chrys­tus-wypędził-han­dlarzy-ze świąty­-po­tem han­dlarze-zmądrze­li-przyw­dziali-sza­ty-kapłańskie
światy Kreowane W Cytaty:


złote-myśli-są perłą-ob­chodzącą-przez-dwa-różne-światy-~pa­weł-rychlica-inspiracja-jan-pa­weł-2-ps-nad-tym-trze­ba-po­myść
światy Kreowane W Cytaty: Jak się czy­ta, to się nie myśli o so­bie, tyl­ko się wchodzi w in­ne światy, a w którymś z tych światów można od­na­leźć zgu­bione­go siebie. -Mariusz Maślanka


jak ę-czy­-to ę-nie myśli-o so­bie-tyl­ko ę-wchodzi-w in­ne-światy-a w którymś-z tych-światów-można-od­na­źć-zgu­bione­go
światy Kreowane W Cytaty: Jeżeli wszystkie światy krążą w swojej przestrzeni w takim rządku, że jeden drugiego nie uszkadza, wnieść wypada, i ludzie przyjdą do tego przez uporządkowanie swoich uczt i swoich rozmyślań. -Karol Kazimierz Kurpiński


światy Kreowane W Cytaty: Istnieje niezliczona ilość słońc; wokół tych słońc poruszają się niezliczone ziemie, podobnie jak siedem planet obiega nasze Słońce. Te światy są zamieszkane przez żyjące istoty. -Giordano Bruno


istnieje-niezliczona-ilość-słońc-wokół-tych-słońc-poruszają-ę-niezliczone-ziemie-podobnie-jak-siedem-planet-obiega-nasze-słoń-te-światy
światy Kreowane W Cytaty: Czy Ty również po­myliłeś światy bądź epoki? Nie mar­tw się - in­ny nie znaczy gor­szy. * Choć jest źle - uśmie­chnij się!  -Nadzieja21


czy-ty również-po­myliłeś-światy-bądź-epoki-nie-mar­tw ę- in­ny-nie znaczy-gor­szy-choć-jest ź- uśmie­chnij-ę 
światy Kreowane W Cytaty: sa­mot­ność to naj­lep­sze, co mogło mi się w życiu przyt­ra­fić. po­lubiłam swo­je światy, dzi­wac­twa, ta­jem­ni­ce...cza­sem lu­bię przyz­nać, że lu­bię siebie :) Psot­niczce... za piękny dzień. -Starlight


światy Kreowane W Cytaty: Żyć, by cier­pieć - to niegod­ne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Mu­simy za­nurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby po­tem wy­kuć z niego scho­dy, które przy­wiodą nas do świąty­ni radości. -Zenta Maurina Raudive


światy Kreowane W Cytaty:


światy Kreowane W Cytaty: Oczy jego pożerają wszystko, na co spoglądają, a powieki zaciskają się jak szczęki pochłaniające wszechświat, który bezustannie się odnawia wskutek zabiegów jego wyobraźni, gdzie przepływają, obnażając się do najmniejszych szczegółów, ogromne i karmiące go światy. -Guillaume Apollinaire