źrenice Cytaty

źrenice Cytaty: Księżyca szept Roz­szerza źrenice Pot­worów ukrytych W nas samych. -Angel Des Penseurs


księżyca-szept-roz­szerza-źrenice-pot­worów-ukrytych-w-nas-samych
źrenice Cytaty: roz­szerzo­ne źrenice pożądanie ta­niec zmysłów przyjemność jed­ność istot rozkosz apo­geum doznań ekstaza półuśmiech spełnienie  -mydreams


roz­szerzo­ne-źrenice-pożądanie-­niec-zmysłów-przyjemność-jed­ność-istot-rozkosz-apo­geum-doznań-ekstaza-półuśmiech-spełnienie 
źrenice Cytaty: źre­nica w źrenicę niech dzieje się ktoś mówi nie wypada miłość nie liczy lat od początku do końca świata głos ma pielęgnując ok­ruchy pa­mięci wra­cają we śnie ty je­go on ciebie Krys­ty­na A.Sz. 31.05 2016r. -krysta


źrenice Cytaty: jas­ność zaczy­na skrzypieć cichnąc przeraźliwie po­rusza ciem­ny jedwab błys­kiem znacząc źrenice te­raz jak­bym nicością później pier­wszą kroplą piętno­wać policzek zgu­bię się w materii by w deszczu by w wietrze by w słońcu by w śniegu ciep­le i zimnie móc być  -Papużka


źrenice Cytaty: Zobacz, słońce zam­knęło źrenicę chmur powieką po­marańczo­wa rzęsa spadła na zielo­ny policzek schy­lasz się, przyk­le­pując ręką sa­mot­ny promień Nie wiem, czy spełni się two­je życzenie prze­cież tak naprawdę słońca nie mają oczu  -jatoja


źrenice Cytaty: w natłoku zdarzeń lęgną się złowrogie dzieci niepewności niejed­nokrot­nie ob­ra­zy na­bierają znaczeń gdy dos­taną nóżek zbyt któtkich by do­gonić marzenia nie kwilę nie krzyczę nie czuję wczo­raj­sze cienie znaczą smutkiem zdrętwiałe źrenice a ty próbowałeś sa­mego siebie od tak oszukać ... -Papużka


źrenice Cytaty: Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali... -cytlopka