źródłem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
źródłem Cytaty: Miłość jest źródłem nieporozumień i źródłem tego co w życiu najpiękniejsze. -Kamil Ejsymont
miłość-jest-źródłem-nieporozumień-i-źródłem-tego-co-w-życiu-najpiękniejsze
źródłem Cytaty: Artysta jest źródłem dzieła. Dzieło jest źródłem artysty. -Martin Heidegger
artysta-jest-źródłem-dzieła-dzieło-jest-źródłem-artysty
źródłem Cytaty: Łzy kobiety są żródłem zła. -Anonim
Łzy-kobiety-są-żródłem-zła
źródłem Cytaty: Mowa jest źródłem nieporozumień. -Antoine De Saint - Exupery
źródłem Cytaty: Testosteron jest źródłem istnienia człowieka. -Anonim
testosteron-jest-źródłem-istnienia-człowieka
źródłem Cytaty: Wszys­tkie na­miętności są źródłem natchnienia. -Zhou Wei Hui
wszys­tkie-na­miętnoś-są źródłem-natchnienia
źródłem Cytaty: Źródłem wszelkiego grzechu jest pycha. -Augustyn Św
Źródłem-wszelkiego-grzechu-jest-pycha
źródłem Cytaty: Pierwotnym źródłem miłości jest Bóg. -Augustyn Św
pierwotnym-źródłem-miłoś-jest-bóg
źródłem Cytaty: Źródłem każdego działania jest myśl. -Ralph Waldo Emerson
źródłem Cytaty: Pogarda jest źródłem wszelkich niesprawiedliwości. -Herbert George Wells
pogarda-jest-źródłem-wszelkich-niesprawiedliwoś
źródłem Cytaty: Brak pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. -Mark Twain
brak-pieniędzy-jest-źródłem-wszelkiego-zła
źródłem Cytaty: Źródłem wszel­kiego grzechu jest pycha. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
źródłem Cytaty: Jedynym źródłem prawdziwej śmieszności jest afektacja. -Henry Fielding
jedynym-źródłem-prawdziwej-śmiesznoś-jest-afektacja
źródłem Cytaty: Po­gar­da jest źródłem wszel­kich niesprawiedliwości. -Herbert George Wells
po­gar­da-jest źródłem-wszel­kich-niesprawiedliwoś
źródłem Cytaty: Źródłem materializmu jest nędza; syci pozostają idealistami. -Anonim
Źródłem-materializmu-jest-nędza-syci-pozostają-idealistami
źródłem Cytaty: Najtańszym źródłem poprawy efektywności jest wykorzystanie doświadczeń innych. -James Harrington
najtańszym-źródłem-poprawy-efektywnoś-jest-wykorzystanie-doświadczeń-innych
źródłem Cytaty: Strach jest głównym źródłem przesądu i je­dyną przyczyną okrucieństwa. -Bertrand Russell
strach-jest głównym-źródłem-przesą-i ­dyną-przyczyną-okrucieństwa
źródłem Cytaty: Je­dynym źródłem i kry­terium poz­na­nia rzeczy­wis­tości są zmysły. -Protagoras z Abdery
je­dynym-źródłem-i kry­terium-poz­na­nia-rzeczy­wis­toś-są zmysły
źródłem Cytaty: Nigdy nie wierz szpiegom, są oni źródłem większych kłopotów niż korzyści. -Napoleon Bonaparte
nigdy-nie-wierz-szpiegom-są-oni-źródłem-większych-kłopotów-ż-korzyś
źródłem Cytaty: Okazuje się, że wszystko może być źródłem szczęścia, jeśli alternatywą jest śmierć. -Maria Kuncewicz
okazuje-ę-że-wszystko-może-być-źródłem-szczęścia-śli-alternatywą-jest-śmierć
źródłem Cytaty: Źródłem wszelkich osiągnięć jest wola, by być tak dobrym, jak to tylko możliwe. -Harold Taylor
Źródłem-wszelkich-osiągnięć-jest-wola-by-być-tak-dobrym-jak-to-tylko-możliwe
źródłem Cytaty: Ani rola, ni handel, ni prac rozdzielenie nie jest źródłem bogactwa kraju - lecz natchnienie. -Juliusz Słowacki
