świer­szczo­we Pieśni Cytaty

świer­szczo­we Pieśni Cytaty: roz­grza­ny od­dech sklepienia do­tyka ciepłym spokojem spływa na ho­ryzont ma­lując niewy­raźnym żarem smu­tek w gorącym sercu który pochłonie słońce zmęczo­ne ka­wałkiem chleba po­sypie ok­ruszka­mi dnia idąc ku zasłużone­mu spoczynkowi ono za­raz będzie zasypiać a śle­pia nie przym­kną powiek pod natłokiem żywych myśli gwiaz­dy będą liczyć niczym ziaren­ka w klepsydrze w księżyco­wych objęciach oczy ut­rudzo­nego oczekiwania po­zamy­kają świer­szczo­we pieśni układając do snu tęskno­ty jutra  -Papużka


świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie. -Władysław Broniewski


świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Pieśni żywych, to la­men­ty umarłych. -Christopher Paolini


świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Nie wyśpiewane pieśni są zawsze najpiękniejsze. -Henryk Ibsen


nie-wyśpiewane-pieś-są-zawsze-najpiękniejsze
świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć po­win­no w rzeczywistości. -Friedrich von Schiller


świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Co ma ożyć w pieśni, zginąć powinno w rzeczywistości. -Fryderyk Schiller


świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Zgińcie, me pieśni - wstańcie, Czy­ny moje!  -Zygmunt Krasiński


świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Zgińcie, me pieśni - wstańcie, Czyny moje! -Zygmunt Krasiński


świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Na skrzydłach mojej pieśni, Luba, unoszę cię w dal. -Heinrich Heine


na-skrzydłach-mojej-pieś-luba-unoszę-ę-w-dal
świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Głos Wiel­kiego Ducha jest słyszal­ny w świer­go­taniu ptaków, szu­mie wód i słod­kim od­dechu kwiatów. Jeśli jest to po­ganizm, to jes­tem poganką. -Gertrude Simmons Bonnin


głos-wiel­kiego-ducha-jest słyszal­ny-w świer­go­taniu-ptaków-szu­mie-wód-i słod­kim-od­dechu-kwiatów-jeśli jest to po­ganizm
świer­szczo­we Pieśni Cytaty: O pieśni gminna! ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty. -Adam Mickiewicz


o-pieś-gminna-ty-arko-przymierza-między-dawnymi-i-młodszymi-laty
świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Najpiękniejszymi w pieśni są cierpień wyznania. Znam nawet nieśmiertelne łkania. -Alfred Musset


najpiękniejszymi-w-pieś-są-cierpień-wyznania-znam-nawet-nieśmiertelne-łkania
świer­szczo­we Pieśni Cytaty: W kościel­nych ławach pieśni ryczeli, po mszy le­cieli so­bie do gardzieli. -Bromba


w-kościel­nych-ławach-pieś-ryczeli-po-mszy-­cieli-so­bie-do gardzieli
świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Całusy słowa Pie­szczo­ty i uśmiechy Fun­da­men­ty dnia  -fyrfle


całusy-słowa-pie­szczo­ty-i uśmiechy-fun­da­men­ty-dnia 
świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt. -Antoni Kępiński


tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Złym musi być człowiek, który nie lubi pieśni, śpiewu lub muzyki. -William Shakespeare


złym-musi-być-człowiek-który-nie-lubi-pieś-śpiewu-lub-muzyki
świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Ui­szczo­nego słowa gumką nie zmaże, gdy za­pisa­ne na trwałe - jest tatuażem. -Papużka


ui­szczo­nego-słowa-gumką-nie zmaże-gdy-za­pisa­ne-na trwałe- jest tatuażem
świer­szczo­we Pieśni Cytaty: Dzięki pieśni męstwo żyje długo i jest dalekie od grobu, cieszy się sławą u wielu pokoleń. -Tytus Liwiusz


dzięki-pieś-męstwo-żyje-długo-i-jest-dalekie-od-grobu-cieszy-ę-sławą-u-wielu-pokoleń