świecie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
świecie Cytaty: W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć. -Michael Jackson
świecie Cytaty: Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu. -Lord Chesterfield
wiedzę-o-świecie-można-zdobyć-tylko-w-świecie-nie-w-domu
świecie Cytaty: Dawniej pacyfista wyglądał na wariata w realnym świecie, dziś jest realistą w zwariowanym świecie. -Lord Soper
dawniej-pacyfista-wyglądał-na-wariata-w-realnym-świecie-dziś-jest-realistą-w-zwariowanym-świecie
świecie Cytaty: Żyjemy w świecie konieczności, a nie w świecie celowości. -Simone Weil
Żyjemy-w-świecie-koniecznoś-a-nie-w-świecie-celowoś
świecie Cytaty: Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości. -Jan Twardowski
świecie Cytaty: Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell
ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
świecie Cytaty: Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci. -xxmegaxx
świecie Cytaty: Wi­tam Pa­na w tym świecie. W świecie ludzi cieka­wych, których życie in­nych bar­dziej jest in­te­resujące od ich włas­ne­go. Kiedy prob­le­my wy­wołują sen­sacje i są rozgłasza­ne na czte­ry stro­ny świata jak hej­nał Ma­riac­ki. I niech Pan za­pamięta, że swo­je ta­jem­ni­ce le­piej trzy­mać tyl­ko dla siebie, bo obudzi się Pan ra­no,a pańska ta­jem­ni­ca będzie gru­bym dru­kiem wy­pisa­na w gazecie. -chrupcia
świecie Cytaty: Już od dawna wiedziałem, że łatwo można oszaleć. Nietrudno. Nie myślałem jednak, że tak straszliwie łatwo. Z czasem zacząłem coraz lepiej się na tym znać. Tak, że teraz mogę postawić zagadkę: jaka jest najłatwiejsza rzecz na świecie? Oszaleć! I druga zagadka: jaka jest najtrudniejsza rzecz na świecie? Nie oszaleć! Tak więc i ja wniosłem mały [...] -Edward Stachura
świecie Cytaty: Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich. -Anonim
świecie Cytaty: Najniewdzięczniejszy twór na świecie: człowiek. -Cyprian Kamil Norwid
najniewdzięczniejszy-twór-na-świecie-człowiek
świecie Cytaty: Podróżowanie to najwspanialsza rzecz na świecie. -Homer
podróżowanie-to-najwspanialsza-rzecz-na-świecie
świecie Cytaty: Na świecie pot­rzeb­ni są i ta­cy, i owacy. -Saavedra Miguel de Cervantes
świecie Cytaty: Największy leń na świecie - zwątpienie. -Michel Quoist
świecie Cytaty: Żyje w świecie ciągłych wątpliwości. -Aleksandra_Czarna
świecie Cytaty: Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze. -Albert Einstein
najpiękniejsze-co-jest-na-świecie-to-pogodne-oblicze
świecie Cytaty: Tyle na świecie porządku, że sobota po piątku. -Elżbieta Grabosz
tyle-na-świecie-porządku-że-sobota-po-piątku
świecie Cytaty: W świecie mo­dy nieobyci, są zaz­wyczaj celebryci. -Anja16
w świecie-mo­dy-nieobyci-są-zaz­wyczaj-celebryci
świecie Cytaty: Naj­większy leń na świecie - zwątpienie. -Michel Quoist
naj­większy-ń-na świecie- zwątpienie
świecie Cytaty: Co jest najtrudniejszym zadaniem w świecie? Myśleć. -Ralph Waldo Emerson
co-jest-najtrudniejszym-zadaniem-w-świecie-myść
świecie Cytaty: Najpiękniejsze, co jest na świecie, to pogodne oblicze -Albert Einstein
najpiękniejsze-co-jest-na-świecie-to-pogodne-oblicze
świecie Cytaty: Pogódź z tym, że na świecie nie ma sprawiedliwości. -Richard Carlson
pogódź-z-tym-że-na-świecie-nie-sprawiedliwoś
świecie Cytaty: By zyskać stanowisko w świecie, udajemy, że już je mamy. -Francois de la Rochefoucauld
świecie Cytaty: W 
w świecie-ko­biety-jed­noznacznoś-nie znajdziesz
świecie Cytaty: Łatwiej na świecie o filozofię, niż o dobrą radę. -Henryk Sienkiewicz
Łatwiej-na-świecie-o-filozofię-ż-o-dobrą-radę
świecie Cytaty: W świecie interesów trzeba płacić za nieuczciwe postępki. -Margaret Mitchell
w-świecie-interesów-trzeba-płacić-za-nieuczciwe-postępki
świecie Cytaty: Największa rzecz na świecie, to umieć należeć do siebie. -Michel de Montaigne
największa-rzecz-na-świecie-to-umieć-należeć-do-siebie
świecie Cytaty: Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie. -Michel de Montaigne
największa-rzecz-na-świecie-to-umieć-należeć-do-siebie
świecie Cytaty: Uroda to weksel honorowany na całym świecie za okazaniem. -Giovanni Giacomo Casanova
uroda-to-weksel-honorowany-na-całym-świecie-za-okazaniem
świecie Cytaty: Żyjemy na tym świecie dotąd, dopóki kochamy. -Rabindranath Tagore
Żyjemy-na-tym-świecie-dotąd-dopóki-kochamy
świecie Cytaty: Po mowie jest na świecie potęga największa - milczenie. -Stefan Żeromski
po-mowie-jest-na-świecie-potęga-największa-milczenie
świecie Cytaty: Nic mi, świecie, piękności twej zmącić niezdolne!  -Leopold Staff
nic-mi-świecie-pięknoś-twej-zmąć-niezdolne 
świecie Cytaty: Bóg na świecie stworzył nap­rzód strach. -Stacjusz
bóg-na świecie-stworzył-nap­rzód-strach
świecie Cytaty: Najważniejsza rzecz na świecie to umieć być sobą. -Michel de Montaigne
najważniejsza-rzecz-na-świecie-to-umieć-być-sobą
świecie Cytaty: W świecie faktów, najszybciej urządza się abstrakcja. -Wojciech Bartoszewski