ani-rola-handel-prac-rozdzielenie-nie-jest-źródłem-bogactwa-kraju-lecz-natchnienie
źródłem Cytaty: Życie jest źródłem rozkoszy, ale wszędzie tam, gdzie hołota przychodzi pić - zatruwa. -Zaratustra
Życie-jest-źródłem-rozkoszy-ale-wszędzie-tam-gdzie-hołota-przychodzi-pić-zatruwa
źródłem Cytaty: Na­tural­na siła uz­dra­wiająca w każdym z nas jest naj­większym źródłem dob­re­go samopoczucia. -Hipokrates
na­tural­na-ła-uz­dra­wiająca-w każdym-z nas-jest naj­większym-źródłem-dob­re­go-samopoczucia
źródłem Cytaty: Życie jest źródłem rozkoszy, ale wszędzie, gdzie hołota przychodzi pić - zatruwa źródła. -Zaratustra
Życie-jest-źródłem-rozkoszy-ale-wszędzie-gdzie-hołota-przychodzi-pić-zatruwa-źródła
źródłem Cytaty: Bogactwo może być źródłem przyjemności, ale nie jest godne pożądania samo dla siebie. -Arystyp
bogactwo-może-być-źródłem-przyjemnoś-ale-nie-jest-godne-pożądania-samo-dla-siebie
źródłem Cytaty: Najgłębszym sensem naszego życia jest miłość Boga, która staje się źródłem każdej innej miłości -Nieznany
najgłębszym-sensem-naszego-życia-jest-miłość-boga-która-staje-ę-źródłem-każdej-innej-miłoś
źródłem Cytaty: Wiara jest źródłem mod­litwy. Jeżeli źródło wiary wys­chnie, nie może płynąć po­tok modlitwy. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
wiara-jest źródłem-mod­litwy-jeżeli źródło-wiary-wys­chnie-nie może-płynąć-po­tok-modlitwy
źródłem Cytaty: Głębo­kie stu­dium na­tury jest naj­bar­dziej płod­nym źródłem ma­tema­tycznych odkryć. -Joseph Fourier
głębo­kie-stu­dium-na­tury-jest naj­bar­dziej-płod­nym-źródłem-­tema­tycznych-odkryć
źródłem Cytaty: Nie pysznij się żadną umiejętnością ani wiedzą, lecz raczej niech będą one dla ciebie źródłem bojaźni. -Tomasz Kempis
nie-pysznij-ę-żadną-umiejętnośą-ani-wiedzą-lecz-raczej-niech-będą-one-dla-ciebie-źródłem-bojaź
źródłem Cytaty: Znużony jestem zdobyczami, których źródłem interes, ambicja lub próżnostka! Tak słodko być kochanym dla samego siebie. -Pierre Augustin Beaumarchais
znużony-jestem-zdobyczami-których-źródłem-interes-ambicja-lub-próżnostka-tak-słodko-być-kochanym-dla-samego-siebie
źródłem Cytaty: Wejście Rosji do Unii Europejskiej zapewne uczyniłoby tę organizację zbyt dużą i mogłoby stać się nawet źródłem jej upadku. -Michaił Gorbaczow
wejście-rosji-do-unii-europejskiej-zapewne-uczyniłoby-tę-organizację-zbyt-żą-i-mogłoby-stać-ę-nawet-źródłem-jej-upadku
źródłem Cytaty: Próżność jest źródłem wszystkich złych, lecz również niemal wszystkich dobrych uczynków. -Marie Von Ebner - Eschenbach
próżność-jest-źródłem-wszystkich-złych-lecz-również-niemal-wszystkich-dobrych-uczynków
źródłem Cytaty: Myśl o przemijaniu wszelkich ziemskich spraw jest źródłem nieskończonych cierpień i nieskończonych pocieszeń. -Marie Von Ebner - Eschenbach
myśl-o-przemijaniu-wszelkich-ziemskich-spraw-jest-źródłem-nieskończonych-cierpień-i-nieskończonych-pocieszeń
źródłem Cytaty: Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand
wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła