świecie Wynika Stąd Cytaty

świecie Wynika Stąd Cytaty: Dawniej pacyfista wyglądał na wariata w realnym świecie, dziś jest realistą w zwariowanym świecie. -Lord Soper


dawniej-pacyfista-wyglądał-na-wariata-w-realnym-świecie-dziś-jest-realistą-w-zwariowanym-świecie
świecie Wynika Stąd Cytaty: Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. -Budda


jesteśmy-tym-co-o-sobie-myślimy-wszystko-czym-jesteśmy-wynika-z-naszych-myśli-naszymi-myślami-tworzymy-świat
świecie Wynika Stąd Cytaty: Żyjemy w świecie konieczności, a nie w świecie celowości. -Simone Weil


Żyjemy-w-świecie-koniecznoś-a-nie-w-świecie-celowoś
świecie Wynika Stąd Cytaty: Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości. -Jan Twardowski


świecie Wynika Stąd Cytaty: Z samego prawa do własności nie wynika gwarancja praw i swobód obywatelskich. Jednak – ujmując rzecz z perspektywy historycznej – prawo to jest jedynym i najskuteczniejszym narzędziem do zapewnienia jednych i drugich. -Richard Edgar Pipes


świecie Wynika Stąd Cytaty: Nie zmienisz siebie, siedząc bezczynnie, z doświad­cze­nia wszak wynika, że cięższa jest pra­ca nad myślami, niż nad ot­warciem słoika.... -emi@


nie-zmienisz-siebie-siedząc-bezczynnie-z-doświad­cze­nia-wszak-wynika-że-ęższa-jest pra­ca-nad-myślami-ż-nad-ot­warciem-słoika
świecie Wynika Stąd Cytaty: Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie szczęście. -Francis Francis


szczęśliwe-łżeństwa-biorą-ę-stąd-że-on-i-ona-dają-sobie-szczęście
świecie Wynika Stąd Cytaty: Kiedy środki udają cele, wynikają stąd zawsze rzeczy jałowe. -Anonim


kiedy-środki-udają-cele-wynikają-stąd-zawsze-rzeczy-jałowe
świecie Wynika Stąd Cytaty: Kobieta jest stworzona do małżeństwa, a mężczyzna do kawalerstwa, i stąd wynikają wszelkie nieporozumienia. -Jeanne Moreau


kobieta-jest-stworzona-do-łżeństwa-a-mężczyzna-do-kawalerstwa-i-stąd-wynikają-wszelkie-nieporozumienia
świecie Wynika Stąd Cytaty: Jur­giel rol­nic­twa bro­ni, tak jak stad­nin koni!  -Bujak Bogusław


jur­giel-rol­nic­twa-bro­-tak-jak stad­nin-koni 
świecie Wynika Stąd Cytaty: Kobiety łatwiej niż mężczyźni przyznają się do błędów. Stąd opinia, że popełniają ich więcej. -Gina Lollobrigida


kobiety-łatwiej-ż-mężczyź-przyznają-ę-do-błędów-stąd-opinia-że-popełniają-ich-więcej
świecie Wynika Stąd Cytaty: Ogromne nieporozumienie bierze się stąd, że większość ludzi traktuje swoje przywileje jako nagrodę. -Gilbert Cesbron


ogromne-nieporozumienie-bierze-ę-stąd-że-większość-ludzi-traktuje-swoje-przywileje-jako-nagrodę
świecie Wynika Stąd Cytaty: Strzeż się popełnienia morderstwa! Prowadzi ono do kradzieży, a stąd krok tylko jeden do kłamstwa. -Julian Tuwim


strzeż-ę-popełnienia-morderstwa-prowadzi-ono-do-kradzieży-a-stąd-krok-tylko-jeden-do-kłamstwa
świecie Wynika Stąd Cytaty: Może stąd dla świata ty­le z nas pożytku, Że ban­kierom i skrzyp­kom nie mówią - ty żydku!  -Jacek Kaczmarski


może-stąd-dla-świata-ty­-z nas-pożytku-Że-ban­kierom-i skrzyp­kom-nie mówią- ty żydku 
świecie Wynika Stąd Cytaty: Wypadki drogowe biorą się stąd, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami w pojutrzejszym tempie. -Vittorio De Sica


wypadki-drogowe-biorą-ę-stąd-że-dzisiejsi-ludzie-żdżą-po-wczorajszych-drogach-jutrzejszymi-samochodami-w-pojutrzejszym-tempie
świecie Wynika Stąd Cytaty: Po­lak, cho­ciaż stąd między na­roda­mi słynny, Że bar­dziej niźli życie kocha kraj rodzinny. -Adam Mickiewicz


po­lak-cho­ciaż-stąd-między-na­roda­mi-słynny-Że-bar­dziej-źli-życie-kocha-kraj-rodzinny
świecie Wynika Stąd Cytaty: Z faktu, że wyśmiewano ludzi genialnych, nie wynika, że każdy, z którego się śmieją, jest geniuszem. Bo śmiano się z Kolumba, czy braci Wright, ale równocześnie śmiejemy się na widok klowna Bozo. -Carl Sagan


świecie Wynika Stąd Cytaty: Wszystkie nasze nieszczęścia biorą się z jednej tyko przyczyny, mianowicie stąd, że człowiek nie umie przebywać w samotności. -Pascal Blaise


wszystkie-nasze-nieszczęścia-biorą-ę-z-jednej-tyko-przyczyny-mianowicie-stąd-że-człowiek-nie-umie-przebywać-w-samotnoś