źródło Cytaty

źródło Cytaty: Cie­szmy się czer­pać ze stud­ni życia, kiedy jeszcze ma­my siłę by na­bierać źródło szczęścia, bo kiedy sił zab­raknie i źródło niep­rzy­dat­nym się stanie. -kamilka_509


cie­szmy ę-czer­pać-ze stud­-życia-kiedy-jeszcze-­my-łę-by na­bierać-źródło-szczęścia-bo kiedy-ł-zab­raknie-i źródło
źródło Cytaty: Źródło: Etyka nikomachejska -Arystoteles


Źródło-etyka-nikomachejska
źródło Cytaty: Najlepszy przyjaciel – moje źródło na pustyni. -George Eliot


najlepszy-przyjaciel-moje-źródło-na-pustyni
źródło Cytaty: Najlepszy przyjaciel - moje źródło na pustyni. -George Eliot


najlepszy-przyjaciel-moje-źródło-na-pustyni
źródło Cytaty: Istotne źródło humoru - to troska, a nie radość. -Mark Twain


istotne-źródło-humoru-to-troska-a-nie-radość
źródło Cytaty: Nadzieja ma swo­je źródło we wie­rze w siebie. -hope_dies_last


nadzieja- swo­-źródło-we wie­rze-w siebie
źródło Cytaty: Miarą kandeli od­mie­rzam two­je źródło. Ducho­wa światłość. -Papużka


miarą-kandeli-od­mie­rzam-two­-źródło-ducho­wa-światłość
źródło Cytaty: Religie to choroba i źródło nieopisanej nędzy dla ludzkości. -Bertrand Russell


religie-to-choroba-i-źródło-nieopisanej-nędzy-dla-ludzkoś
źródło Cytaty: Doskonalenie siebie to źródło wszelkiego postępu i rozwoju moralnego. -Konfucjusz


doskonalenie-siebie-to-źródło-wszelkiego-postępu-i-rozwoju-moralnego
źródło Cytaty: Źródło uśmiechu Jed­ność szczęście rodziny Pomidorowa  -fyrfle


Źródło-uśmiechu-jed­ność-szczęście-rodziny-pomidorowa 
źródło Cytaty: Upa­dek mo­ral­ny to źródło no­wych sys­temów społecznych. -Sakaguchi Ango


upa­dek-mo­ral­ny-to źródło-no­wych-sys­temów-społecznych
źródło Cytaty: Źródło zwykle nie pochwala drogi, którą wybrała rzeka. -Jean Cocteau


Źródło-zwykle-nie-pochwala-drogi-którą-wybrała-rzeka
źródło Cytaty: Źródło: Cyrulik sewilski, 1775, przekład Tadeusz Boy-Żeleński -Pierre Beaumarchais


Źródło-cyrulik-sewilski-1775-przekład-tadeusz-boy-Żeleński
źródło Cytaty: Źródło: Jak Nanna swą córeczkę Pippę na kurtyzanę kształciła -Pietro Aretino


Źródło-jak-nanna-swą-córeczkę-pippę-na-kurtyzanę-kształła
źródło Cytaty: Miłości nig­dy nie zab­raknie, bo jej źródło jest wieczne. -Starlight


miłoś-nig­dy-nie zab­raknie-bo jej-źródło-jest wieczne
źródło Cytaty: Każdy wierzący nosi w sobie i wokół siebie zmartwychwstanie jako źródło. -Christian Schutz


każdy-wierzący-nosi-w-sobie-i-wokół-siebie-zmartwychwstanie-jako-źródło
źródło Cytaty: Ja­kiekol­wiek byłoby źródło mej głupo­ty, jeszcze się nie wyczerpało. -Kurt Vonnegut


ja­kiekol­wiek-byłoby-źródło-mej-głupo­ty-jeszcze ę-nie wyczerpało
źródło Cytaty: Nikt nie jest większym przyjacielem niż Bóg, źródło samej przyjaźni. -David Maria Turoldo


nikt-nie-jest-większym-przyjacielem-ż-bóg-źródło-samej-przyjaź